Turistaság és Alpinizmus, 1918 (9. évfolyam, 1-10. szám)

1918 / 1-2. szám

A Vepor. (1341 m)­ írta: Dr. Institórisz Endre, íróasztalom mellett ülve ki­tekintek szobám ablakán Pillantá­som éppen reá esik Derűs az ég, csak itt-ott úszkálnak felhőfoszlá­nyok felette. Jellegzetes koporsó alakú háta, mint egy hatalmas „memento móri“ emelkedik a többi hegygerinc fölé. Turistaságom, alpinstai múl­tam, szoros kapcsolatban van e heggyel. A Vepor tanított meg a he­gyek szeretetére. Itt élveztem elő­ször gyermekifjú koromban a fenyő­erdők illatát és a havasi rét virá­gainak színpompájában gyönyör­ködve e hegyen tanultam meg cso­dálni a nagy természetet. A Veporon próbálkoztam meg a sziklamászás­sal és kiváncsi tekintettel a Vepor meredek falairól néztem le első íz­ben a mélységbe. És e hegytetőről pillantottam meg legelőször a Ma­gas Tátra bérceit. Nem csoda, ha elfogult vagyok vele szemben és bár első megmászása óta sok alpinista gyönyörűségben volt részem, szeretettel, hálával eltelten tekintek reája és minden évben legalább egyszer felkeresem fenyőkoszorúzott bérceit. * * * Az Osztrovszki Vepor, Gömör és Kishont vármegye északi határán, mintegy húsz kilométer hosszú hegyláncolatot alkot és a Gömörben fekvő Forgáchfalva s a Zólyom vármegyében fekvő Szikla községektől észak felé húzódik az Alacsony Tátra irányában A hegyláncnak ezen ponttól kezdődő első nagyobb emelkedése a Dehy Grunj (1063 m) távolabb mintegy kilenc kilométernyire a Tri határ (1143 m), majd további 5 kilométerre a tulajdonképpeni Vepor (1341 m), aztán a Banova (1095 m­) és végül a Djel (865 m), ahol a gerincet a Tiszolc-breznóbányai törvényhatósági út vágja keresztül. A főgerinc elágazásai a Tri hotártól délre nyúló Javorina (1166 m) és a Vepornál kiugró Oltárnó (1040 m). A Vepor déli oldalán ered a klenóci Rima ág, északi oldalán a Fekete Garam. A hegység főgerincén húzódik Gömör-Kishont és Zólyom vármegyék határa. A Vepor sziklás hegyháta a legkönnyebben Gömörvégtől, a Tiszolc-Breznóbányai fogaskerekű vasútnak — Tiszolcról kiindulva — első megállóhelyéről közelíthető meg. Ez a fogaskerekű vasút egyike Magyarország legszebb és legérdekesebb vasútjának. A festői fekvésű Tiszolcon vagyunk. Az állami vasgyár mellett, nagy kanyarulattal indul ki vonatunk az állomásról és azonnal megkezdi a kapaszkodást a Furmanec patak jobboldali lejtőin, sűrű erdőben, szeszélyes sziklaalakulatú hegyek között Minden kanyarulatnál szebbnél-szebb hegyi panoráma tárul elénk. Fenyves állomásig a fogaskerekű vasút több viadukton halad át. Leghatalmasabb a 125 méter hosszú „Pod Djelom“ nevű viadukt A „Csernova“ viadukt pedig 32 méter magasságban hidal át egy vadregényes völgyet. Mi ezúttal Gömörrégen szállunk ki a vonatból, a nagy viadukt előtt körülbelül egy kilométernyire. Az állomásnál a Magyarországi Kárpátegyesület Gömöri osztálya által felállított jelzőtábla mutatja az utat a Veporra.

Next

/
Thumbnails
Contents