Új Ludas Matyi, 1991 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1991-01-01 / 1. szám

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK / Uj Ludas V___________________________________ Claire Kenneth elutazott Magyarországról REMÉLHETŐLEG SENKI SEM MONDTA: KÉZ- ÉS LÁBTÖRÉST! HALÁL JÓ Óriási tervezett deficit, késhegyre menő viták az 1991-es költségvetés­ről. Ha átcsoportosítanak valahová egy-két százmilliót, az máshonnan rettentően hiányzik. A nincset nem lehet elosztani, az államigazgatás mégis szépen kap pénzt. Erről jut eszünkbe. A rozzant öregember beállít egy asz­talosműhelybe. -Adjon tanácsot, milyen fából csinál­tassak magamnak koporsót? - Nézze, ha rám hallgat, még ha drá­gább is, tölgyfát rendel. - De miért? - Valahogy egészségesebb. TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS HAZATELEPÜLÖK - Veszünk egy új házat Floridában és ott maradunk! Nem tudunk mi megfizetni egy ilyen 60 négyzetméteres, budai öröklakást!.. Mi nem volt a fa alatt? A nemzet karácsonyfája alatt az ellenzéki pártok hasztalan ke­resték a kormány gazdasági programját. Azt, amelyet a kor­mánynak - korábbi ígéretei sze­rint - már Szent István napjára az új kenyér mellé kellett volna ten­nie. De bizony a programot most sem találták sehol. Ha csak nem az a program, hogy páratlanul ne­héz év következik a népre, elsze­gényedéssel, nyomorúsággal. Ennek ígéretében teljes az egy­ség minden párt között. Politikai alvilág? Börtönbe akarja záratni Csengey Dénest, az MDF országgyűlési képviselőjét Krassó György, aki a Magyar Október Párt élén egyebek közt azáltal vált közismertté, hogy - dacolva a rendőrségi tiltással - visszaváltoztatta a Münnich Ferenc utcát Nádor utcára. Harci kedve most azért lobbant fel a pártvezető­nek, mert az MDF-képviselő egy újságcikkben a taxisblokádról azt írta, hogy annak támogatására Krassó és pártja meg sem mozdult, „... nem tódult elő a politikai alvilág”. Ez a nagy nyilvánosság előtt elkö­vetett rágalmazás, állította feljelen­tésében a Magyar Október Párt ve­zetője. Csengey leg­hatásosabb­nak látszó ellenérve így szólt: „Egyébként kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok Krassó úrnak és pártjának.” A jókívánság ugyan sosem jön rosszkor, mindazonáltal Krassó György pártja most aligha szemlél­né tétlenül, ha valaki a Nádor utcát Csengey Dénesről akarná elnevez­ni. Cseh­ Sándor Jön: AZ ÉV ELEFÁNTJA! Érdekli ki az a magyar politikus, aki mindenki másnál vehemenseb­ben forgolódott, tört-zú­zott a politika porcelán­­boltjában? Ön is szavazhat! Figyelje következő szá­munkat! Ismét meghirdetjük az év Elefántja pályázatun­kat! Energiakorlátozások Mongóliában A TEVÉKNEK CSAK A PÁROS TŐGYEI FEJHETŐK MÁSNAPONKÉNT Helycsere elnapolva Az SZDSZ egyelőre nem akar kormá­nyozni. Bizonnyal azért, mert az MDF sincs abban a helyzetben, mint Az egyszeri férj egyszeri felesége. - Jól ülsz, drágám? - kérdi a figyel­mes férj a nejét a moziban. - Remekül, drágám - feleli az asz­­szony. - Jól látsz, drágám? - Tökéletesen, drágám. - Nem érzel huzatot az ajtó felől? - Nem, drágám. - Akkor cseréljünk helyet!

Next