Udvarhely Szék, 1999. július-december (2. évfolyam, 27-50. szám)

1999-07-07 / 27. szám

i Udvarhelyen történt 100 évvel ezelőtt A városi közgyűlési tudósítá­sokból tudunk meg dolgokat a város egyéb dolgairól. Például hogy zugárusok még a vám előtt felvásárolják a falusu­­ak termékeit, amelyeket aztán okkal magasabb áron érté­­kesítenek. Róth András Lajos rása mellékletünk c. oldalán. Vándordíjáról végleg hazatért a havasok­­ a Hargita - világába, a Madarasi Hargitára Csorna István. A hanvait tartalm­azó URNA ott állt a fehér lepellel borított asztalon. Sorra érkeztek barátai virágokkal, koszorúkkal. Nekrológ­ mellékletünk a. oldalán. A Hargita Megyei Roma Szervezetnek köszönhetően megyénk több helységében cigány osztályokat indítottak, ám sok esetben ezek működése pénz és tanterem hiánya miatt nem biztosított. Cikkünk mel­lékletünk a. oldalán. Asszimiláció vagy cigánytudat Kimn­ félek a kihívástól In memóriám Csom­a István - 1908-1999 Ha ellensége van, jelentse fel, nincs kockázat Bármilyen felje­­entést köteles ki­vizsgálni a ren­dőrség, még akkor is, ha tudja: az aláírók csak fik­tívek - nyilatkozta múlt héten a me­gyei rendőrparancs­nok lapunk kérdé­sére. Bővebben a 3. oldalon: 100 milliárdos alaptalan túlszám­lázót állapított meg a Versenyhi­vatal az országos szakszervezetek ké­sére készített jelentése következtetéseként. A jelentést a miniszterelnöknek is átadták a szakszervezeti vezetők. Amint kiderült, 1997. március 1 -je és 1998. június 30-a között, amikor még a RomTelecom egyedárúság volt, háromszor emelték az előfizetői bérletet anélkül, hogy a Vereseny­­hivatal vagy a kormány jóváhagyását kérték volna. Az önkényes áremelések a távközlési vállalat privatizációja után is folytatódtak. A bérletek, valamint az impulzusok ára 117 százalékkal nőtt úgy, hogy a RomTelecom működését szabályozó kormányrendelet csak 30 százalékos növekedést engedett meg. És emelték az árakat min­damellett, hogy a nagyfogyasztású termékek csak 30, míg a dollár árfolyama 40 százalékkal nőtt. A­ RomTelecom vezetése megkér­dőjelezi a Versenyhivatal jelentésének adatait. II. évf., 27. szám (47.), 1999. júíliu­s 7 - 13. - II. old., 20111­ lej Kisebbségvédelem hiányosságokka­l - a LIDI) öt hónap hosszú - az Orb­iái Balázs utca javításáról ITJ.___L­­___ | Az emberjogvédelmi liga­­székelyudvarhelyi kerekasz­talán többek között ez a megál­lapítás is elhangzott a Cserehát­­kapcsán. Részletesebben lapunk 2. oldalán olvashatnak sírról, hogy miről is volt szó a találkozón. Az Orbán Balázs utcai útmod-­­­ernizálás jó ideje bosszantja a­­ város lakóit. Elhűlve állapítja­­ meg az idegen gépkocsivezető­­ is, hogy bizony minősí-­­ thetetlenek az útviszonyok a Székelyudvarhely Szováta felőli bejáratánál. Cikkünk a 3. oldalon.

Next

/
Thumbnails
Contents