Udvarhelyi Híradó, 1994. január-június (5. évfolyam, 1-52. szám)

1994-01-04 / 1. szám

FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP • V. ÉVFOLYAM • 1994. JANUÁR 4. KEDD • 1. SZÁM • 70 LEJ Mit tudunk jól vagy tévesen az Ati Kft. körüli bonyodalmakról, melyek jó ideje mozgatják az emberek fantáziáját, s megteremtették azt a széles plety­kaskálát, melyen a fegyvercsempészéstől a kábítószercsempészésig minden föltevés megtaláltatott... Beszélt az utca embere, s tudni vélte, hogy a kft. tulajdonosát „megvádolták valamivel", és letartóztatták Aradon. Mi történt, mi történik november közepe óta az Ati Kft. körül? Erről kérdeztük a legilletékesebbet, Hosszú Attilát, az Ati Kft. tulajdonosát. Az interjú készül­tekor a következő háttérinformációkkal rendelkeztünk: november közepén — az ezredik kamion áru behozatalakor — bizonyos okmányok gyanút keltettek az ellenőrző szervek körében, és elvi beszélgetésre Aradra hívták a kft. tulajdonosát. November 22-én Hosszú Attila másodszor utazott Aradra ebben az ügyben, s a kihallgatás nyomán még visszatartották 24 órára, az ügy kivizsgálásának érdekében. A vád: árucsempészés. Másnap folytatódott az ügyészségi kivizsgálás; az ügyész ötnapos vizsgálati fogságra ítéli Hosszú Attilát, s ezt még huszonöt nappal meghosszabítják. Hosszú Attila az Arad megyei rendőrség fogdájában 25 napot tölt el, azután óvadék ellenében elengedik. — l­egtöbben vámcsalást, árucsempészést emlegettek az ön ügyével kapcsolatban... — Igen, ez a vád fennáll, emiatt vagyok kivizsgálás alatt, a többi az emberi fantázia szüleménye. — Úgy tudom, zárolták a cég számláit. — A kifizetést zárolták úgy, hogy az állam felé továbbra is teljesíthetem a pénzbeli kötelezettségeket. — Mit jelent ez az ügy gazdaságilag a kft-re nézve? — Több százmillió kárt jelent. — Rontotta-e a kft. erkölcsi hitelét? — Mi továbbra is ugyanúgy élünk és dolgozunk, ahogy eddig, az utunkat semmi nem zavarhatja meg. Ez volt az egyetlen eset, mely a nyilvánosság elé került, bár ilyen és hasonló megtorlások még történtek. Ez elfajult odáig hogy engem letartóztattak, s ez szakmai tévedésnek köszönhető bizonyos nyomozó szervek részéről. Azt képzelték, hogy egy fantom cég vagyunk, mely árucsempészéssel keresi a pénzt, de miután tisztába tettem őket, meg­győződtek az ellenkezőjéről. Amikor elindult az ügy, a nyomozók és Arad rendőrsége azt hitték, hogy életük nagy fogását élik meg... Az Ati Kft-nek Románia 40 városában, 200 partnerrel van kapcsolata. Ez azt jelenti, hogy az ország tizenötmillió lakosát kiszolgáljuk. Kinek állhattam útjába, utána lehet gondolni... Hosszú Attila — jelenlétemben — beszélt telefonon az aradi ügyvédjével, aki két — számára igen fontos — információval szolgált: a cég számláinak zárolását még aznap (december 27.) feloldják. A másik lényeges információ, hogy—az ügyvéd szerint — Hosszú Attilának ebben az ügyben, valószínű, nem kell többé Aradra utaznia. Szintén az aradi ügyvéd véleménye, hogy a nyomozó szervek érvei nem erősek; a vád alapjául szolgáló cselekedet nem bűntény, hanem kihágás, s ez csupán anyagi pénzbüntetéssel járhat. — De ezzel az ügy még nincs lezárva — mondotta Hosszú Attila —, eltarthat még hosszú ideig, attól függően, hogy mennyire tudják terhelő bizonyítékokkal súlyosbítani a vádat. Valószínű, hogy a kivizsgálás folyta­tódik majd itthon, és nem tudom, hányszor fogják még átfésülni a tevékeny­ségemet. S ha a továbbiakban nem tudok olyan segítőkész lenni városommal szemben, mint eddig, nem azt jelenti, hogy elzárkózom a várostól; csupán arról van szó, hogy most olyan veszteség ért, amit más bukásnak könyvelne el – zárta beszélgetésünket Slosszú Attila. in Fábián Kornélia Óév­e­ó, évek... ...velünk múltak el, belőlünk szakadtak ki, de csak a szil­veszteri oldott hangulatban ismerünk rátok. A '93-as éjfél után újév-pártiak lettünk mindannyian. Reménykedve kezd­jük az 1994-et, de csupán a szilveszteri búcsúztatókor fog kiderülni, hogy volt-e okunk a reményre... 1 ISMERETLEN TETTESEK December 20-án délután 16 óra 25 perckor baleset történt az udvarhelyi vasútállomáson. Szerencsére ennek — a vasúti forgalom szempontjából kellemesen eselnek —nem voltak áldozatai, viszont az okozott anyagi kár nem elhanyagolható. Komolyabb következményekkel is járhatott volna ez az eset, ha a kiinduló tehervagonokból álló szerelvény nagyobb sebességgel közlekedett volna... A baleset más szempontból is különös figyelmet érdemel, ugyanis a szerelvény három utolsó vagonjának kisiklásáért felelős tettesek ismeretlen személyek. Az eset után egy héttel a székelyudvarhelyi vasútállomás főnökénél érdeklődtünk az üggyel kapcsolatos fejleményekről. Az állomásfőnök szerint a rendőrség megkapta az átiratot a vasúttól, de úgy tűnik, a tetteseket — akik a szerelvény elindulása után felelőtlenül átváltották a vasúti váltót — nem sikerül felelősségre vonni. Az állomásfőnök véleménye szerint afféle „bosszúállásról” lehet szó. Az utóbbi időben a Segesvár-Udvarhely útvonalon sok jegy nélkül utazó személyt (többnyire tizenéves suhancokat) büntettek meg a jegykezelők. A törvénysértők fizettek ugyan,de bosszúállással fenyegetőztek. Nos,ez a december 20-án előidézett baleset is ilyen „bosszúállás” lehetett. Az állomásfőnök azt is elmondotta, hogy az utóbbi időben több esetben érték „bosszúálló támadások” a vasútállomás környékét. „Ismeretlen tettesek” ablakokat zúznak be, sőt a vasúti mérlegház csempekályháját is ellopták... A vasúti rendőrség meg nem sokat tesz a tettesek kézrekerítésének érdekében. Székelyudvarhely lakossága meg­felelőtlenül közlekedési útnak használja a síneket és az állomás területét. A vasútállomás illetékesei ezúttal is felhívják a lakosság figyelmét, hogy minden egyes erre közlekedő személy gyanúsítottnak számíthat, és nyomozást indíthatnak ellene. Ugyanakkor minden erre közlekedés személyt pénzbüntetéssel sújtanak. Mindenkinek meg kell végre értenie — még a Bútorgyár vasútállomás felöli részén kilógó munkásoknak is —, hogy a vasútállomás, a sínek nem gyalogjárók, és a sínek közötti felelőtlen közlekedés súlyos következményekkel is járhat! Út Kész Cs. Levente • Becsapott man­­cán­élkü­li­ek 7. old. • Újév ÚjsZÜLÖTTJE 7. old. MIT? HOL? • MEGTÉRT bETÖRŐ 5. old. •Tanácsoló autósoronarc 5. old. • TÉVÉMŰSORok 4. old. 1994. január 4. A ZSŰRI DÖNTÖTT ... ... a tolvaj is: elvitte a legszebb fenyőt. UDVARHEL­Y! HÍRADÓ

Next