Udvarhelyi Híradó, 1997. január-március (8. évfolyam, 1-24. szám)

1997-01-07 / 1. szám

A tisztségviselő is ember a 3. oldalon Túléljük az átmenetet? a 3. oldalon Kezdődik a játék 4 millió lej a tét! Mai lapszámunkban ismét elkezdjük a hűséges ol­vasó­szelvények közlését. Év végén a szelvények be­küldői között 4 millió lej összértékű pénznyeremé­nyeket sorsolunk ki. Érdemes tehát gyűjteni a lapszámaink 16. oldalán található cédulákat, mert esztendő teltével az alábbi nyeremények egyikére lehet majd pályázni azokkal: I. díj — 2 millió lej; II. díj — 1 millió lej; III. díj — 500.000 lej; IV. díj — 250.000 lej; vigaszdíjak — 5 x 50.000 lej. Újdonság, hogy azokat a személyeket, akik bizonyí­tani tudják, egész esztendőben előfizettek lapunkra, megkíméljük a szelvény­vagdosás fáradalmaitól és decemberben az előfizetési nyugták fénymásolatait is elfogadjuk tőlük. Fizessenek elő tehát az Udvarhelyi Híradóra, mert előfizetőinknek még más meglepetéseket is tartoga­tunk. Aki pedig úgy dönt, hogy ezután is szabadárusí­tásban vásárolja meg újságunkat, élesítse az ollóját és "ne kegyelmezzen" az UH egyetlen számának se, hiszen*— ne feledje! — meglehet, hogy az év végén éppen Ön lesz az UH következő milliomosa... ------­ FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP • Vtk­. ÉVFOLYAM •­ 1997. január 7., KEDD » 1. SZÁM » 600 LEJ ­ Ady Endre csilicskása a 11. oldalon Boldog új év? Az új hatalom szilveszterre tartogatott pezsgőspalackja hatalmas csalódást okozott, ugyanis a durranás a Nemzet­közi Valutaalap szakemberein kívül senkit sem késztetett uj­­jongásra; kiderült, hogy a jókedvre hangoló tartalom helyett, a palackból az infláció szelleme szabadult ki nagy pukkanással. Az új év első napján megduplázódtak az üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy rövidesen kb. 65%-os drágulási hullám fogja sújtani az országot, amihez képest —minden bizony­nyal— a szibériai hideg áramlatot életre serkentő langyos fuvallatnak fogjuk tartani. “ A természet nem politizál és a tél nem a konvencióra szavazott..." — állapítja meg nagyon találóan a România Liberă, hiszen a fővárosi Polgármesteri Hivatal és a kormányszékház között ingázó miniszterelnö­köt az időjárás, no meg a gazdasági válság viszontagságai nyaktörő szaltókra kényszerítik, ő csorbasága ugyanis most vette észre, hogy nem jogart kapott a kezébe, hanem korbá­csot és nem trónszék van alatta, hanem a Valutaalap szekere, amelybe igásként maguk a választópolgárok vannak befogva. Alighanem az egyik legnehezebb esztendő küszöbét lép­tük át: a boldog új évet a hatalom egyelőre meghatározatlan időre elhalasztotta. Bebizonyosodott, hogy az országveze­tés ugyan változhat, a gazdasági helyzet marad, ültethetünk akárkiket a parlamenti és a minisztériumi bársonyszékekbe, a gyeplőket változatlanul a nemzetközi pénzintézetek tart­ják a kezükben, ők diktálják az iramot és nem számít, ha egyikünk-másikunk lepotyog az Európa felé dülöngélő kor­déról; ha nem zsugorodunk babszem polgárokká, legfen­­nebb beverjük a fejünket a szűkre szabott szociális alagutak kőkemény falába. Victor Ciorbea főhajcsár szerint nem drágulásról, hanem csupán az üzemanyagáraknak a nemzetközi léptékhez való igazításáról beszélhetünk. Ez rendben is volna, de nehéz megérteni, hogy amikor mindennek emelkedik az értéke, miért éppen a munkaerő ára marad változatlan? Olyan ez, mintha a ruha öltené fel az embert, mintha a kenyér harap­na a szájba, mintha a cipő viselné a lábat... Óhajcsársága sietett megnyugtatni a kétségbeesetteket, hogy csak ne ag­gódjanak, mert a kormány erősíteni fogja a társadalmi vé-­ dobá­lót, ámbár — derűre ború — azt mondta: ebből nem­­ akárki részesül, mert a segítségre nem szorulunk rá vala-­­­mennyien. Ezt így kijelenteni nagyon könnyű, sokkal nehe­­­­zebb viszont megállapítani, hogy kit /kiket nevezünk rászo­rulónak. Mikroszkóp alá helyeznek, kémlelik, hogy mennyi­re üres a gyomrunk, hány folt éktelenkedik a ruhánkon, gyermekünk miként viseli a szegénység alázatát? Persze — ahogy lenni szokott — másik oldala is van az érmének, hiszen köztudott, hogy a letűnt hatalmak szemét­re dobott gazdaságpolitikájának a levét isszuk, hogy vá­lasztási megfontolásból a Văcăroiu-kabinet ódzkodott az efféle, amúgy szükségszerű intézkedések meghozatalától, hogy az állami bevétel visszaesett és emiatt a nemzetközi pénzforrásokból egy fitying se csurrant-cseppent az utóbbi esztendőben. Ismét felütötte a fejét a gazdasági vegetálás, a régi kormány elkerülve a drágulás nyilvánvaló tünetét, a látszólagos pénzügyi stabilitás árát ugyancsak rajtunk hajtotta be a felduzzasztott adók, illetékek és a megnyirbált költségvetés révén... Reményt jelenthet, hogy talán az új csapat tisztába teszi a külföldi tőke emlőin felcseperedni próbálkozó hazai gazda­ságot, hogy nem pazarolja erejét és főleg energiáját a veszteséges ágazatok mesterséges lélegeztetésére... Egyelő­re azonban csak az bizonyos, hogy ismét húzunk egyet a nadrágszíjon, hogy Constantinescu szívhez szóló választási imádságain túl ebben az országban még mindig az a leg­olcsóbb, amivel Isten jóakaratából a szegény ember is rendelkezhet, a munkaerő. Minden egyéb, amit ezzel az erővel előállítunk, drágább. Biztosra vehető, hogy az elkö­vetkező két esztendő nagyon nehéz lesz, mert van annyi esze ennek a hatalomnak, hogy a népszerűtlen intézkedé­seket mandátuma elején hozza meg, hogy aztán az eljö­vendő választások felé közeledve legyen ideje feledtetni azokat. Egyetlen jó jel, hogy az a kormányvegyület, amely­nek imrstáron lakmuszként az RMDSZ is alkotóeleme, szemmel láthatóan igyekszik a román-magyar kapcsolatok normalizálására. Ha csak annyit érünk is el a következő esztendőkben, hogy nem kapjuk majd a magyarságnak kijá­ró pótfricskákat, hát az is valami... ______________­ _____________Pintér D. István ! Székely melodráma a 9. oldalon

Next