Udvarhelyi Híradó, 1997. július-szeptember (8. évfolyam, 51-77. szám)

1997-08-07 / 62. szám

1997. augusztus 7., csütörtök sportsHIHAbó 11 / Sporthorgászat Benzár bronzérmes Augusztus 1 -3. között a Brassó melletti Rot­­bav-tavon rendezték meg a sporthorgászver­­seny országos döntőjét, borús, esős időben. A megmérettetésen a dön­tőbe jutott 24 sport­horgász mérte össze tu­dását. Hargita megyét Benzár Zsolt és Balázs Sándor képviselték. A nagy küzdelem után a rangsor a következő­képpen fest: 1. Degera­­tu Ştefan — Arad; 2. Popa Dragoş — Piteşti; 3. Benzár Zsolt — Szé­kelyudvarhely. A sporthorgászat tör­ténetében először fordult elő, hogy egy Hargita me­gyei versenyző országos döntőn bronzérmet szerez­zen. A jövő évben Lengyel­­országban zajló világbajnok­ságon a döntő első hat helye­zettje indul, köztük Zsolt is, aki minden elismerést meg­érdemel. Sporthorgászaink a Hor­gász-Vadász Egyesület, a Fa­mos Rt., a Sooter's, valamint Barabás Csaba üzletember hathatós anyagi támogatásá­nak köszönhetően vettek részt ezen a versenyen. A Brassói Sporthorgász Egyesület kitűnő feltételeket biztosított a rendezvény le­bonyolítására, amelyen jelen volt Ionaşcu Mugurel, az Országos Sporthorgász Szö­vetség vezetője is. jss Fekete B. Zoltán Labdarúgás Vasárnap kezdődik... Vasárnap, augusztus 10-én kezdődik a bajnokság, amelynek utolsó őszi fordu­lóját december 7-én játsz­­szák. Az udvarhelyiek csoportjá­ban szereplő hat újonc, nemhogy gyengítené, ha­nem inkább erősíti az I. cso­portot, hiszen mind a Calac­ IUC, sm­ind a Bârladi Rul­mentul és a Romani Lamino­­ rul több B-osztályú (volt A osztály) játékost igazolt át. A vasárnapi fordulóban a Har­gitának nem lesz könnyű dolga, hiszen az újonc Ro­mani Laminorullal játszik, annak otthonában. A sétatéri stadionban az udvarhelyi csapat jövő va­sárnap mutatkozik be bajnoki mérkőzésen, amikor az ellenfele a Comăneşti-i Bányász lesz. Az első fordulóban a Csík­szeredai Rapidnak sem lesz könnyű dolga, hiszen a jó képességű Brassói Romra­­diatoare csapatot fogadja. Íme a vasárnapi forduló tel­jes műsora: Csíki Rapid — Romradiatoare; Tg. Neamţ — Focşani; Adjud — Letea Bacău; Rădăuţi — Dicső­­­ szentmárton; Vatra Dornei — Viktóriaváros; Bârlad — Szászrégen; ICIM — Berea; Comăneşti — Dărmăneşti; Galac — Paşcani; Roman — Hargita, és Cs. László L Focirajongók figyelem! Sportrovatunk PRONO­­ SPORT-szerű tippversenyt hirdet. Azon személyek kö­zött, akik a C-osztályú bajnokság egy-egy forduló­jában lezajló mérkőzések eredményeit helyesen tip­pelik meg és találgatásaikat a lapunkból kiollózott szel­vényen beküldik szerkesz­tőségünkbe (Bethlen utca 2. szám), tíz ingyenes belépőt sorsolunk ki az Udvarhelyi Hargita soron következő hazai mérkőzésére. Ha rendszeresen részt vesznek versenyünkön, a legjobban tippelők között szeptember végén értékes nyereményeket is kisorso­lunk. I. TIPPVERSENY A C-osztályú bajnokság második fordulóját jövő va­sárnap (augusztus 17-én) játsszák. Azon tippelők kö­zött, akik a tíz mérkőzés kö­zül a legtöbbnek eltalálják az eredményét — találgatni 1, x, 2-vel kell (nem szüksé­ges a pontos eredmény) —■, tíz ingyenes belépőt sorso­lunk ki, amelyet a bajnok­ság negyedik, augusztus 31 -i fordulójában használ­hatnak fel, amikor az Ud­varhelyi Hargita a Rulmen­tul Bârlad csapatot fogadja. A kiollózott szelvényt au­gusztus 15-ig, péntekig kell eljuttatni a szerkesztőség­be, a tíz ingyenes belépő nyertesének névsorát pedig az augusztus 19-i, keddi lapszámban fogjuk közölni, íme mire kell tippelni:» Focşani — Csíkszereda □ Bacău — Tg. Neamţ □ Dicső — Adjud □ Viktóriaváros — Rădăuţi □ Regen — Vatra Dornei □ Berea — Bârlad □ Dărmăneşti — ICIM □ Hargita — Comăneşti □ Paşcani — Roman □­­ Romlad­ — Galac □ Atlétika Újabb négy aranyérem Egyre nagyobb éreklődés mellett zajlik az athéni atlétikai világbajnokság küzdelemsorozata. Amint említettük, a hétfői nap fő eseményét a női és a férfi vágtaszám jelentette. A nőknél egyedi esetnek le­hettek szemtanúi a nézők, ugyanis a rajtpisztoly eldördülése után újabb lövés hallatszott, ami újabb rajthoz hívta a versenyzőket. A több mint egy évtizede a világ leggyorsabb női futói közé tartozó jamaikai 36 éves Marlene Ottley nem hallotta meg a második lö­vést, ezért egymagában mintegy 70 métert vágtázott, míg végül leállították. Ez a plusz erőkifejtés azonban annyira megviselte, hogy a második, ezúttal szabályos rajt után már nem tudott be­leszólni az érmekért zajló küzdelembe. Hétfőn újabb négy aranyé­rem talált gazdára. Nagy meglepetéssel végződött a 400 méteres férfi gátfutás, amelyen a világbajnok Ma­­tete-nek meg kellett eléged­nie a szerény hatodik hely­­lyel. A világbajnoki címet a hosszú sérülésekből felépült francia Stephane Diagana hódította el 47,88 másodper­ces teljesítménnyel, őt követ­ték a dél-afrikai Herbert és az amerikai Bryan Bronson. Sokáig úgy nézett ki, hogy román siker születik a női hármasugrásban. Rodica Mateescu első próbálkozás­ból 15,16 méteres ered­ményt ért el, amelyet a cseh Kasparkova csak az ötödik kísérletével tudott túlszár­nyalni, így 15,20 méteres ug­rással övé lett az aranyérem. Mateescu ezüstérmes, az ukrán Govorova pedig bronzérmes lett. Fantasztikus küzdelemnek lehettünk szemtanúi a 400 méteres női síkfutás döntőjé­ben. A célszalagot elsőnek átszakító ausztrál Caty Free­man mindössze két század­másodperccel előzte meg a jamaikai Sandie Richardsot, míg a harmadik helyezett amerikai Jeanne Miles­ Clarck is 50 másodperc alatti, 49,90 másodperces időt ért el. A nap utolsó döntőjét a női hétpróbázók vívták. Itt a pa­pírforma érvényesült: arany­érmet nyert, megérdemelten a német Sabine Braun 6739 ponttal, megelőzve a 6654 pontos angol Denise Lewist és a 6566 pontos litván Na­­zarovienét,­ jes Kovács L. Kézilabda 7 centiméteren múlott Mint ismeretes augusztus 15-23. között Ausztriá­ban rendezik meg a nagyifjúsági kézilabdacsapatok Európa-bajnokságát. Erre a román válogatott inten­zíven készül, a több mint egyhónapos felkészülési tábor június 19-én kezdődött 19 kézilabdázó lány részvételével. A lányok 12 napi ittlétük után Brassó- Pojánán folytatták az edzéseiket, majd franciaorszá­gi nemzetközi tornán vettek részt, ahol a román nagyifjúsági válogatott veretlenül első lett. A tornán Ilyés Annamária udvarhelyi játékos is jelen volt. Augusztus 4-én a Sport­­csarnok lelátóján szólítot­tam meg Annamarit, arról érdeklődve, hogy miért tért vissza Udvarhelyre a brassó­­pojánai edzőtáborozásról. — Itt közölték velem, hogy nem kerültem be a 16-os bővített keretbe. Rajtam kí­vül még két játékost taná­csoltak el. — Közölték veled ennek okát. — Kifogásolták a magassá­gomat, hogy a 178 centimé­teremmel én vagyok a leg­alacsonyabb a kenetben. A töb­biek mind 185 centiméternél magasabbak. — Milyen szerepkörben játszottál? — Nekem az irányítói sze­repkört osztották, amely szá­momra nagyon szokatlan volt, mert itthon, az udvarhe­lyi csapatban átlövő vagyok, egyben a legmagasabb játé­kos is. —Miben kell még javulnod? — A védekezésben, ame­lyet az edzőtáborban is kifo­gásoltak. — Mit jelentett neked a vá­logatottbeli felkészülés? — Ez egy­ plusszot adott, és különösen hasznos volt szá­momra. Kemény edzéseken vettem részt, melyekbe megterhelő fizikai és techni­kai elemeket iktattak be. Re­mélem, ez a plusz a játé­komban is megmutatkozik. — Mit szeretnél még elérni a közeljövőben? — Az udvarhelyi B-osztályú csapatban játszani, és helyt­állni. Szeretném, hogy 1998- ban a csapatom, a Bányai J. ifj. I. országos bajnok legyen. & Bartha János Vízilabda Magyar siker Öt napos küzdelem után befejeződött a budapesti Ha­jós Alfréd uszodában az UNICUM Kupával díjazott férfi vízilabdatorna, melyen a világ legerősebb csapatai mérték össze erejüket. A Ke­mény Dénes szövetségi edző által felkészített magyar válo­gatott igazolta az utóbbi időben elért sikersorozatát, s ezúttal is vereség nélkül vég­zett az első helyen. Miután az Egyesült Államok, Olasz­ország, Németország és Gö­rögország felett aratott kate­gorikus győzelmet, a torna utolsó napján 9-9 arányú döntetlenre végzett a spa­nyol válogatottal, mely jobb gólarányának köszönhetően a második helyet szerezte meg, megelőzve az ugyan­csak 6 pontos olasz váloga­tottat. S hogy a siker teljes legyen, a gólkirályi cím is Magyarországon maradt, ezt Benedek Tibor hódította el 15 góllal. Íme a torna végső rangsora: 1. Magyarország 9 p.; 2. Spanyolország 6 p.; 3. Olaszország 6 p.; 4. Görögor­szág 3 p.; 5. Egyesült Államok 3 p.; 6. Németország 3 p. A torna végén Kemény Dé­nes szövetségi edző kihirdet­te a közelgő Európa-bajnok­­ságon induló magyar váloga­tott keretét: Kovács Zoltán és „Ko”., Zoltán kapusok; Tóth Frank, Märcz Tamás, Varga Zsolt, Kásás Tamás, Vári Atti­la, Kiss Gergely, Fodor Ray­­mund, Vincze Balázs, Stein­metz Barnabás, Molnár Ta­más, Németh Zsolt, Székely Bulcsú és Benedek Tibor. mt Kovács László Hol lesz az olimpia? Szeptember elején dől el, hogy a 2004-ben megren­dezésre kerülő nyári olim­piai játékokat a görögor­­ szági Athén rendezheti-e meg. A görög fővárossal az argentin főváros, Buenos Aires versenyzik, sőt Carlos Menem argentin elnök mindent megmozgat azért, hogy övéké legyen a rende­zési jog. Menem azért is bi­zakodó, mert eddig több mint hetven NOB-tag láto­gatta meg Buenos Aires sportlétesítményeit, és mindannyian elégedetten távoztak. Azonban nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a modern olimpiai já­tékok éppen Athénban szü­lettek újra, és úgy illett vol­na, hogy száz évvel később az 1996-os olimpiai játéko­kat a görög fővárosban és ne Atlantában rendezzék meg. Gyulai István főtitkár kijelentése szerint, ezt mindenképpen figyelembe kellene venni, s ha a görög város sportlétesítményei megfelelőek, akkor nekik kellene ítélni a rendezési jogot. és Cs. László Világbajnok a magyar csapat Szófiában bonyolították le a férfi felnőtt egyéni és csapat öttusa-világbajnok­ságot, amelyen magyar szempontból felemás ered­mények születtek. A legna­gyobb sikert a Sárfalvi, Kál­lai, Madaras összetételű férficsapat érte el, amely 15.532 ponttal biztosan ju­tott az aranyérem birtoká­ba. Egyéniben sajnos nem sikerült megismételni ezt a bravúrt. Nem kis meglepe­tésre a francia Sebastian Deleigne bizonyult a leg­jobbnak, őt követte az orosz Szvatkovszkij. A leg­jobb magyar versenyző, Sárfalvi Péter a győzelmi dobogó közvetlen köze­lében, a negyedik helyen végzett. Kállai Ákos a kilen­cedik, Madaras Ádám a 29. lett A férfi váltóverseny­ben, ahol orosz siker szüle­tett, a magyar váltó, vára­kozáson alul, az ötödik he­lyen végzett. A nőknél már szerényebbek a magyarok eredményei. Az egyéni­ben, amelyet az orosz Szu­­vorova nyert, a legjobb magyar versenyző, Vörös Zsuzsa a tizedik helyen végzett. Csapatversenyben az olaszok bizonyultak a legjobbaknak megelőzve az orosz és a cseh váloga­tottat. A magyar válogatott ebben a számban is az ötö­dik helyen végzett, akár­csak a női váltóban, ahol az olasz, a lengyel és az angol hármas állt fel a győzelmi dobogóra. * K. L.

Next

/
Thumbnails
Contents