Udvarhelyi Híradó, 1997. július-szeptember (8. évfolyam, 51-77. szám)

1997-08-14 / 64. szám

1997. augusztus 14., csütörtök sport JHAbó 11 Labdarúgás Az EB elnyeréséért “Dunai Játékok“ lesz a szlogen, határozott Buda­pesten az Euro 2004 Nemzeti Bizottság a magyar­­osztrák labdarúgó Európa-bajnoki pályázat kapcsán. A budapesti tanácskozáson leszögezték, hogy amennyi­ben Magyarország és Auszt­ria elnyerik a hét év múlva esedékes Európa-bajnokság rendezési jogát, a megnyitót a Népstadionban, a döntőt pedig a bécsi Ernst Happel stadionban játsszák le. Az UEFA 1998 januárjában küldi szét a 2004-es EB-dön­­tő kiírását. Ettől számítva egy hónapon belül lehet jelent­kezni, illetve a rendezéssel kapcsolatos korábbi állás­pontot megerősíteni. A ma­gyar—osztrák közös rende­zés mellett ez ideig Spanyol­­ország és Olaszország is je­lezte rendezési szándékát. A két európai focihatalom or­szágai valószínűleg nagy el­lenfelei lesznek a magyarok­nak és osztrákoknak. A beadványokat április 15- ig tanulmányozza az UEFA, a jelentkezéshez szükséges összes dokumentumot szep­tember végéig kell benyújta­ni az európai szövetséghez, amely 1999 júniusában fog dönteni. A magyar Euro 2004 bizott­ságvezetője, Szepesi György elmondta, hogy már tanács­koztak az EB helyszíneként kijelölt stadionok képviselői­vel. Hosszas tanakodás után leszögezték, hogy a Népsta­dion mellett az Üllői út, Győr, Szombathely és Szé­kesfehérvár pályáin fog pat­togni a labda. Szepesi kijelentette, hogy az EB-rendezéshez korszerű, huszonegyedik századi pá­lyákra van szükség. Az egy­kori népszerű kommentátor a bécsi Ernst Happel stadiont hozta fel példaként, de mint később kiderült, az osztrá­koknak is ez az egyetlen va­lamire való stadionjuk. Szepesi azt is elmondta, hogy a pályázat benyújtásá­nál elsősorban az UEFA sportpolitikájára figyelnek, mely szerint nem csak a gazdagabb országokat kell előnyben részesíteni a na­gyobb sportrendezvények odaítélésénél. A stadionépí­tések és -felújítások is beille­­nének az európai szövetség ez irányú elképzeléseibe. és Jakab Árpád Idegenlégiósaink szereplése Pár nap választ el a Makedónia elleni VB-selejte­­zőtől, ezért érdemes áttekinteni a román válogatott idegenlégiósainak szereplését csapataikban. Hagi, Adrian Hie, Popescu és Filipescu a gerincét alkot­ják a török bajnok Galatasa­­raynak, formájuk bíztató, nem megy azonban a játék a Trabzonsporban játszó Sa­bin Iliének, aki még a csere­padra sem került. Jó hírek ér­keztek Svájcból, ahol Viorel Moldovan mérkőzésről mér­kőzésre feliratkozik a góllö­vők listájára, 8 góllal ő vezeti a rangsort. Petrescu kitűnően játszott az angol Chelsea-ben annak ellenére, hogy csapata kikapott. Gól nélküli döntet­lent ért el hazai pályán a Köln, Munteanu végig ját­szott, de nem tündökölt, míg Vladoiunak sérülés miatt le kell mondania a makedónok elleni találkozót. Jó hírek ér­keztek Mexikóból: Ilie Du­­mitrescu csapata első a rang­sorban, s Ilie formája is bízta­tó, így hosszú idő után ő is helyet kapott Iordanescu ke­retében. A spanyol csapatok­ban játszó Gâlcă, Craiovea­­nu, Stelea még nem léptek pályára hivatalos találkozó­kon, míg a belga bajnokság­ban szereplő Selymes Tibor nem játszott csapata, az An­­derlecht Brüsszel legutóbbi mérkőzésén, akárcsak a hol­land Feyenoordhoz igazolt Stânga, és Kovács László Kézilabda Tehno: a legjobbak kerülnek a csapatba Az 1996-97-es B-osztályú kézilabda-bajnokságban a Tehno az utolsó helyen végzett. A gyenge szerep­lés fő oka a hirtelen, de szükségszerű fiatalítás. Tudva, hogy az átszervezés miatt senki nem esik ki a B-ből, Bakó Lajos edző kitartott a fiatalítás mellett. Augusztus 4-én kezdték meg a sportolók a felkészü­lést az új bajnoki idényre. A részletekről az edzőt kérdez­tem. — Kik a tagjai a jelenlegi keretnek? — Kral Róbert, Szabó Le­­ vente, Pintya Ferenc (kapu­ sok), Keresztes István, Gál István, Szígyártó Endre, Pálffi Jenő, Demeter Attila, Bilibók János, Bereczki Zsolt, Major Szilveszter. Mindannyian a gyár alkalmazottjai. — Kérem, ismertesse a Sportiskola keretét. — Szabó, Kocs, Ágoston, Bakó, Sárdi, Mag, Pál, Kinda, Katona, Veres, Illyés, Bokor, Kovács, Varga, Lőrinczi, Sik­­lódi. A legjobbak bekerülnek a felnőtt csapatba is. — Milyen tervei vannak az új bajnoki idényben? — A Technóban a legjobb formában levő játékosokat fogom használni, független attól, hogy felnőttek vagy if­júságiak. Augusztus 12-től Szekszárdon veszünk részt nemzetközi ifjúsági tornán, melyet a tavaly mi nyertünk meg. Remélem az idén is el­sők leszünk. Távlati terv: 1998-ban az ifibajnokság­ban csoportelsőség és a dön­tőbe kerülés, ha lehet az első három között végezni. — Újdonság a felnőtt keret­ben? — Szeretnénk leigazolni a Magyarországról véglegesen hazajött Csavar Zoltánt. Ha ez sikerül, akkor négy magas emberünk lenne a csapat­ban, és lehetővé válna a cso­portelsőség megszerzése. — Mi a helyzet Szabó Le­ventével? — Levente a nagyifjúsági országos válogatott legjobb kapuvédője. Márciusban és áprilisban részt vett a váloga­tott felkészítő edzőtáborozá­sán, úgyszintén e hónapban is tagja a felkészítőn levő vá­logatott keretnek. Reméljük, Bakó Lajos szá­mításai valóra válnak, és csa­patai sok örömet szereznek városunk sportkedvelő kö­zönségének. és Bartha János Atlétika A VB éremtáblázata Újabb doppingolásokra derült fény az athéni VB-n. Ezért a 10 km-es női gyalog­lás ezüstérmese, az orosz Ivanova elvesztette második helyét, s a világbajnok olasz Sidoli után a fehérorosz Kar­­dopolceva az ezüstérmes, míg a bronzérmet honfitársa, Cibulskaja szerezte meg. Mint ismeretes, összesen öt atléta bukott el a dopping­vizsgán, akiket két-két évre függesztettek fel. Összesen 41 ország atlétái iratkoztak fel az éremszer­zők közé. íme a végleges rangsor: 1. Amerikai Egyesült Államok 7-3-8; 2. Németor­szág 5-1 -4; 3. Kuba 4-1 -1; 4. Kenya 3-2-2; 5. Ukrajna 2-4- 1; 6. Marokkó 2-1-1; 7-8. Csehország és Norvégia 2-0- 0; 9. Oroszország 1-4-3;10. Spanyolország 1 -3-1; 11. Portugália 1-2-1; 12. Auszt­rália 1-1-2; 13-14. Olaszor­szág és Románia 1-1-1; 15- 17 Dél-Afrika, Kanada és Lengyelország 1-1-0; 18-20. Franciaország, Japán és Me­xikó 1-0-1; 21-25. Dánia, Etiópia, Új-Zéland, Svédor­szág és Trinidad-Tobagó 1- 0-0; 26. Nagy Britannia 0-5- 1; 27. Jamaica 0-3-4; 28. Fe­ héroroszország 0-2-2; 29- 30. Görögország és Litvánia 0-1-1; 31-36. Bulgária, Finn­ország, Namíbia, Nigéria, Sri Lanka és Uganda 0-1-1; 37- 41. Bahamas-szigetek, Brazí­lia, Mozambik, Szlovákia és Svájc 0-0-1. A magyar atléták egyetlen érmet sem szereztek, és Kovács László Véglegesítették a Budvár FC Eleven keretét Augusztus 16-án, 11 óra­kor, a D-osztályú bajnokság nyitányán a Budvár FC a Csíkszentsimoni Amilemn csapatát fogadja. A legutóbbi felkészítő mér­kőzésen: Szovátai Fások — Udvarhelyi Budvár FC 1-2. Góllövők: Botorok és Sinka. A 21-es keret tagjai: Tarcsa­­falvi, Szín, Gál, Kis, László, Tifán, Botorok, Dózsa, Kere­kes, Imre, Kandó, Rotaru, Lá­zár, Nagy, Sinka, Ádámosi, Sipos, Farkas, Szőcs, Toró és Petrusel. A szombati mérkőzés szü­netében a kétszeres (TV és Budvár) kupagyőztes Dort­mund gyerek labdarúgócsa­pat játékosai tizenegyes rú­góversenyen vesznek részt. A verseny nyertese egy tortát és egy mezt tudhat magáé­nak. A Budvár FC labdarúgó­csapattal együtt indul útjára a D osztály (megyei bajnok­ság) tippversenye, melynek fő célja a csapat körüli érdek­lődés növelése, és főd­íját — egymillió lej készpénzt —az őszi forduló végén ítélik oda az összesített találatok alap­ján. Röviden a játékszabályok­ról, melyek bővebben meg­találhatók lesznek a Budvár FC mérkőzéseire kiadott mű­­ sorlapokon: - minden hazai találkozón a forduló három mérkőzésére lehet tippelni (félidő- és végeredmény);­­ a mérkőzésekre a belépés díjtalan, a műsorlap megvé­tele nem kötelező, viszont ez tartalmazza a tippszelvényt, melynek ára 3.000 lej. A szelvényeket a kapuknál el­helyezett ládákba kell dobni a mérkőzés megkezdését jel­ző sípszóig. es Bartha János Körzeti bajnokság Székhely nélkül az udvar­helyi Labdarúgó Szakbi­zottság. Ezért a körzeti bajnokság első hivatalos gyűlése a Sportiskola, Kos­suth u. 43. sz. alatti gyűlés­termében lesz augusztus 19-én, 13.30 órától. A csa­patok vezetőinek kötelező a megjelenés, mert akkor sorsolják ki az őszi bajnok­ság fordulóit, és Somolyák Vízilabda Magyar győzelem az ifi Amint lapunkban is beszá­moltunk, a magyar vízilab­daválogatott sikerével ért vé­get a budapesti Hajós Alfréd uszodában megrendezett Unicum-kupa. A tornagyő­zelem értékét növeli, hogy veretlenül lett első az együt­tes. Veretlenül, hiszen a zá­rónapon az olimpiai bajnok spanyol válogatott sem tudta legyőzni a magyarokat. A nagyszerű siker után követ­kezett a hab a tortán: a ma­gyar ifjúsági válogatott sike­rével ért véget a maribori Eu­rópa-bajnokság. Kemény Ferenc edző tanít­ványai remekül kezdtek, az első nap a házigazda szlové­neket iskolázták le 12-2 arányban. "A hazai csapat nagyon kikapott a debütálás során. A "tettes" a magyar válogatott volt"— írták a szlovén lapok. Az ifjú ma­gyarok kiütötték a jó kezdés­ben reménykedő szlovéne­ket. Aztán ki a többi ellenfe­let is. Az elődöntőben a me­dencében található hűs víz ellenére kissé megizzadtak a magyarok. A jugoszlávok kullancsként tapadtak ellen­feleikre, rámenős, kissé dur­va játékuk nemtetszést vál­tott ki nem csak a magyar pólósokból, hanem a közön­ség soraiból is. Minden jó, ha a vége jó. A találkozó végén ezt mutatta az eredményjelző tábla: Ma­gyarország — Jugoszlávia 6-5. És következtek a horvátok. A tét a trófea elhódítása volt. Szoros, drámai küzdelemre lehetett számítani. De nem így történt. Steinmetz és Má­tyás felváltva dobták a gólo­kat, a harmadik játékrész vé­gén már 10-5-re vezettek a magyarok. Rossz passzok, EB-n pontatlan átadások követ­keztek, a horvátok feljöttek három gól különbségre. A hátralevő játékidő nem lett volna elegendő az egyenlí­tésre, de a magyarok meg­rázták magukat: előbb Kato­nás lőtt bombagólt, majd Nyéki gyilkos erejű dobása után forgácsolódoa, szinte szét a kapufa. Végeredmény 11 -7, és ezzel a magyar válo­gatott elhódította az ifi Euró­pa-bajnoki trófeát. A magyar felnőtt vízilabda­­válogatott is Európa-bajnoki címért száll hamarosan víz­be Sevillában. Kemény Dé­nes szövetségi kapitánynak állítólag megvan a receptje, hogy rend legyen a fejekben. És ez nagyon fontos. Hány és hány példa volt már arra kü­lönböző sportvetélkedők so­rán, hogy az esélyesebbnek kikiáltott magyar csapat, ma­gyar versenyző elvesztette a fejét, és nem kis meglepetés­re vereséget szenvedett! A magyar pólósoknak erre kü­lönösen kell figyelniük. A Vi­lágkupán az esélytelenebb görögök ellen tizenkilenc percig nem tudtak gólt lőni. Kapkodtak, türelmetlenek voltak. Hát ezért kell rend legyen a fejekben. A csapat szereplésével kapcsolatban nagyok az el­várások. Mert vízilabdában Magyarországon mindig aranyéremre áhítoznak... A Sevillába való utazás előtt Kemény Dénes szövet­ségi kapitány így nyilatko­zott: — Majd meglátjuk. A fiúk megtették, amit előre megtehettek, most élesben kell bizonyítaniuk, velem együtt. Nem félek. L és Jakab Árpád Tenisz Hatalmas meglepetés született a Manhattan Beach-i 450.000 dolláros díjazású női verseny elő­döntőjében, ahol az ameri­­ kai Lindsay Davenport ha­talmas küzdelemben le­ győzte a női tenisz jelenle­gi koronázatlan királynő­jét, a svájci Martina Hin­­gist, 6-2, 4-6, 6-4 arány­ban. A másik elődöntőben Szeles Mónika 6-0, 6-2-vel bizonyult jobbnak Amy Fra­­ziernél. A döntőben 39. tor­nagyőzelmét ünnepelhette Szeles, miután 5-7, 7-5,­ 6-4-re győzte le riválisát. Az utóbbi évek legjobb férfi teniszezője, az ameri­kai Sampras a cincinatti versenyen sem talált legyő­zőre. Miután az elődöntő­ben 6-3, 6-4 arányban győzte le a spanyol Alberto Costát, a döntőben az oszt­rák Thomas Muster sem okozott rendkívüli gondot a világelsőnek. Sampras két játszmában, 6-3, 6-4 arányban diadalmasko­dott. Említésre méltó, hogy a torna legszebb találkozó­ján, az elődöntőben Muster 6-3, 4-6, 7-6 arányban dia­dalmaskodott a világrang­lista második helyezettje, az amerikai Chang felett. A san marinói 300.000 dolláros összdíjazású férfi­­torna a spanyol Felix Man­tila győzelmével fejeződött be, aki a döntőben 6-4, 6-1 arányban győzte le a svéd Magnus Gustafssont. Bukarestben befejeződött az Elvila-kupáért kiírt nem­zetközi torna. A férfiaknál házidöntőre került sor, Ad­rian Cruciat 6-0, 6-2-re győzte le Rares Georges­cut. A nőknél az orosz Aleksandra Zerkalova 6-3, 6-3 arányban győzött Lavi­­nia Toader ellen­ és Kovács László

Next