Udvarhelyi Híradó, 1997. július-szeptember (8. évfolyam, 51-77. szám)

1997-07-15 / 55. szám

1997. július 15., kedd sport HírAdó 11 Labdarúgás A C-osztályú labdarúgó­­csapatok figyelmébe A Megyei Labdarúgó Szö­vetség a következő határoza­tot bocsátotta ki a megyei labdarúgás színvonalának emelése érdekében: 1. Az 1997/98-as C-osztá­lyú bajnokságban induló csapatok kötelesek bene­vezni egy 1979. január 1. után született fiatalokból to­borzott ifjúsági I. korosztályú csapatot is, ilyenformán megalakítva a nagyifjúsági bajnokságot. 2. Azok a csapatok, melyek bármilyen okból kifolyólag nem tudnak ifjúsági csapatot indítani, ősztől a körzeti bajnokságban vehetnek részt. 3. A B- és C-osztályú csapa­tok, sportiskolák és az esetle­ges más érdekelt csapatok számára az új idényben is megrendezik a megyei ifjú­sági B (az 1981. január 1. után születettek) és az ifjúsá­gi B1 (1982. január 1. után születettek), valamint az ifi C (1983 után születettek) kor­osztályú bajnokságát. 4. A hagyományos Szövet­ség Kupáért kiírt városi válo­gatottak számára rendezett gyermektornát (1984 után született gyerekekből) a 97/98-as bajnoki idény vé­gén, 1998. június 6-án ren­dezik meg Maroshévízen. e. Kovács László Motorozás­nak­ a Bucsin Motoros Túrán 1990 óta hagyományos módon minden évben meg­rendezik a Bucsin-tetőn az időközben nemzetközi mé­reteket öltött motoros túrát. A résztvevők között németor­szági, ausztriai, magyaror­szági motorosok szerepelnek szép számmal, míg hazánk­ból a legtávolabbi helységek versenyzői is jelentkeznek a legnagyobb motoros találko­zók közé sorolt Bucsin Tú­rára. Az idei rendezvényso­rozat is megőrzi hagyomá­nyos jellegét. A résztvevők számára ügyességi versenye­ket rendeznek, de lesz ott móka, szórakozás és sok más egyéb, ami a rendezők fantá­ziájába belefér. A rajt július 18-án lesz a Művelődési Ház előtt. & Kovács László Sakk A legjobb romániai játékosok ranglistája A Román Sakkszövetség összeállította az első félévi ranglistát, amelyen szerepel­nek az ATI-IVO Sakk-klub játékosai, a Vajda testvérek. A legjobb ifjúsági lányok — 20 évig: 1. Corina Peptan nemzetközi nagymester (M­M) 2460 élő ponttal, Vajda Szidónia nemzetközi mester (NM) — 2375 p; 3. Iulia Ionică NM — 2240 p. Ifjúsági ranglista, fiúknál —­ 20 évig: 1. Vajda Levente NM — 2445; 2. Andrei Flo­rean FIDE-mester 2445; Ga­briel Mateuţă NM — 2435. Nőknél az első hat helye­zett: 1. Corina Peptan N­M — 2460; 2. Cristina Foişor N­M —2415; 3. Vajda Szi­dónia NM — 2375; 4. Ga­briela Olărescu NM — 2355; 5. Luminița Radu NNM — 2345; 6.­Irina Io­­nescu NM — 2260. Férfiak ranglistája: 1. Dieter Nisipeanu N­M — 2600; 2. Andrei Istrătescu N­M — 2550; 3. Mihai Marin NM 2530; 4. Mihai Șubă NM — 2530; 6. Badea Béla NM — 2525. A FIDE nemzetközi élő lis­tán szereplő legjobb ro­mániai játékosok kerültek be a hazai ranglistára.­ ­ Bartha János ipomani­e ÉTTEREM-BÁR vendégek tudomására hozza, hogy július hónapban minden­ csütörtökön, pénteken és vasárnap élő zenével szórakoztatja a táncolni vágókat. GYEREKEK, FIGYELEM! A "Romantikában" gyerek "Pizza" kapható. Szeretettel várunk mindenkit! Labdarúgóink a nem­zetközi porondon Mint már hírül adtuk, megvált klubjától, a FC Bar­celonától, Gică Popescu. A sokáig hihetetlennek tűnő átigazolás megtörtént, a török bajnok, Galata­­saray mágnásai az utolsó centig kifizették a katalá­noknak az azok által kért 4,6 millió dollárt, így az új idényben már szinte román válogatottként léphet pályára a Galata, hiszen a kezdő tizenegyben szere­pel Hagi, Adrian Hie, Filipescu és az új szerzemény, Gică Popescu is. És hogy ne támadjon fennakadás: a török labda­rúgó szövetség megsza­vazta, hogy ősztől kezdő­dően négy idegenlégiós léphet egyszerre pályára. Minden lehetséges, ha van hozzá elegendő pénz. A legújabb hírek szerint a portugál Benficánál eléggé mellőzött Panduru az ősz­től a Dumitriu által edzett görög AEK-nél folytatja labdarúgó pályafutását. Ugyancsak ide igazolták a katonacsapat volt alapem­berét, Damian Militarut is. Kútba esett Gâlcă átiga­zolása a FC Barcelonához. A román idegenlégiós meg­hosszabbította szerződését az újonc Mallorcával. Gâl­că ellenséges viszonya Lu­­pescuval szemben nem szűnt meg. Állítása szerint Iordănescu edzőnek dönte­nie kell, melyikükre számít az őszi idényben a váloga­tottban. Egyszerre semmi­lyen szín alatt nem lépnek pályára, sőt még a felké­szülésben való közös rész­vételt is megtagadják. Viorel Moldovan hű ma­rad svájci csapatához, a Grasshoppers Zürichhez. Miután elesett átigazolása a spanyol Sevillához vagy Tenerifféhez, a válogatott játékos régi csapatának szí­neiben lépett pályára, s már első mérkőzésén góllal mutatkozott be. Mi lesz veled, Răducioiu? A pár évvel ezelőtt a nem­zetközi focibörzén is jól ér­tékelt szőke csatár az utób­bi időben a feledés homá­lyába merült. Olyannyira, hogy már az elég szerény képességű Espanyol Barce­lonában sem igen számí­tanak rá, ő azonban nem csügged, mint állítja, végül kivergődött hosszú ideig tartó sérüléssorozatából, formába lendült, s az új bajnoki idényben gólokkal fogja bizonyítani, hogy mind a spanyol csapat, mind a román válogatott számíthat rá. Nem jött össze a Steaua számára az idei átigazolási időszak. Szinte minden próbálkozása megbukott. Számára a legutóbbi csaló­dást Leo Strizu, a FC Brassó volt játékosa okozta, aki miután már biztosra ígérte átigazolását, egyik napról a másikra hátat fordított a ka­tonacsapatnak, és a török Kayserihez igazolt. Távozik az országból Şte­fan Preda, a Petrolul Plo­ieşti és a válogatott kapusa is. Új csapata a spanyol másodosztályban szereplő El­bar lesz. Több mint va­lószínű, Spanyolországba teszi át székhelyét a Galaci Acél kapusa, Arcana is, aki a Celta Vigo és a Racing Santander közül választja ki jövendő csapatát. & Kovács László Vendégeink voltak a Duna TV munkatársai Piszkos üzlet lett a sport Július 5-én a Duna TV négy munkatársa találkozott az udvarhelyi nézőkkel a Digital 3 kábeltelevízió stúdiótermében. Jómagam is kérdéseket tettem fel a sportműsorok főszerkesztőjének, Juni Györgynek. — Alacsony színvonalú a magyar labdarúgás. Van-e kiút a megújhodás felél ? A megoldást mindenki az utánpótlás nevelésével kezdi. Ahogy a Magyar Lab­darúgó Szövetség mene­dzseli a focit, az részben ki­fogásolható, mert kettővel felemelte az NB I-ben sze­replő csapatok számát. Jön­nek a panaszok, hogy nincs elég játékos, nincs elegendő pénz, és kevés a néző. Mel­lettem, a DTV stúdiójában Détári Lajos is ezt vallotta nekem. A személyes véle­ményem pont az ellenkező, mert a bajnokságból el kelle­ne venni nyolc csapatot, ami szerintem felesleges. Tíz csa­pat bőven elegendő lenne a legfelsőbb osztályban. Buda­pestről két csapat, a többi nyolc pedig a vidéki, na­gyobb városokból, így a mér­kőzések nézettségi foka je­lentősen megemelkedne. A világon nincs olyan nagyvá­ros, amelyik nyolc csapatot szerepeltet az NB I-ben. Ket­tőről még hallottam, de több­ről nem. Budapestről az 1996-97-es bajnoki labdarú­gó idényben nyolcan voltak benne, éspedig: az MTK, az UTE, az FTC, a Vasas, a Kis­pest, a BVSC, a Csepel és a III. Kerület. Szerencsésnek tartom, hogy a Csepel és a III. Kerület csapatai kiestek. Te­hát a megoldás 10 csapatos NB I-es bajnokság, így egyes csapatoknak több pénz jutna pl. az utazásokra. A támoga­tók is tülekednének, hogy az elit bajnokságba a kedvenc csapataik kerüljenek be. Nem a játékosok pénze ke­vés, hanem az a pénz hiány­zik, ami mások zsebébe ke­rül, mert nem oda jut, ahova kellene. A csapatoknak a sztárjátékosokat kellene megvásárolniuk, de nincs miből. Egy jó játékos 2-3 mil­lió dollárba kerül, és a bajnokságban való részvételi költségek meghaladják a 100 milliót. Nem mindegy, hogy 18 csapat gyenge mér­kőzéseit nézzük, vagy tíznek a színvonalas küzdelmét. Ezért kell tömöríteni a baj­nokságot, mert így több pénz jutna a csapatoknak. — Ezek szerint úgy néz ki, hogy Budapest kisajátította a Nemzeti Bajnokságot. — Ez az igazság. Főleg az egyéni érdekek ütköznek, mert sokaknak nem jó, ha csökken a létszám. Egyéb­ként a labdarúgáson belüli bármilyen változás érdeke­ket is sért. Ez a véleményem, és kitartok mellette. — Ütőkártya lett a pénz? — Mindenütt az, nemcsak nálunk, hanem az olaszok­nál is. Egy-két sztárjátékos ha van a csapatban, ők gyorsabban futnak, mint a többiek, és ők a gólszerzők. Furcsa a játékuk. Nem is tu­dom, hogy csinálják, és érde­kes, a többi is futni kezd. Fel­gyorsul a játék, és az ered­mények is jobbak. A Fradi­nak legyen annyi pénze, hogy Sukerhez hasonló játé­kost tudjon megvenni, és az MTK is tudja elhozni a csa­patába az olasz Maldinit. Ilyenszerű megoldásokra gondoltam. — Az ötvenes években na­gyon jó volt az utánpótlás, most gyenge. Mi az oka? — Akkor más volt a hely­zet, mert Puskás addig nem kapott pénzt, amíg nem rú­gott gólt. Ha az egyesületek megvesznek egy jó labdarú­gót, az magáról tudja, hogy értéke nem csökken, és arra gondol, hogy nem adják el annyiért, amennyiért meg­vették, így nem öli magát. Puskásék az életükért, a ha­zájukért, a világért játszottak, és a lelküket is odaadták a labdarúgásért. Igaz, akkor 11 zseni játszott a válogatott­ban, ami biztatóan hatott az utánpótlás nevelésére, hatost más a helyzet és a hozzáál­lás. — Ezek szerint piszkos üz­let lett a sport. — Abszolút így van! Bartha János Labdarúgó Intertotó­kupa Az elmúlt hét végén le­zajlott mérkőzések érdeke­sebb eredményei: Aalborg (dán) — Dinamo Minszk 2-1 (I. csoport), Östers (svéd) — Universitate Riga 2-1, Wer­der Bremen — Istambul 0-0. Ebben a csoportban az első helyen az Istambul áll, má­sodik a Werder, harmadik a Budapesti Vasas. A IX. cso­portban: Odra (lengyel) — Zilina (szlovák) 0-0, Olim­­pique Lyon — Ausztria Bécs 3-0. Csoportelső a Lyon, a második helyen 7 ponttal a Bukaresti Rapid áll. A X. cso­portban: Spartak Varna — Montpellier 1-1, Groningen — Besztercei Gloria 4-1. Csoportelső a Groningen, a Glória pedig a negyedik he­lyet foglalja el. Atlétika A finnországi Turkuban zajlik az ifjúsági atlétikai Eu­rópa Bajnokság, amelyen a hét végén a román atléták, elsősorban a lányok kitettek magukért. Mihaela Melinte kalapácsvetésben és Cristi­na Nicolau hármasugrásban aranyérmet szereztek. Ugyancsak Cristina Nicolau távolugrásban, valamint Cristina Hoc 5000 méteres távfutásban ezüstérmet nyertek. Vízilabda Az elmúlt hét végén zajlott le a négy nemzeti válogatot­tat felvonultató pólóviadal, amelyen a magyar vízilab­da-válogatott kitűnően sze­repelt: 11-6 arányban múlta felül a hollandokat, és lett a torna győztese. A sevillai női vízilabdatorna magyar vo­natkozású eredményei: Ma­gyarország — Kanada 10-8, Olaszország — Magyaror­szág 11-7 és Magyarország — Portugália 16-2. Forma—1 Az angliai Silverstone-i pá­lyán zajlott le a Forma–1- es világbajnokság kilencedik futama. A győzelmet a tava­lyi győztes, J. Villeneuve ka­nadai versenyző szerezte meg, s ezzel a győzelmével négy ponttal megközelítette a listavezető Michael Schu­­machert. Schumachernek balszerencséje volt, motor­­hiba miatt nem fejezhette be az angliai nagydíjat. Ugyan­erre a sorsa jutott a finn N. Häkkinen is. A futam máso­dik helyezettje a francia J. Alesi volt, míg a harmadik helyen az osztrák Wurz vég­zett. Az osztrák versenyző először nyer pontokat For­ma–1-es világbajnoki futa­mon. Érdekességként meg­említjük, hogy Hill első pontját szerezte az idei nagydíjsorozaton. A követ­kező futam, a német nagydíj július 27-én lesz Hocken­­heimban, majd augusztus 10-én a magyar nagydíjra kerül sor a Hungaroringen.

Next