Udvarhelyi Híradó, 1997. október-december (8. évfolyam, 78-102. szám)

1997-12-23 / 101. szám

10 í HlkAbO * Második mérkőzését is megnyerte a közelmúltban profivá vált Kovács István. A Hamburgban lezajlott mérkőzésen pontozással bizonyult jobbnak a fran­cia színekben induló ma­rokkói ellenfelénél. * Nincs már magyar résztvevője a groningeni egyéni sakkvilágbajnok­ságnak. Almási László há­rom győzelem után a ne­gyedik fordulóban 2-0 ará­nyú vereséget szenvedett az első számú esélyes Anandtól. Almási három győzelmének köszönhető­en 48.000 dollár pénzjuta­lomban részesült. * Három napot tartott a bukaresti Rapid hegemó­niája az A-osztályú bajnok­ságban. A hétközben Besz­tercén lebonyolított, elma­radt mérkőzésen a bukare­sti Steaua 1-0-ra győzött a helyi Glória ellen, s ezzel jobb gólarányának köszön­hetően átvette a vezetést annak ellenére, hogy még egy elmaradt találkozója hátra van, amit azonban csak tavasszal játszanak le. A 43 ország több mint 100 újságírójának vélemé­nye alapján állította össze év végi rangsorát a Reuter hírügynökség. Meggyőző fölénnyel a dán színekben versenyző atléta, Wilson Kipketer került az első helyre 220 szavazattal. Őt követi: Tiger Woods golf já­tékos (166), Martina Hin­gis (163), Pete Sampras (115) teniszezők, Michael Jordan kosárlabdázó (113), Evander Holyfield ökölvívó (106) és Ronaldo labdarúgó (103 szavazat­tal). * Athénban meggyújtot­ták a jövő évi Naganói Téli Olimpia lángját. Az olim­piai lángot január 6-án re­pülőgéppel szállítják Ja­pánba, ahol február 7-ig, a hivatalos megnyitó napjáig a szigetország összes pre­­fektúráján körülutaztatják. * Kevés remény van arra, hogy 1998-ban is megren­dezzék a Forma-1 -es Fran­cia Nagydíjat. Amint Max Mosley, a Nemzetközi Au­tomobil Szövetség elnöke nyilatkozta, erre csak ak­kor lehet remény, ha a leg­rövidebb időn belül véget vetnek a televíziós vetíté­sek körül kialakult vitának. * Véglegesnek tekinthető Ionus Lupescu és Florin Ră­­ducioiu visszavonulása a román válogatottból. Mindkét játékos kijelentet­te, hogy nem hajlandó részt venni a válogatott színeiben a jövő évi VB döntőn. A visszautasítás oka, mindkét esetben az Anghel Iordanescu szövet­ségi kapitánnyal való ellen­séges viszony. * A román sportsajtó öles betűkkel közölte a hírt: Mi­­hai Leu Bukarestben vívja legközelebbi mérkőzését a világbajnoki cím megvédé­séért. Viszont Peter Han­­rath, Leu menedzsere kö­zölte: a Leonard Towsend elleni február 14-i találko­zó színhelye Stuttgart. és Kovács László Diákkosárlabda Pénteken délután a székely­udvarhelyi Sportcsarnokban immár ötödször veszi kezde­tét az Erdélyi Magyar Diák Kosárlabda Kupa. A résztve­vő nyolc csapatot két négyes csoportba sorolták. A - cso­port: Balázs B.C. Marosvá­sárhely, Denver Kolozsvár, Vértanu(ló)k Arad, Zsol Ko­lozsvár. B - csoport: Green­­go Nagyvárad, MYOB Sep­­siszentgyörgy, C - Soft Csík­szereda, Sörpikék B. T. Szé­kelyudvarhely. A program a következő: December 26., péntek: 15.00-Green­ go — MYOB; 16.30 - Denver — Vérta­nu(ló)k; 19.00 - Sörpikék B. T. — C - Soft; 20.30 - Balázs B. C. — Zsoj. December 27. , szombat: 9.00 - Green-go — C- Soft; 10.30 - Denver — Zsoj; 12.00 - Sörpikék B. T. — MYOB; 13.30 - Balázs B. C. — Vértanu(ló)k; 16.00 - C - Soft — MYOB; 17.30 - Ba­lázs B. C. — Denver; 19.00 - Sörpikék B. T. — Green-go; 20.30 - Zsoj — Vértanu(ló)k December 28. , vasárnap: 10.00-A1 — B2; 11.30 -A2 — B1; 17.00 - kisdöntő; 18.30-Döntő: 22.00-Záró­buli: JtS J. Á. Teremfoci Országos szinten 12 csoportba osztották be a Gheorghe Oala labdarúgó emléktornán résztvevő csa­patokat. A székelyudvarhelyi sportcsarnokban dec. 18-21. között tartották meg a X-ik csoport zóna küz­delmeit, ahol 36 mérkőzést láthattak az érdeklődők. Az előzetes sorsolás alap­ján a Reménységeknél 10, míg a gyerekeknél 11 csapa­tot osztottak be 3-3 csoport­ra. A csoporton belüli eredmé­nyek: A gyerekcsapatoknál (1986-os születésűek): A­ csoport: Udvarhelyi ISK Hargita — Udvarhelyi Bud­­vár FC 0—1; Kézdivásárhelyi ISK—Udvarhelyi Budvár 3— 4; ISK Hargita—Marosvásár­helyi 9 sz. iskola 2—1; Ma­rosvásárhelyi 9 sz. i.—Kézdi­vásárhelyi ISK 4—1; Maros­vásárhelyi 9 sz. isk.—Udvar­helyi Budvar 2—2. B-csoport: Sepsiszentgyör­gyi Oltur—Piatra Neamţ Olimpia 2—7; Sepsiszent­­györgyi Oltur—Marosvásár­helyi ASA 1—0; Marosvásár­helyi Olimpia— Piatra Ne­amţ Olimpia 2—1; Piatra Neamţ Olimpia—Marosvá­sárhelyi ASA 7—0. C-csoport: Târgu Neamţ CSS—Marosvásárhelyi ISK 4—3; Medgyesi Jövő—Ma­rosvásárhelyi ISK 1—4; Târ­gu Neamţ CSS—Medgyesi Jövő 3—1. Reménységek (1985-ös korosztály): D-csoport: Marosvásárhe­lyi ISK—Marosvásárhelyi 9. sz. i. 1—4; Marosvásárhelyi Olimpia—Udvarhelyi ISK Hargita 1—1; Marosvásárhe­lyi ISK—Udvarhelyi ISK Har­gita 1—3; Marosvásárhelyi Olimpia— Marosvásárhelyi 9. sz. i. 4—1; Marosvásárhe­lyi ISK— Marosvásárhelyi Olimpia 1—4; Marosvásár­helyi 9. sz. i.— Udvarhelyi ISK Hargita 2—2. E-csoport: Piatra Neamţ Olimpia—Kézdivásárhelyi ISK 2—3; Piatra Neamţ Olimpia—Tg. Neamţ CSS 4—0; Tg. Neamţ CSS— Kézdivásárhelyi ISK 1—1. F-csoport: Marosvásárhelyi ASA—Sepsiszentgyögyi Olt 2—3; Sepsiszentgyögyi Olt—Piatra Neamţ Ceahlăul 1—8; Piatra Neamţ Ceah­lăul—Marosvásárhelyi ASA 1—1. A csoportok győztesei a döntőbe jutottak és ott kör­mérkőzéssel dőlt el az első­ség. Gyerekcsoportok között: 1. Marosvásárhelyi Olimpia— Tg. Neamţ CSS. 2—4; Tg. Neamţ CSS—Marosvásárhe­lyi 9-es. sz. i. 0—1; Marosvá­sárhelyi 9-es. sz. i.—Maros­vásárhelyi Olimpia 0—3. Reménységeknél: 1. Ceah­lăul Piatra Neamţ—Maros­­­vásárhelyi Olimpia 4—2; Kézdivásárhelyi ISK—Ma­rosvásárhelyi Olimpia 1—1; Ceahlăul Piatra Neamţ— Kézdivásárhelyi ISK 2—1. Az országos döntő résztve­vői lettek a lejátszott mérkő­zések után: 1. gyerekeknél: Marosvásárhelyi Olimpia; reménységeknél: Ceahlăul Piatra Neamţ. Cruceanu Victor, a Román Labdarúgó Szövetség kikül­dötte nyilatkozta: — „Köszö­nöm az udvarhelyi játékve­zetők pártatlan bíráskodását. A szervezés hibátlan volt, itt értem az étkezést és a szál­lást is. A sportcsarnok nagy­szerűnek bizonyult a mérkő­zések lejátszására". Sajnos, egyik székelyud­varhelyi csapat sem tudott továbbjutni az A-csoportból. A Hargita három mérkőzés­ből ugyanannyi vereséget szenvedett, így a csoportban az utolsó helyen végeztek. A Budvár FC csak rossz gólará­nyának köszönhetően nem tudott továbbjutni. & Bartha János sport 1997. december 23., kedd Asztalitenisz Utolsó B-osztályos mérkő­zéseit játszotta le az udvar­helyi ISK csapat és sikerült megőriznie a második he­lyét. Nagy Ferenc tanítványai­nak Marosvásárhelyen a 4. fordulóben elért eredményei december 6-7. között. Udvarhelyi ISK-Marosvá­­sárhelyi Modex 1-5 (az ud­varhelyiek egyetlen győzel­mét Tövissi aratta); Udvarhe­lyi ISK-Sepsiszentgyörgyi ISK 5-2 (Mózes 3, György István és György Szilárd 1- 1); Udvarhelyi ISK-Beszter­­cei ISK 5-0 (Mózes 2, Tövissi 2 és György István 1). A vég­ső sorrend: 1. Marosvásárhe­lyi Modex; 2. Udvar­i­elyi ISK; 3. Sepsiszentgyörgyi ISK; 4. Besztercei ISK. Nagy Ferenc edző a követ­kezőket nyilatkozta: - Célkitűzéseinket elértük, mert a második helyünkkel jogot szereztünk a B-osztály minőségi csoportjába való bekerülésre, oly módon, hogy Marosvásárhely, Buka­rest és Zilah csapatai ellen selejtező mérkőzéseket kell játszódjunk. Ha itt is az első két hely valamelyikét meg­szerezzük, akkor jövőben a minőségi B-osztályban fo­gunk játszani. Visszatérve a marosvásárhelyi bajnoki küzdelmekre, meg kell emlí­tenem Tövissit, aki kilenc év után tért vissza a csapatba, és biztatóan kezdett. fel Bartha János A Konstancán edzőtábor­ban készült fel december 8- 15. között a román ifjúsági válogatott, ahol György Szi­lárd és György István az ud­varhelyi sportiskola játékosai is jelen voltak. Az edzőtábor letelte után a visszautazáskor Bukarestben megszakították az útjukat, mert az Angheles­­cu emlékversenyen kellett részt vegyenek. Az emlék­­versenyen az ország legjobb 16 felnőtt kis és nagy ifjúsági asztaliteniszezői, összesen 48-an álltak az asztal mellé. György Szilárdnak sikerült a döntőbe verekednie magát és ott nagy küzdelemben ka­pott ki a zilahi Fărcaştól és így az ifjúsági korcsoportban a második helyet szerezte meg. . * Ezzel a versennyel párhu­zamosan tartották meg az „1989 Forradalom Kupát", amelyre 150 versenyző ne­vezett be. Szilárdon kívül még öt udvarhelyi sportisko­lás versenyző is jelen volt: Orbán Attila, Barabás Zol­tán, Kolumbán Levente, Józsa Zoltán és Parajdi Attila. A torna végső sorrendje: 1. Cioti Constantin (Konstan­­ca); 2. Fărcaş Liviu (Zilah); 3. György Szilárd (Udvarhely). Szilárdnak ismét nem sike­rült legyőznie Fărcaşt, mind­össze egy ponttal maradt el, de így is a harmadik helye­zést érte el. A többi öt udvar­helyi versenyzőnek a torna jó alkalom volt tapasztalat­­szerzésre. * December 19-20-án az udvarhelyi sportiskola tíz kézdivásárhelyi fiatal asztali­teniszezőt látott vendégül, azzal a céllal, hogy az 1998- as évre közösen készüljenek fel. A közös felkészülés mindkét város asztalitenisze­zőinek rendkívüli hasznos­nak bizonyult. & Bartha János Gyeplabda Karácsonyi hangulat a Sportcsarnokban Szerdán és csütörtökön, december 17-18-án tartot­ták meg a lány- és fiúcsapat részére kiírt Karácsonyi Kupa küzdelmeit. Eredmények Reménységek: Lányok (1985-ös korosztály) Székelyudvarhelyi ISK­­Sepsiszentgyörgyi HK 3-0, 2-0; Sepsiszentgyörgyi HK­­Csíkszeredai HC 1-1, 3-1; Udvarhelyi ISK-Csíkszeredai HC 4-2, 6-4. A sorrend: 1. Udvarhelyi ISK (edzők: Bán István és Tarcsi András) A 15 gól szerzői: Péter Kinga, Pé­ter Orsolya (6-6), Hajdú Emese 2 és Miklós Zsuzsa 1 ; 2. Csíkszeredai HC; 3. Sep­siszentgyörgyi HK. A gyerekcsapatnál: Lányok (1986-os korosztály): Csík­szeredai HC-Udvarhelyi ISK 2-0, 1-0; Sepsiszentgyörgyi HK-Csíkszeredai HC 1-0, 1-0; Sepsiszentgyörgyi HK­­Udvarhelyi ISK 2-1,3-0. Az udvarhelyiek egyetlen gólját Straub Beáta szerezte. Helyezések: 1. Sepsiszent­györgyi HK; 2. Csíkszeredai HC; 3­.Udvarhelyi ISK. Fiúk, reménységek: Udvar­helyi ISK-Marosvásárhelyi ISK 3-0, 5-2. Gólütők: Ilyés Csaba 5, Hajdú Levente 2 és Tófalvi Alb­ert 1. Fiúk: gyermekek: Marosvá­sárhelyi ISK-Udvarhelyi ISK 8-0, 6-1. A helyi csapat gól­ját Gál Zsolt szerezte. A Karácsonyi Kupán jelen volt Enciu S. Lazăr professzor a Román Gyeplabda Föderá­ció főtitkára és nyilatkozott a lapunknak:­­ 1997. december 18-án 10.30-kor a Sportcsarnok­ban Puiu Nicolae a megyei, Major Sándor az udvarhelyi Román Kereskedelmi Bank igazgatói és jómagam a je­lenlévő 150 gyereksportoló­nak, a játékvezetőknek és a gyeplabda hivatalos képvise­lőinek karácsnyi aján­dékcsomagot osztottak ki. Ez a nemes cselekedet a gyerek­­sportolók körében nagy örö­met váltott ki, amit elsősor­ban a főszponzornak, a BCR- nek lehet köszönni. Bartha János Teke Gyenge szereplés December 16-án Medgye­­sen került sor az országos ifjúsági bajnokság csoport­beli küzdelmeinek 3. fordu­lójára. Az udvarhelyi csapat ezúttal gyengébben játszott, és ezen a fordulón a harma­dik eredményt érte el. A je­lenlévő négy csapat teljesít­ményei alapján: 1. Marosvásárhelyi Electro­­mures 2395 fa; 2. Medgyesi Gazmetan 2301 ; 3. Udvarhelyi Akarat 2223; 4. Szamosújvári Építők 2181. Egyéni eredmények az ud­varhelyieknél: Sebők Judit 346, Paraschiv Annamária 377, Sándor Edit 402, Dan­dea Melinda 293, Nagy Kati 381, Karamán Ibolya 424. Az udvarhelyi csapat két okkal magyarázza gyengébb bizonyítványát: a medgyesi csapat a hazai pálya előnyét jól kihasználta, sajnálatos és meglepő, hogy Dandea Me­linda mindössze 300 fán alul dobott. Reméljük, a követke­ző találkozón eredménye­­seb­­en szerepel. A három fordulón elért össz­­eredmény alapján a rangsor: 1. Marosvásárhelyi Electro­­mures 7371 fa; 2. Udvarhelyi Akarat 7014; 3. Medgyesi Gazmetan 6812; 4. Szamosújvári Építők 6517. Iss Bartha János

Next