Udvarhelyi Híradó, 1997. október-december (8. évfolyam, 78-102. szám)

1997-10-30 / 86. szám

1997. október 30., csütörtök sport, magazin HírAdó 11 31 s1. ■Mt Udvarhelyiek az Európa Kupán Bécsben kerül lebonyolí­tásra a 12 éves korosztályú­­akból összeállított csapatok számára az Európa Kupa idei küzdelemsorozata. A rangos megmérettetésre, melyen Európa számos országa — köztük Anglia, Ausztria, Né­metország, Csehország, Szlovákia — csapatai indul­nak, jelen lesz a Tarcsi And­rás és Bán István edzők által felkészített udvarhelyi ISK­ fi­úcsapata is. A sportiskolások azzal érdemelték ki a meghí­vást, hogy az 1996—97-es bajnoki idényben a Remény­ségek Országos Bajnokságán bajnoki címet szereztek. és Bartha János Megérdemelt győzelem Ifjúsági A-osztály: Gyulafe­hérvári Katonai Líceum— Udvarhelyi ISK Bányai (fiúk) 24—28 (11—13). Jó iramú összecsapás végén megérde­melt győzelmet aratott Bakó Lajos edző csapata, mely szoros küzdelemben harcol­ta ki újabb sikerét. Az őszi bajnokság utolsó fordulója előtt az udvarhelyiek a rang­sor élén állnak. Hazai pályán eddigi mindhárom mérkőzé­süket megnyerték, míg ide­genben jelenlegi győzelmük mellett két döntetlent értek el. A gyulafehérváriak elleni gólszerzők: Sipos 7, Ágoston 6, Bakó és Kovács 4—4, Sár­­di és Mag 3—3,­Veres 1. Ifjúsági II. — október 22- én: Gyulafehérvári Katonai Líceum—Udvarhelyi ISK Bányai (fiúk) 25—20 (13— 13); október 25-én: Udvar­helyi ISK Bányai—Nagysze­­­­beni ISK (fiúk) 25—17 (14— 10). Ifjúsági Ill.—Udvarhelyi ISK Bányai—Târgu Jiu-i LPS (lá­nyok) 13—13 (6—9). Máso­dik félidőbeli jobb játékuk­nak köszönhetően sikerült a döntetlen kiharcolása a ha­zai csapatnak. Az ISK góllö­vői: Gáspár Viola 4, Sólyom Emília és Antal Emese 3—3, Kis Tímea 2, Balázs Erika 1. és Bartha János Vasárnap a farcádi csapat esett áldozatául saját szurko­lói sportszerűtlen magatartá­sának, a fegyelmi bizottság döntése értelmében a vasár­napi mérkőzésüket Udvar­helyen játszák, és 50.000 lej büntetést kell fizetniük. Eredmények: Szentlélek— Zetelaka 3—1, Nagyga­­lambfalva—Hodgya 2—0, Malomfalva—Agyagfalva ■ 9—3, Oroszhegy—Parajd 1—3, Betfalva—Bögöz 0—1, Gagy—Farcád 3—1, Kobátfal­va—Farkaslaka 4—2, Fiatfalva—Siménfalva 4—0, Etéd—Almás 0—0. Vasárnapi mérkőzések: 12 órától: Zetelaka—Kobátfal­­va, Farkaslaka—Nagyga­lambfalva, Agyagfalva—Fi­atfalva, Farcád—Etéd (Ud­varhelyen játszák). 15 órától: Parajd—Szentlélek, Hod­gya—Malomfalva, Siménfal­va—Betfalva, Bögöz—Gagy, Almás—Lövéte. Fegyelmi büntetések: Boros György (Zetelaka) egy fordu­ló és 40.000 lej; Márton Mik­lós (Hodgya) 2 forduló és 40.000 lej; Csömör Árpád (Kobátfalva) 2 forduló és 40.000 lej; Szabó István (Far­cád) 2 forduló és 40.000 lej. eS Somolyák Rangsor: 1. Botfalva 101 0 28—7 31 2. Kobátfalva 10 0 2 37—16 30 3. Zetelaka8 0 3 37—17 24 4. Szentlélek7 2 3 27—15 23 5. Gagy7 0 4 34—12 21 6. Parajd7 0 4 35—17 21 7. Almás6 2 4 37—17 20 8. Farkaslaka6 1 4 31—20 19 9. Lövéte6 1 4 30-20 19 10. Bögöz5 1 6 23—22 16 11. Betfalva 5 12. Etéd 5 13. Malomfalva 4 14. Hodgya 3 15. Farcád 3 16. Siménfalva 3 17. Oroszhegy 2 18. Agyagfalva 1 19. N.Galambf. 1 1 5 1 5 0 7 2 6 1 8 1 7 2 8 1 9 1 10 20—1916 22—22 16 22—27 12 15- 37 11 10— 25 10 11— 3410 19—41 8 16— 44 4 9—41 4 t Ifi bajnokság Brassóban játszott az Ud­varhelyi­ Hargita ISK két if­júsági csapata. Ellenfelei a Brasovia ISK együttesei voltak. Az Ifi A korosztály­ban Péter József edző tanít­ványai meglepő, de telje­sen megérdemelt, 3—2 arányú­ győzelmet­ arattak neves ellenfelük ellen. Az udvarhelyiek részéről Be­nedek­ Elemér (2) és Zoltán István talált a rendezők há­lójába. Az Ifi A I korosztály­ban a Brasovia ISK 4-0- arányban bizonyult jobb­nak a Hargita ISK II. ellen. B. J. Mezei futóverseny Csíkszeredában került le­bonyolításra az általános is­kolák mezei futóversenyé­nek megyei döntője. A ko­rosztályonkénti első helye­zettek jogot nyertek a no­vember 16-án Târgu Jiu-ban megrendezendő országos döntőn való részvételre. A megyei megmérettetésen jól szerepeltek az Udvarhely körzeti iskolák sportolói, akik több korosztályban az élmezőnyben végeztek. A 11-12. éves lánycsapatok közül a zetelaki dr. Boros Fortunát Általános Iskola végzett első helyen, a székely­udvarhelyi Tompa László Ált. Isk. a harmadik helyet szerezte meg. Egyéniben az első két helyen Kasza Melin­da­(Tompa László) és Sánduly Mária (KóS Károly) végzett. Ebber­ a korosztályban a Tompa László Ált. Isk. fiúcsa­pata a harmadik helyet sze­rezte meg. Az udvarhelyi Móra Ferenc Ált. Isk. fiúcsa­patának győzelmével ért vé­get a 13—14. éves korosztá­lyúak megmérettetése. A ze­­telakiak a dobogó harmadik fokára léptek fel. és Kovács László Városi bajnokság Két forduló után már csak két együttes — Tamási Áron I. és a Bivalyok—veretlen az A csoportban, míg a SAKTI és Cabrio csapatainak nem sikerült győzniük. 1. Tamási I. 2 2 0 130—91 4 2. Bivalyok 2 2 0 94—81 4 3. Bányai 4. Roseal 5. AKi HB 6. UCECOM 7. SAKTI 8. Cabrio 2 1 1 111—98 3 2 1 1 95—84 3 2 1 1 89—81 3 2 1 1 52—93 3 2 0 2 94—113 2 2 0 2 46—70 2 és B.J. Villeneuve világbajnok Hatalmas érdeklődés előz­­te meg a Forma–1 VB utol­só, jerezi futamát, mely hi­vatott volt eldönteni az idei bajnokot. Mint ismeretes, Michael Schumacher egy pont előnnyel rendelkezett kanadai vetélytársa előtt. A rajt a német versenyzőnek si­került jobban. A táv első ré­szében elhúzott a mezőnytől, a kerékcserék után azonban előnye fokozatosan csök­kent. A 48. körben Ville­neuve beérte, azonban ami­kor egy kanyarban előzni próbálta, Schumacher sport­szerűtlen módon ütközést provokált, tudván, hogy egy kettős versenyfeladás számá­ra a világbajnoki címet jelen­tené. Az ütközés következté­ben azonban csak az ő Fer­­rarija landolt a homokban, míg Villeneuve a harmadik helyen fejezte be a futamot, és a szerzett pontok birtoká­ban megérdemelten jutott a bajnoki cím tulajdonába, íme az idei egyéni pontver­seny végső eredménye: 1. Villeneuve 81, 2. M. Schu­­ macher 78, 3. Frentzen 42, 4. Coulthard 36, 5. Alessi 36, 6. Bergei 27 pont. A konstruktőrök versenyé­ben: 1. Williams-Renault 123, 2. Ferrari 102, 3. Benet­ton-Renault 67 pont. Legfrissebb értesülések sze­rint a Forma-1 fegyelmi bi­zottsága vétkesnek találta Michael Schumachert a futa­mon történtekért, s egyelőre nem hivatalos jelentések szerint a legsúlyosabb, 1.500.000 dolláros pénz­­büntetéssel sújtják a novem­ber 15-i döntés alkalmával a magáról megfeledkezett, versenytársa testi épségét veszélyeztető, német ver­senyzőt. eS Kovács László Európai fölény a VB-n A budapesti világbajnokság előtt a közvélemény a kubai sportolók döntő fölényét jó­solta. Ezúttal, azonban a szá­mítás nem vált be. Ha nem is a legtisztább eszközökkel, de az európai, főleg a volt Szovjetunió tagállamainak állítólagos maffiája felülkere­kedett a ti­szta sporton, s így a kubaiak meg kellett eléged­jenek három aranyéremmel. Ami örvendetes, a két ma­gyar ökölvívó — Kovács Ist­ván és Erdei Zsolt — győzel­méhez nem férhet kétség, mindkét sportoló fölényes pontozásos győzelem követ­keztében léphetett fel a győ­zelmi dobogó legmagasabb fokára, akárcsak a román Dorel Simion, aki a VB egyik sztárjává lépett elő. Íme a hi­­­vatalos éremtáblázat: 1. Oroszország 4—2—1; 2. Kuba 3—4—3; 3. Magyar­­ország 2-—­0—0; 4. Románia 1—0—2; 5. Grúzia 1—0—1; 6. Üzbegisztán 1—0—0; 7. Németország 0—1—2; 8—9. Franciaország és Kazahsztán 0—1—1; 10—12. Fülöp-szi­­getek, Mongólia és Ukrajna 0—1—0; 13. Törökország 0—0—2. L és Kovács László H­ogyan legyünk asszertívak? Az asszertivitás évtizedünk varázsszava és a siker e­­gyik kulcsa. Az asszertív nők és férfiak ambivalens érzelmeket keltenek. Ez annyit jelent, hogy az ilyen nők kiállnak magukért, vagyis meghatározza a külső viselkedést, a belső lélekállapotot és az emberhez való viszonyulást. Magába foglalja, hogy fontosnak tartjuk és megvédjük saját jogainkat és céljainkat, de ugyanakkor felismerjük és tiszteletben tartjuk a másik ember törekvéseit és jogait. Az agresszivitás és az asszertivitás megkülönböz­tethető, de mindkét esetben arról van szó, hogy valaki a maga igazát védi. Az asszertivitás első lépése, hogy tudatában legyünk jogainknak, és tiszteljük magunkat. Ha ilyenek akarunk lenni, és szándékunk, hogy kapcso­latokat teremtsünk, befolyást szerezzünk, akkor azt kell keressük, hogy mi az igaz, ne azt, hogy kinek van igaza. Hanghordozásunk legyen határozott, de ne ellenséges. Olyan gesztusokat és testtartást használjunk, amelyek erőt és önbizalmat sugároznak. Beszédünk legyen érthető, folyékony és kifejező. Szemünkkel szilárd kapcsolatot teremtsünk, de ne bámuljunk. Vegyük észre az érzelme­ket, és ne tagadjuk le őket. Ha elsajátítjuk ezt a magatartást, akkor a partnereink, embertársaink megközelíthetőnek, de befolyásosnak fognak tartani. Az asszertivitás a legeredményesebb és legkielégítőbb viselkedési forma. Ha kinyilvánítjuk igé­nyeinket és véleményünket, akkor elkerüljük a csaló­dást és a kiábrándulást, amit a belenyugvó emberek gyakran éreznek. Az asszertív emberek energiáját nem őrlik fel a munkahelyi konfliktusok, csalódások és fe­szültségek. Ráadásul a többi ember értékesebbnek és kellemesebbnek találja őket. Ha elmondjuk, hogy mit akarunk vagy mi iánt, akkor az embertársaink tudják, hogy hányadán állnak velünk, anélkül, hogy ellensége­sek vagy gorombák lennénk. Sok nő azért nem asszer­­tív, mert kevés az önbizalma. A magukat gyengének érző emberek asszertivitás nélküliek, nem állnak ki jo­gaikért, hagyják, hogy mások megsértsék azokat. Gon­dolataikat félénk, visszahúzódó módon adják elő. A nem asszertív viselkedésnek a célja mások jóindulatá­­­ nak az elnyerése és a konfliktusok elkerülése. Ismertető jelei a lesütött szemek, görnyedt testtartás, a kezek tördelése, vékony habozó hang. Ilyen esetben az embe­rek nem tudják, hányadán állnak velünk, mivel nem közöljük igényeinket és véleményünket, így mindenki átlép rajtuk, mivel viselkedésünk erre csábít. Az asszertivitás szépsége az, hogy ha egyszer megta­nultuk ezt a viselkedést, akkor sokkal könnyebben ke­zelhetővé válik minden. Annyival jobban érezzük ma­gunkat, hogy ez bátorságot ad ahhoz, hogy továbbra is asszertívak legyünk. és­ Bartha Melinda H­alál! ötlet Különös perpatvar dúlja fel a Kansas City-beli húron temető csendjét. Ha sikerül a Wynadotte törzs terve, nemcsak átvitt, hanem a szó szoros értelmében is han­gos lesz a környék. Az egykori földjeiket — vagyis ami még megmaradt belőlük — oly elszántan védelmező indiánok most szinte szentségtörés számba menő dol­gon törik a fejüket: játéktermet kívánnak építeni őseik sírja fölé. A 4—5 millió dollárba kerülő szórakozóhely oszlopokon függene, a törzs szerint, semmiképpen sem háborgatva atyáik örök álmát, megoldva viszont az utódok anyagi gondjait. Másik hat Kansas City-beli ha­ron törzs azonban kerekperec, emeletes baromságnak titulálta az ötletet. Ezúttal kivételesen a település veze­tői is egyetértettek velük. A kansasi városatyák arra hivatkozva nem adták áldásukat a dologra, hogy az elképzelés egy 1855-ös szerződést sértene, ami pedig megnyugtatta az őslakókat, hogy megszentelt nyughe­­lyeiket senki nem fogja háborgatni.______,_______ Hétvégi sportműsor Kézilabda: november 1. (szombat), 10.00-től Udvarhelyi Famos SE—Viktóriavárosi Viromet (női B-oszt). November 2. (vasárnap), 10.00 óra: Udvarhelyi Bányai ISK—Brassói Dinamo ISK (ifjúsági fiúk, A-oszt.) Labdarúgás: november 2. (vasárnap), 11.00 óra: Udvarhe­lyi Hargita—Szászrégeni Lendület Silva (C-oszt.) Kosárlabda: a városi bajnokság B-csoportjának, a Kós Ká­roly Szakközépiskola tornatermében, vasárnap lebonyolí­tandó mérkőzései: Gábor Dénes—Kós Károly (15 óra); Be­nedek Elek—Mezőgazdasági (16 óra); UCECOM II.—Tamá­si II. (17 óra),­ és Bartha János

Next