Udvarhelyi Híradó, 1997. október-december (8. évfolyam, 78-102. szám)

1997-10-16 / 82. szám

1997. október 16., csütörtök sport Labdarúgás Hajrá, Udvarhely! Nem panaszkodhatnak a hét végén a labdarúgó szur­kolók. Szombaton és vasár­nap kettős rangadóra kerül sor a sétatéri focipályán. A C-osztály első csoportjában szereplő Hargita az éllovas Dicsőszentmártoni Chimicát fogadja. A találkozó esélyese a vendégcsapat, azonban Bálint Ferenc edző csapata már nem egy alkalommal bebizonyította, hogy vert helyzetből is lábra tud állni. A balszerencse-hullám is meg kell szakadjon egyszer, s bízzunk benne, hogy erre éppen az éllovas elleni talál­kozón kerül sor. Nem köny­­nyű a három pont megszer­zése ezen az összecsapáson, azonban a játékosok küzde­niakarása és a szurkolók lel­kes biztatása meghozhatja a várva várt sikert. Szombat délelőtt is bizto­san benépesülnek a Stadion lelátói, hiszen az őszi bajnokság sorsát eldöntő mérkőzést vív a Budvár FC. A minden várakozást felül­múló szereplésükkel, Gál, Kiss és társai megérdemelten vezetik a rangsort, és az utóbbi fordulókbeli egyenle­tes, jó játékuk, idegenbeli győzelmeik biztosítékul szolgálhatnak arra, hogy a Borszék elleni 90 perc végén is ünnepelhessen a Budvár FC egyre népesedő szurko­lótábora. Az újonc csapat őszi sze­replésének elemzésére bő­vebben visszatérünk a keddi lapszám sportoldalán. és Kovács László Körzeti bajnokság Hétközi fordulót játszottak az elmúlt héten a csapatok és a következő eredmények születtek: Farkaslaka—Pa­ra­jd 4—2; Hodgya— Oroszhegy 2—2; Agyagfal­va—Szentlélek 1—2;Simén­­falva—Kabátfalva 0—1; Bo­goz—Nagygalambfalva 4— 0; Farcád—Malomfalva 1 — 0; Almás—Fiatfalva 1—2; Lövéte—Betfalva 1—2; Gagy—Etéd 2—3. Három já­tékvezető nem jelent meg a mérkőzéseken, és a játékve­zetői kollégium Jenei Csabát és Bokor Barnát három for­dulóra letiltotta, Hompáth Dezsőt utolsó figyelmezte­tésben részesítette. A vasárnapi mérkőzések eredményei: Parajd—Zete­­laka 5—2 (a játékvezetői je­lentés a keddi gyűlésig nem érkezett meg a szakbizott­sághoz); Oroszhegy—Farkas­­falka 2—0; Szentlélek— Hodgya 3—0; Kobátfalva— Agyagfalva 5—0; Nagyga­lambfalva—Si­mén­falva 1 2; Malomfalva—Bögöz 5—1; Fiatfalva—Farcád 3—1; Gagy—Lövéte 3—0; Betfalva—Almás 2—1 (a Betfalva—Almás mérkőzés ideje alatt és végén több sza­bálytalanság történt, így a szakbizottság a betfalvi csa­pat pályáját két fordulóra le­ti­ltotta és a szakosztályt 50.000 lejre büntette. Az al­­mási csapatot 200.000 lejre büntette. Ráduly Zsigmond, Józsa Sándor, Horváth Jenő játékjogát két évre felfüg­gesztette). 1. Fiatfalva 8 1 0 22—6 25 Vasárnapi mérkőzések 11.00 órától: Zetelaka—Orosz­hegy. 13.00: Hodgya—Ko­bátfalva; Siménfalva—Ma­lomfalva; Bögöz­—Fiatfalva; Almás—Gagy. 16.00: Far­kaslaka—Szentlélek; Agyag­falva—Nagygalambfalva; Farcád—Betfalva; Lövéte— Etéd. ____________és Somolyák 2. Kobátfalva 8 0 2 23—14 24 3. Zetelaka 7 0 2 34—14 21 4. Szentlélek 6 2 2 23-12 20 5. Gagy 6 0 3 30—9 18 6. Parajd 6 0 4 32—16 18 7. Farkaslaka 5 1 3 27—15 16 8. Almás 5 1 4 25-16 16 9. Lóvéié 5 1 4 23—18 16 10. Betfalva 5 1 3 19—16 16 11. Etéd 5 0 4 20—15 15 12. Bögöz 4 1 5 21—20 13 13. Hodgya 3 2 4 15—25 11 14. Malomfalva 3 0 6 13—22 9 15. Oroszhegy 2 2 6 18—36 8 16. Farcád 2 1 7 7—21 7 17. Siménfalva 2 1 6 9—30 7 18. Agyagfalva 1 0 8 13—35 3 19. N.Galambf. 0 0 10 7—41 0 Növekednek a játék­vezetői díjak A Román Labdarúgó Szö­vetség Végrehajtó Bizottsága legutóbbi tanácskozásán több változást hozott a Játék­vezetői Testület tevékenysé­gével kapcsolatban. A Dan Petrescu munkájá­ban észlelt hiányosságok kö­vetkeztében úgy döntöttek, hogy az A-, B- és C-osztályú bajnoki találkozók játékve­zetőinek beosztását egy ötta­gú bizottság végzi (Nicolae Rainea, Adrian Porumboiu, Mircea Neşu, Kolossi Ferenc és Dan Petrescu). Ami érzé­kenyen fogja érinteni a lab­darúgó szakosztályok anyagi helyzetét, jelentősen mege­melik a játékvezetői díjakat. Az indoklás: ezáltal elkerülik a játékvezetők közvetlen kapcsolatát a rendező csapat vezetőivel, ugyanis a mege­melt díj következtében saját maguk kötelesek biztosítani a kiszállások alkalmával a szállást és étkezést. és Kovács László Nem volt kegyes Fortuna A csoportokbeli második helyezett európai focicsa­patok zürichi sorsolásán talán csak az ír válogatott kedvezett volna a magyar csapatnak. Csank János szövetségi kapitány az olaszoktól és a jugoszlávoktól tartott a legjobban, viszont az írek mellett a belgákat is szívesen látta volna a Népstadionban. Amitől a magyarok tartot­tak, az bejött. Október 29-én ugyanis Jugoszláviával mér­kőzhetnek Lipcseiék, az első mérkőzésre Budapesten ke­rül sor. A négy találkozó közül kie­melkedik az Oroszország — Olaszország összecsapás. A horvátoknak valószínűleg nem fog különösebb gondot okozni az ukrán válogatott, akárcsak a belgáknak az ír. De lássuk sorjában a talál­kozókat, az elöl levő csapa­tok otthon játsszák az első mérkőzést: Horvátország — Ukrajna, Oroszország — Olaszország, Írország — Belgium és Magyarország — Jugoszlávia. Az első mérkőzésre októ­ber 29-én kerül sor, a vissza­vágókat november 15-én rendezik. A továbbjutó csa­patok részt vehetnek az 1998-as franciaországi világ­­bajnokság döntő tornáján. és Jakab Árpád VB-selejtezők Újabb fordulót bonyolí­tottak le a dél-amerikai se­lejtező csoportban, mely több mint valószínű dön­tést hozott a négy to­vábbjutó csapat kilétét ille­tően. Mint ismeretes, Ar­gentína, Paraguay és Ko­lumbia már tagja a döntő tornának, a negyedik he­lyért lejátszott döntő jelen­tőségű összecsapáson pe­dig Chile 4-0 arányú győ­zelmet aratott Peru ellen, s mivel utolsó mérkőzését is hazai pályán játssza, a már kiesett Bolívia ellen, meg­tarthatja a rangsorban el­foglalt IV. helyét, ami a döntő tornán való részvé­telt jelenti. Íme a hétvégi forduló eredményei: Chile—Peru 4—0, Argentína—Uruguay 0—0, Paraguay—Vene­­ zuela 1—0, Ecuador—Bo­lívia 1—0. A rangsor: 1. Ar­gentína 29 (22—12), 2. Pa­raguay 29 (21—13), 3. Ko­lumbia 27 (22—14), 4. Chile 22 (29—18), 5. Peru 22 (18—20), 6. Ecuador 20 (19—16), 7. Uruguay 18 (13—18), 8. Bolívia 17 (18—18), 9. Venezuela 3 (8—41). Az észak- és közép-ame­rikai csoportban (CONCA­­CAF) az éllovas Mexikó 2—2 arányú döntetlenre játszott Kanadában és biz­tosan vezeti a mezőnyt. Eb­ből a csoportból az első há­rom helyezett jut a döntő tornára. Mexikó mellett az Egyesült Államok és Jamai­ca pályázik a legnagyobb eséllyel a továbbjutásra. bs Kovács László Asztalitenisz Szilárd országos bajnok Október 10—12. között Besztercén rendezték meg a reménységek részére kiírt országos bajnokságot. Az udvarhelyi Sportiskolától hat játékos vett részt a tornán, köztük három újonc: Orbán Attila, Barabás Zoltán és Józsa Zoltán, akikben Nagy Ferenc edző a jövő remény­ségeit látja. A 13—15 éves korosztály­ban, melyben 64 sportoló állt asztalhoz, György Szi­lárd mind a hat ellenfelét le­győzve szerezte meg az első helyet. Szilárdot kupával, ajándéktárgyakkal és 55.000 lej pénzdíjjal jutalmazták és minden esélye megvan a Tö­rökországban megrendezen­dő Balkán Bajnokságon való részvételre. Szombaton a Sportcsar­nokban kerül sor a B-osztá­­lyú bajnokság második for­dulóját amelyen a Sportisko­la Beszterce, Sepsiszent­­györgy és Marosvásárhely csapatait fogadja. bs Bartha János Cselgáncs VB Helyezés nélkül Nem termett babér a ma­gyar cselgáncsosok számára a Franciaországban megren­dezett felnőtt férfi és női vi­lágbajnokságon. A román válogatott egy bronzérem­mel vigasztalódhatott. Az aranyérmekért való küzde­lemben a rendező Francia­­ország és Japán volt a lege­redményesebb, 4—4 VB-cím­­mel, őket követik a dél-koreai­ak, akik három súlycsoport­ban végeztek első helyen. A VB legnagyobb meglepetését az abszolút kategóriában indu­ló, esélytelennek tartott lengyel Kubacki szolgáltatta az ara­nyérem elnyerésével. Kr Kovács László Kézilabda Né egy bajnoki mérkőzés Kedden a Sportcsarnokban négy bajnoki mérkőzést ját­szottak. A B-osztályos lá­nyok, valamint az ifi I1-es le­ány és fiúcsapat biztos győ­zelmet aratott, míg az ifi III. korosztályban vendéggyőze­lem született. Beszámolóink a mérkőzésekről: B-osztály: Székelyudvar­helyi Famos SE—Nagysze­beni MSK 40—17 (17—7) Modern kézilabda-bemu­tatót láthatott a közönség. Mihályfalvi Ernő tanítványai minden megerőltetés nélkül szerezték meg újabb győzel­müket. Góldobók: Ilyés An­namária és Thamó Katalin 10—10, Ádám Éva 8, Hod­­gyai Katalin 5, Bodó Ildikó, Kilyén Csilla 3—3, Ábrahám Annamária 1. Vasárnap 10 órától a Famos Sf a Temes­vári Inter 2000 csapatát fo­gadja a Sportcsarnokban. Ifjúsági II. — Udvarhelyi ISK Bányai—Fogarasi ISK (lányok) 38—13 (20—5) Mihályfalvi edző második csapatát léptette pályára a fo­­garasiak ellen, így is klasszis­különbség mutatkozott a két csapat között. Az udvarhe­lyiek góllövői: Bató Cecília 10, Simó Aranka 6, Róth Vera 5, Jakab Katalin 4, Ba­lázs Annamária, Bartos Krisztina 3—3, Kis Erika, Bir­­talan Annamária, Pál Emese 2—2, Györfi Magda 1. Ifjúsági III. — Udvarhelyi ISK Bányai—Vajdahunyadi ISK (lányok) 11—22 (6—12) Az udvarhelyi gól­lövők: Kis Tímea 3, Balázs Erika, Só­lyom Emília, Ilut Katinka 2— 2, Török Mónika, Kilyén Emese 1—1. Udvarhelyi ISK Bányai— Fogarasi D. Stanca Líceum (fiúk) 16—30 (6—13) A sportiskolások góllövői: Simó Attila 7, Kolozsi Béla 4, Gál István 3, Máthé Csaba 2. * * * Nemes gesztusnak köny­velhetjük el Daradics Sán­dor, az udvarhelyi CADPA vezetőjének hozzáállását, aki az országos bajnok ifjú­sági I. és II. leánycsapat 14 játékosának 1.400.000 lej prémiumot osztott ki. Továb­bra is várjuk azonban a Me­gyei Tanfelügyelőség részé­ről a két csapatnak a bajnoki címért járó pénzbeli hozzá­járulását. és Bartha János Kerékpáros VB Bodrogi ezüstérmes A Spanyolországban meg­rendezett idei országúti ke­rékpáros világbajnokság leg­nagyobb és legváratlanabb meglepetését a magyar Bod­rogi László szerezte, aki a 23 éven aluli versenyzők kor­osztályában az egyéni indí­­tásos számban második he­lyen végzett, megérdemelten jutva az ezüstérem birtokába. Mint várható volt, a franci­ák és az olaszok uralták a versenyt, 3—3 aranyérmet szerezve. Nem sikerült a ren­dező spanyoloknak aranyé­rem birtokába jutni. A VB leglátványosabb versenyszá­mában, a profik 256,6 km hoszszúságú versenyén, a francia Laurent Brochard szakította át elsőként a cél­szalagot, az ugyanazon időt elért dán Bo Hamburger és holland Len von Bon előtt, akik ebben a sorrendben áll­tak fel a győzelmi dobogó következő két fokára. A nagy esélyes Jalabert, Bartoli és Musseuw 16 másodperces hátránnyal érkezett célba. A világbajnokság éremtáb­lázata: 1. Franciaország 3—0—1; 2. Olaszország 3—0—0; 3-4. Németország és Oroszország 1—1—1; 5. Hollandia 1—0—1; 6. Nor­végia 1—0—0; 7—8. Ausz­trália és Svájc 0—2—0; 9. Spanyolország 0—1—1; 10—12.Dánia, Magyarors­zág és Ukrajna 0—1—0; 13—17. Dél-Afrika, Észtor­szág, Ausztria, Nagy-Britan­­nia és Svédország. Cs. Kovács László HíHAdó 11 Hétvégi sportműsor Labdarúgás: Október 18-án D-osztályú labdarúgó mér­kőzés, 11 órai kezdettel a sé­tatéri nagypályán: Udvarhe­lyi Budvar FC—Borszéki Apemin. Vasárnap, október 19-én, a C-osztályú bajnokság ke­retében: Székelyudvarhelyi Hargita—Dicsői Kémia. Vasárnap ifjúsági labdarú­gó mérkőzések: Udvarhelyi Hargita I. ISK—Szecselevá­­rosi Precizia (13 órától); Ud­varhelyi Hargita II. ISK— Szecselevárosi Precizia (14.30). Kosárlabda: Városi bajnok­ság, B-csoport, október 19., vasárnap: Kós Károly Szakis­kolaközpont—Mezőgazdasági Szakiskolaközpont (15.00); UCECOM II.—Gábor Dénes (16.00) ; Tamási II.—Peda (17.00) . A mérkőzéseket a Kós Ká­roly Szakiskola tornatermé­ben tartják meg. bs Bartha János Pontosítás A keddi számban közölt D-osztályú labdarúgó mérkő­zés tudósításában a Budvár FC csapatából sajnálatos módon kimaradt Titán neve. Az érintettől elnézést ké­rek, és B.J.

Next