Udvarhelyi Híradó, 1999. január-március (10. évfolyam, 1-24. szám)

1999-01-07 / 1. szám

N . Dombon törik a Hargita megyei személyszállítást az 5. oldalon FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP • X. 1999. január 7., csütörtök • 1. szám ■ ÉVFOLYAM 1500 lej­ nextra.ro/infopress/uh.htm Ezután havonta sorsolunk! ■ Az adóterhekkel és drágulásokkal sújtott új esztendőben az Udvarhelyi Híradó megpróbál mentőövet dobni. Idéntől változtatunk a hűséges olvasó-pályázatunkon: az év végi nagy­díj mellett, a „Mentőöv-akció" keretében havonta egymillió lejt sorso­lunk ki azok között, akik a lapunk 16. oldalán található szelvényt a következő hónap tizedikéig elküldik szerkesztőségünk címére vagy bedobják az Infopress Rt. (Győzelem utca 12. sz.) bejáratánál, illetve az Udvarhelyi Híradó ajtajánál elhelyezett postaládába. A Postahivatal és a Norma Kft. kimutatásai alapján előfizetőink a szelvények beküldése nélkül is részt vesznek a sorsoláson, de megkét­szerezhetik esélyüket, ha a szelvényeket is postázzák. A legjobban teszi, ha a Postahivatalnál vagy a Norma Kft.-nél előfizet az Udvarhelyi Híradóra! A Norma Lapterjesztő és Futárszolgálatot (Tel.: 066-217567) házhoz hívhatja, ha úgy dönt, hogy velünk tart. Mindenik pályázó részt vehet majd az év végi sorsoláson, amelyen a meglepetés-nagydíjat sorsoljuk majd ki! Jankó az év■•M újszülöttje ■ Az Udvarhelyi Híradó szerkesztősége tortával ajándékozta meg az 1999-es év legelső újszülöttjét ■ A kis Jankó Adina újév napján délelőtt 11 óra 5 perckor jött a világra ■ A három kiló tizenöt dekával született kislány az etédi Jankó család ötödik gyereke ■ A 23 éves fiatal­­asszony, Jankó Éva immár négy lány és egy fiú boldog édesanyja ■ A boldog anyu­ka elmondta, hogy a család apraja-nagyja örül a csöpp­ségnek, ám mivel a család­apa napszámosként keresi kenyerét, nem könnyű az egyre növekvő családot eltartani, így nem tervezik több aprósággal gyarapítani a családot. Sz. S. Zs. Csak semmi pánik: nem tört ki a vulkán Szentegyházán! Drágult­­ az üzemanyag ■ Megdrágult az üzemanyag a PECO Rt. Hargita megyei töltőállomásainál Tegnap este nyolc órától öt százalékkal­ drágábban mérik az üzem­anyagot Székelyudvarhelyen a bethlenfalvi töltőállomásnál, ma reggel 7 órától, illetve 8-tól pedig az alsó benzinkútnál Udvarhelyen, illetve Székelykeresztúron. A super­plus típusú benzin ára literenként 5300 lej, a prémium 5100 lej, az ólommentes 4900 lej, a regulár 4600 lej, a gázolaj 3700 lej, a petróleum 1900 lej lett. Egy palack gáz továbbra is 38.000 lejbe kerül. Az üzemanyag-drágításról a tegnap döntöttek Csík­szeredában, a cég megyei központjánál az Országos Kőolajtársaság január 4-i rendelete értelmében. (Dávid) at p., oju­diaillemni Galibát okoztunk Korondon ■ A december 29-i lapszámunkban megjelent „Az ételt pálinkára cserélik“ című cikkben sajnálatos elírás miatt a háziállatok tartásából és értékesíté­séből származó jövedelmet évi adóként tüntettük fel. A köröndi Községi Tanács határozatában az állatok tartásából és értékesí­téséből, valamint a mezőgazdasági gépek használatából származó évi jöve­delmet tüntette fel, nem az ezek után kifizetendő adót. Erre azért volt szük­ség, mert ezen kritériumok szolgálnak alapul a szociális segély kiszámításá­nál. A cikk pánikhangulatot eredményezett Korondon. Gáli Tibor Sándor al­polgármester szerint a gazdáknak semmi okuk nincs arra, hogy a gazdasá­gukban levő háziállatok számát ne vallják be. A hibáért az érintettek elné­­zését kérjük, és a felelős személyeket megrovásban részesítjük.______

Next