Udvarhelyi Híradó, 1999. április-június (10. évfolyam, 25-49. szám)

1999-04-01 / 25. szám

Évente kb. félmilliárd lejt költ el a polgármester­ ­-----------------------------------------------DEEZZH------------------------------------------------* Erkölcsi megújulás Péter Péter-módra Sófalvi László replikája az 5. oldalon Gazdajegyek a termelőknek ■ Az állam az idén is támogatja gazdajegyekkel a növénytermesztőket, az állattenyésztőket ■ Egy gazdajegy értéke 175.000 lej. Az 1999/32-es számú kormányrendelet előírásai szerint gazda­jegyre jogosultak az alábbi magánszemélyek: akik megkapták a bir­toklevelet; akik még nem kapták kézbe ezt az okmányt, de kiállítot­ták számukra a birtokbavételi jegyzőkönyvet vagy a birtokjogot bi­zonyító elismervényt; akik kollektivizálatlan övezetekben birtokle­véllel rendelkeznek; akik örökösi igazolás, végleges vagy vissza­vonhatatlan bírósági végzés, más iratok alapján kaptak birtokleve­let, akik részvényesek. Gazdajegy jár azoknak az oktatási intézmé­nyeknek is, amelyek mezőgazdasági területet birtokolnak vagy ad­minisztrálnak, és azoknak a törvény által elismert felekezeteknek, amelyeknek földterület van a birtokukban. Újdonság, hogy az idén legtöbb tíz gazdajegyet osztanak ki a terü­let függvényében az eddigi hat helyett: fél hektártól egy hektárig egy jegy jár, egy hektártól kettőig két kupon és így tovább. A jegyeket jú­nius 30-ig kell átvenni a Román Posta Rt. hivatalainál, és november 30-ig lehet értékesíteni. Tilos a gazdajegyek adásvétele! Az idén a gazdajegyeket föl lehet használni bizonylattal ren­delkező vetőmagvak, vetőburgonya, gyümölcsfa- és szőlőültetés­hez szükséges anyagok, műtrágya, növényvédő szerek, kombinált takarmányok, az állatok élősdiek okozta és szaporodási betegsége­inek a leküzdéséhez szükséges gyógyszerek vásárlására; gépi szán­tás, boronálás, tárcsázás, vetés, aratás, illetve a növénykultúrák, le­gelők, kaszálók gondozási költségeinek a kifizetésére. Dávid László FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP • X. ÉVFOLYAM 1­999. április­­csütörtök - 25. szám * 1 500 lej Családorvoshoz kell járni a Mától, április 1-jétől megkezdi működését az egészségügyi biztosítási rendszer . Minden beteg­nek annál az orvosnál kell jelentkeznie, akihez föli­ratkozott. Bonyodalmak vannak ezen a téren, mert más biztosító pénztárak is alakultak - például a belügy keretében -, vannak olyan orvosok, akiknek ott is kellene tevékenykedniük. Az sincs eldöntve, hogy egy orvos hány biztosítóval köthet szerződést. A Hargita Megyei Egészségügyi Biztosító Pénztár átirata szerint a családorvosok nem írhatnak receptet sem ingyenes, sem térítéses rendszerű gyógyszerre, amíg nem kötnek szerződést a biztosító pénztárral. Tisztázatlan még, hogy a felírt gyógyszereket ki fogja fizetni: a kórház már nem kap erre pénzt, a biztosítónak pedig egyelőre még nincsen anyagi fedezete ezek megtérítésére - mon­dotta dr. Tóth Attila, a székelyudvarhelyi kórház igazgatója. Feloldották a tilalmat ■ Csökkent a járványveszély az utóbbi időben, ezért a székelyudvarhelyi kórházban feloldották a látogatási tilalmat. Március 12-19. között 228 vírusos betegséget, egy grippét, 55 tüdőgyulladást jegyeztek az Egészségügyi és Járványmegelőző Központnál. Az év elejétől összesen 6425 vírusos, 494 grippés-és 1174 tüdőgyulladásos beteget vettek nyilvántartásba. A körzetben február 5-12. között volt a legtöbb járványos megbetegedés, ekkor vezették be a látogatási tilalmat: 1532 személy szenvedett virózis­­ban, 159 grippében, 1174 tüdőgyulladásban. Dávid László _ Vérfürdő Székelyudvarhely testvérvárosában A húsvéti munkaszünetre való tekintettel az UH következő lapszáma április 8-án, csütörtökön jelenik meg.

Next