Udvarhelyi Híradó, 1999. július-szeptember (10. évfolyam, 51-76. szám)

1999-07-01 / 51. szám

Drágul a vasúti szállítás ■ Július 1-jétől emelke­dett a vasúti és metró­val való szállítás, vala­mint a Belügyminiszté­rium különféle szolgál­tatásainak díjszabása - adja hírül a Mediafax hírügynökség, így az említett időponttól a vasúti szállítás és a metró 10,4%-kal,­a Belügyminisztéri­um lakosságnak nyújtott szolgál­tatásai (útlevelek, lakossági nyil­vántartások) 15-től 25%-ig emel­kedett. (Sz. S. Zs.) Eredmény ádáz viták után ■ Markó Béla, az RMDSZ elnöke pén­teken újságírók előtt értékelte a tanügyi tör­vény módosításáról szóló vita lezárulását ■ A sajtótájékoztatón a szövetség részéről részt vett Verestóy Atti­la szenátusi frakcióve­zető és Asztalos Fe­renc, a tanügyi szakbi­zottság alelnöke is. A szövetségi elnök elmondot­ta: a koalíció pártjainak az utóbbi hetekben közös össze­fogással sikerült néhány na­gyon fontos törvényt megsza­vaztatnia, ami jelentős előrelé­pés. Számunkra örvendetes tény, fogalmazott Markó, hogy a koalíció betartotta irányunk­ba tett ígéretét, és a kisebbsé­gek jogait szavatoló törvénye­ket is elfogadta. Ide sorolta a két ház együttes, rendkívüli ülésén elfogadott tanügyi tör­vényt, amely - mint mondotta - több mint két éve ádáz viták tárgyát képezi. Román újság­írói kérdésre válaszolva, Verestóy Attila és Markó Béla elmondották: a magyar nyelvű felsőoktatás végleges szabályo­zása még hátravan, a szenátus­ban ezzel kapcsolatban tör­vénytervezet vár megvitatásra. Drágában tévézünk ■ A kormány augusztus elsejei hatállyal 20 000 lejre módosította az egy családra szóló televízi­ós előfizetési díjat. A drágulás azonban nem érin­ti azokat, akik július 31-ig, még a régi díjszabás szerint, befize­tik az egész évi bérletet. A régi havidíj 11 ezer lej volt. Kor­mányhatározat írja elő azt is, hogy évente csak egy alkalom­mal lehessen drágítani a tévé bérleti díját. Jelenleg a Román Televízió évi költségvetésének több mint fele az előfizetések­ből származik. Ötven liter sör fejenként ■ Statisztikai adatok szerint az elmúlt évben Romániában ötven liter volt az egy főre eső sörfogyasztás. Az országban hetvennégy sörgyár termel, ezek közül öt­venkettő kis kapacitású, amo­lyan helyi jellegű üzemecske. Az összkapacitás ezerötszáz­­kilencvenmilliárd liter sört tett ki. Sok a licenc alapján előállí­tott romániai sörfajta. A szak­ma és a statisztika előrejelzése egyértelműen a sörfogyasztás további növekedését jósolja er­re az esztendőre. A hét végi sörfesztiválon az udvarhelyiek alighanem túl­tesznek majd a statisztikán... Hírtől hírig, hétről hétre A betörők, a rendőrök és az újságírók ■ Ez év első hat hónapjában az előző év hasonló időszakához viszonyítva 5 százalékkal csökkent megyénkben a bűnözés ■ A gyilkosságok számát tekintve országos viszonylatban tovább­ra is az elsők között vagyunk... (a 3. oldalon) Szombaton ítéletidő tombolt Szentegyházán ■ Szombaton a kitartó esőzések következtében megáradt Kis-Homoród feldúlt kerteket, elázott pincéket hagyott maga után Szentegyházán ■ A szentegyházasfalui részen a Tavasz utcában sokáig az úton hömpölygött a víz, majd elöntötte az udvarokat és a házakat. Délután a Csíkszereda és Székelyudvarhely felő­lről érkező autók több mint másfél órát vesztegeltek a város felső részében, mivel alig 100 m-re a nemzeti úttól a víz feltörte az­ aszfaltot, és FÜGGETLEN INFORMÁCIÓS LAP-X. ÉVFOLYAM 1999. július 6., kedd­­ 51. szám • 1 500 lej elárasztotta az utat.M­ miután az esővíz lefolyt, nyomában csak az aszfalttörmelék és egy óriási árok maradt. A legnagyobb kár a Strand utcában, a város központi részében keletkezett. Itt a kiáradó patak teljes egészében elöntötte az utcát, a kerteket, a pincéket és a házakat. Az­ utcát egy helyen teljesen járhatatlanná tette a víz. Egy autó tönkrement, mivel a víz a partrésszel együtt a patakba sodorta, néhány önkéntes mentő elkeseredett erőfeszítése ellenére... László Csaba Havonta nyerhet egymilliót, ha veszi az Udvarhelyi Híradót!

Next