Udvarhelyi Híradó, 1999. október-december (10. évfolyam, 77-101. szám)

1999-10-05 / 77. szám

(a 3. oldalon) Szász Jenő un­al húz Bill Clintonnal raMGPn# 10 a totMmy m dbwdk László János mobilról szavazott (a 3. oldalon) Kenyértörés a strand ügyében ■ Egyik kényes napirendi pontja volt a szeptemberi tanácsülésnek a városi strand bérlője, a Complex Calypso Kft. vezetője, Szabó László és a Pol­gármesteri Hivatal közötti szerződés idő előtti fel­bontásának megvitatása. A hivatal nevében Szász Jenő polgármester ismertette az előz­ményeket. Elmondta, hogy a bér­leti szerződést 1991-ben kötöt­ték, amelynek érvényességét minden évben aktualizálták. A bérlő a nyáron finanszíroz kért a medencék vizének árához, de ezt a hivatal nem támogatta. Szabó László július 28-án nyílt levélben marasztal­ta el a Polgármesteri Hivatalt, amit Szász Jenő szerint egyoldalú szerződésfelbontásnak lehet mi­nősíteni. A polgármester arra kérte a taná­csot, alakítson bizottságot a bérlő által végzett beruházások felérté­kelésére, annak meghatározásá­ra, hogy milyen követelésekkel léphet fel Szabó László a hivatal­lal szemben. Molnos Zoltán fi­gyelmeztette kollégáit: az említett nyílt levélben az is benne van, hogy a bérlő csak úgy mond le a strand további adminisztrálásá-­ ról, ha kifizetik neki az eddigi be­ruházásokat. Ezt a szempontot egyébként Szabó László sokszor hangoztatta ez idáig, a kérdés csak az, hogy milyen összegeknél lehet kompromisszumra jutni. Bunta Levente véleménye szerint eddigi érdemeit is el kell ismerni a bérlőnek, aki a strandon tiszta és szép környezetet teremtett. A tanács jóváhagyta az úgynevezett átvételező bizottság összetételét. Iszlai József javasolta, hogy első lépésként a bizottság lépjen kap­csolatba, illetve kezdeményez­zen párbeszédet a bérlővel a szempontok tisztázásáért. Amikor a maroktelefonok gyakori csipogását megelé­gelve Szilágyi Edit ülésvezető elnök meg­tiltotta azok használatát, még senki sem gondolta, hogy a „ketyere” fon­tos szerepet kap a csütörtöki tanács­ülésen. A Kuvar negyedi kazánház épületének új rendeltetéséről kiala­kult vitában szükség volt még egy szavazatra, hogy a lakók vélemé­nyét semmibe véve a testület a ga­­­­rázsház-létesítés változata mellett dönthessen a református óvoda kárára, és városatyáink nem haboz­tak: telefonáltak László Jánosnak, aki a hő­­tanács tör­ténetében elsőként mobiltele­fonjáról szavaz­hatott... lyi Havonta nyerhet egymilliót, ha veszi az Udvarhelyi Híradót! A jó lappal megütheti a főnyereményt! F. D. D. elmaradt, Korondon fergeteges sikert aratott (a 8. oldalon) : Szabó László V * Sí • 11»

Next