Új Ember, 2017 (73. évfolyam, 2/3568-53/3619. szám)

2017-01-08 / 2. (3568). szám

ujember.hu ujember@ujember.hu A semminek látszókért Karácsonytól az új évig a Szent Egyed közösséggel „Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak." (1Kor 1,27-28) December 25., karácsony Horváth Mihály téri Szent József-templom Ülök a padban. Mellettem Balázs és Ildikó, mögöttem Erzsi. Távolabb szintén isme­rős arcok: Árpi és Zoli, Patrik és Gábor. Szívemben pedig azok, akik nem jöttek el ma: Zoli, Zsolt, Gyuri, Tóni, Aranka és Sanyi. Hajléktalan barátaim. Székely János püspök éppen ar­ról beszél, hogy a szegények nem problémát jelentenek, nem számadatok, mindnyá­junkat nevünkön szólít Isten. Igen, nevek és arcok, képmás­ok vesznek körül, mind meg­hívottak vagyunk a közös la­komára: „aki meghallja sza­vam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg ve­lem" - idézi a püspök a Jelené­sek könyvét. (Folytatás a 3. oldalon.) m­­­SUl 1 A Szent Egyed közösség, Székely János püspök (képünkön) részvételével karácsonyi ebédet szervezett rászorulók számára Budapesten,­ a Horváth Mihály téri templomban IB Ferenc pápa a római kúria reformjáról 4. oldal Hogyan tovább a Közel-Keleten? Interjú Hölvényi György európai parlamenti képviselővel 7. oldal Gazdasági kilátások az új évben Csaba László közgazdász elemzése 10. oldal ■L \ ^ % IVL ^reményosztó összeállítás ^ S I \ A Szűzanya mindig jelen van az életünkben Beszélgetés Kovács Zoltán mariológussal A Szent István Társulat a tavalyi esztendő végén jelen­tette meg Kovács Zoltán plébános íme, az Úr szolgálóle­ánya című könyvét, amely rendkívül részletesen mutatja be a Mária-tiszteletet. A mariológus szakértővel többek között a fatimai jelenés századik évfordulójáról beszél­gettünk. MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA LXXIII. évf. 2. (3568.) 2017. január 8. Ára 195 Ft • 1 euró Testvérek öt földrészről A marista rend kétszáz éve a gyermekekért Legfőbb céljuk az, mint sokszor ismétlik, hogy „Mária-ar­­cúvá", vagyis egyszerűvé, nyitottá és befogadóvá változ­tassák az egyházat - innét a nevük. Kétszáz év alatt mint­egy harmincnyolcezer testvér kötelezte el magát a rend mellett szerte a világon. Kulcsszavuk a jelenlét. Együtt : akarnak lenni azokkal, akiknek a legnehezebb: a szegé­lyekkel, kitaszítottakkal, menekültekkel. Küldetésük a­­ gyerekekhez és a fiatalokhoz szól, ezért sok iskolát alapí­tanak. Nálunk, Karcagon van iskolájuk, Esztergomban ta­nodát működtetnek. De nem maradnak az iskola falai és a tanítás keretei között. Nem csak vagy nem elsősorban ta­nítani, oktatni, és nemcsak evangelizálni akarnak, hanem a testvériesség, a gyengédség légkörét vinni a föld minden zugába. Január 2-án Esztergomban ünnepeltek. Csaknem nyolcvan ország­ lennek meg, és a rend egy-egy ban, minden földrészen jelen képviselője vagy kisebb csa­­varnak. Az esztergomi ün­ portjuk tűnik fel bennük pün­­nepség fontos, lelkesítő és té­­mafák, templom vagy sivatagi légzetelállító programpontja a háttér előtt, köszönti a világot, vetítés: a földgömb újabb és kíván boldog bicentenáriu­­újabb pontjaira közelít a ka­­mot. mera, aztán ablakocskák se- (Folytatás a 3. oldalon.) (Interjú a 9. oldalon.) Partnereink: Szent *4* István Rádió és Televízió Jegyzet a reformáció éve elé Filmajánló: Zsivány Egyes Hit a gondviselésben a háború közepén is Boldog IV. Károly király koronázásának centenáriumán - Ünnepi mise a Mátyás-templomban Boldog IV. Károly magyar királlyá ko­ronázásának századik évfordulója al­kalmából Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisét mutatott be Alberto Botta­­ri de Castello, Magyarország apostoli nunciusa, Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok püspöke és Varga Lajos váci segédpüspök koncelebrálásával decem­ber 30-án, a Mátyás-templomban. Az ünnepi misén a budavári Nagyboldo­gasszony- ( Mátyás-) templom stallumaiban foglalt helyet Habsburg Károly, Habsburg György és családja, Habsburg Mihály és fele­sége, Christina főhercegnő, valamint a megje­lent magyar állami és közjogi méltóságok közt Áder János köztársasági elnök és felesé­ge. Az oltár két oldalán a Monarchia történel­mi zászlóit vonultatták fel. Süllei László, a Mátyás-templom plébánosa köszöntője után kezdődő szentmisén részle­tek hangzottak el Liszt Ferenc Magyar koronázási miséjéből a Mátyás-templom ének- és zenekara, valamint Szabóki Tünde, Heim Mercedes, Komáro­mi Márton, Páni János énekművészek előadásá­ban. Száz évvel ezelőtt, IV. Károly, az utolsó apostoli magyar király budavári koronázásakor is Liszt művét hallhatták a jelenlévők, szintén magyar művészek előadásában. (Az egykor Ferenc József koronázási ünnepségére írt művet 1867. június 8-án még bécsiek adták elő.) Maczó Ferenc történész, az MTA BTK „Len­dület" Szent Korona Kutatócsoportjának mun­katársa egy korábbi konferencián elmondta, a koronázás művészeti vezetője gróf Bánffy Miklós, az Operaház és a Nemzeti Színház fő­intendánsa volt. (Folytatás az 5. oldalon.)

Next