Uj Idők, 1906 (12. évfolyam, 1-26. szám)

Tartalom

50230 TARTALOM Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok Oldal Almássy Kálmán. Az élő szfinksz. . 232 „ „ Akadályverseny. 503 Ambrus Zoltán. Az újkori gvóntató­szék 397 Páriák. . . . . 55S Az új nemzedék. 605,629 Andor József. A regény 341 Bársony István. Az öreg kasztellá­nus 78 „ Déli szelek. . . . 274 „ Biz' ez furcsa em­ber 536 Bernhard Shaw. Sohasem lehet tudni. (Szemelvény.). . . 349 Egressy Ákos. Déryné utolsó fellé­pése 375 Farkas Pál. Moriturus 10 ,. ,. A primadonna. ... 61 Berakodás előtt. . . II1 Schuman-fantázia. . . 226 Elrettentő példa. . . 367 Optikai csalódások. . . 634 Floriche. Walewszka 206 Gárdonyi Géza. F.gyszál drót. . . 6 „ „ Hajók és hajósok. 361 Gáspár Ferenc. A brazíliai őserdőben. 158 Guy de Chantepleure. Színlelt házas­ság. 21. 45. 69. 93, 118, 141. 165, 189. 213. 237, 260, 284, 309 Gyalui Farkas. János, a vámos. . . 135 Hadrik Elza. Az új módszer. ... 18 Heltai Jenő. Történet az ördögről. . 81 Trude 201 ,. ., A rakettek 371 ,. ., A máki művészest. . 534 Herczeg Ferenc. A Himlő-utca. . . 12 A csodaasszony. . 54 Találkozás. . . . 152 Tamás bácsi a fő­városban. . . . 246 „Az utolsó Isten". 295 A 27-es szám. . . 324 Anima 378 Rarami királyné. . 472 Vasárnap délután. 610 Hildtich J. Az utolsó istenhozzád. . 203 Horkayné a Park-klubban 562 Hrabovszky Julia. A pénz 132 Igric. Sarlay Pál naplója 16 Katona Ernő. Amor gloriosus . . 105 Kazár Emil. Böddi Pál száműzi ma­gát 406 Kedves Margit. Asszonyi boldogság. 114 Krúdy Gyula. A gárdista bundája. . 40 Zathureczky agarai. 160 A bujdosó földesura­ságról 249 ., Sarkantyúk az üstö­kössel 409 Marosi örökösei. . . 452 Egy régi tavaszi es­téről 566 Kovács Dezső. A Jánosék esküje. . 636 Lázár Ernő. Kuruc és labanc. . . . 180 „ „ A gyáva 484 Lengyel Laura. A búcsú 351 Lovász János. Búcsúzás 529 Lövik Károly. A kertelő agár. I, 25. 49- 73. 97• 121, 145. 169. 193. 217, 241. 265. 289 ,. ,. Zöld kő 587 Oldal Lőrinczy György. Arany a penész alatt 149 ,. „ Kék csillagok. . . 317 „ „ A fácánok. . . . 423 ,. „ Mea 639 Lucián. A jó ember 138 „ A szenvedő ige 328 „ Művésztanya 433 ,. Régi dalnokverseny. . . . 352 „ Vendégszeretet 48Ő A színházi ügynökiül. . . 596 ,, Az imitátor 539 Merriman. Jóvátevés 480 Nagy Endre. Gyávaság, férfi, a ne­ved 275 „ „ A piccolo 422 Ne. Az agglegény ebédje 89 Neiga. Alkonyatban 571 Nil. Berci bácsi eljegyzése 591 Pontsevrez. Az anya lelke 507 Révész Gyula. A százezeréves láb­nyom 35 Ritoók Emma. Pusztulás 447 Rubin. A cigánysorból 593 Scossa Dezső. Frári 429 Seress László. Napoleor mint há­zasságközvetítő Magyarországon. 326 Sz. Szigethy Vilmos. A huszár meg a lova. . . 208 „ „ Karrier az előszobában. 539 Szikra. Iris 31 „ Rita 197 „ A gyermek 500 Szomaházy István. A kétszívű Pethő. 313- 337, 364. 393, 417, 441, 465, 497, 525, 549, 581 ,, „ A milliomos. . . 126 „ „ Tanfolyam a fér­jekről. 29, 183, 251, 482 Tábori Róbert. A 25. ének. ... 58 Thury Zoltán. Egy korsó víz. . . . 221 Uchard Mario. Az ő védence. 332, 355, 387, 412. 436. 458. 491, 517, 543- 573, 599, 623 Viharos. Gyuri politizál 305 Viola. Elfeledve 65 Wp. A jégcsalád 151 W. P. Az egészen más 278 „ „ A budapesti Sherlock Holmes. 510 Zack. A vihar 299 Zboray Aladár. Az okos Máriáról. . 613 Zöldi Márton. Késő bánat 303 Társadalmi, ismeretterjesztő cik­kek, genreképek, leírások Anisits Izabella. A paraguyai konyha. 446 Altbauer C. Ottó. A Szudán kettős fővárosából 101 A sajtószabadság ünnepe 273 Ábrányi Emil. Magyar írók ottho­nukban 595 Bálint Rező dr. József kir. herceg szudáni útja 478 Cigányaink Párisban 66 Fehér Gusztáv. Moszkva kincsei. . 125 F. j. Apróságok a cirkuszvilágból. . 621 Gerő Ödön. A képírás újabb irányai. 199 Gineverné Győry Ilona. Maud. Mar­git, Lujza. Ena 86 Oldal Girardi István. Palesztinából. . . . 370 Ifj. Hegedűs Sándor. A Türbé. . . 508 Herczeg Ferenc. Tábori Róbert. . . 555 Igric. A koldulás művészete. . . . 432 ,, Elfelejtett értékpapírok. . . 455 I—c. Egressy Gábor 1848-ban. . . 256 Kalap-Tiáboru 567 Kálmán Imre. Fortélyosság a mű­vészetben 257 Kertész K. Róbert. Friskói emlékek. 420 K—e. Bródy Zsigmond 61 Keve. Öszi harmat után 279 ,, Gárdonyi Géza könyvei. . . 564 Kczmutza Kornélné. Látogatás a dzsehori szultánnál 228 L. A békeszerző 383 „ Szablya—Frischauf és tanítvá­nyai 297 „ Szent István szobra 538 Lengyel Miklós. Petőfi és Tompa barátsága 570 Lósy József. A bogárvilág télen. . . 129 „ „ Virágzó fűzek. . . . 426 „ „ Madarak és fák napja. . 513 Lucián. Színpadi garderob 90 Lyka Károly. Kapuzárás előtt. . . 57 Magyar Mannheimer Gusztáv képei. . . 112 Két műtárlat. Telepy Károly. Rippl-Rónai József. 131 Huszonnégy Munká­csy-szobor 179 Numina. 11011 nomina. 205 Griinwald-Iványi Béla képei 231 Zichy Mihály. ... 248 ,. .. Vaszary János kiállí­tása. 323 ,. .. Bihari Sándor. . . . 348 A Műcsarnokból. . . 404 ,. ,, Tábori Róbert. ... 533 Malonyay Dezső. Egy vénségesvén könyvből 176 M. J. Tömörkény István 33 Mira. A lányunk útja 209 Nagy Jenő. Bevonulás Bajorországba. 235 Országos állatvédő-egyesület telepe. 19 P. Vizsgák 620 Ráth György-múzeum 84 Riedl Frigyes. Gyulay Pál 77 Schmittely József 620 Stankovits Szilárd. Az olimpiai játé­kokról 470 S. Zs. Aino Ackté 88 Szathmáry Zoltán. Petőfi díszkardja. 513 Számadó János. A Vallisneria-telepen. 617 Szerb Zsigmond. Ahol a párfőm születik 38 ,, Oh podagra, oh chiragra. . . - 154 ,. .. Mire megvénülünk. 253 ,. .. Arcmasszázs. . . . 321 „ A haj festésről. . . 407 „ .. Gyógyulás 642 Tallózó. Hogyan terem a forradal­már 34 „ Sok a könyv 63 „ A fehér asztal 298 ,. Milliomosok 347 „ A világ leggazdagabb új­ságja 451 Téglás Gábor. Marosnémeti fényko­rából 402

Next

/
Thumbnails
Contents