Uj Idők, 1915 (21. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom

50236 £ TARTALOM Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok Oldal Abonyi Árpád: Háromlevelű lóhere 31 Altenberg Péter: Az egér 390 Apostol József: Simon 279 Baksay Sándor: Recipe 9 Balla Ignác: Szerelmes levelek •• •• 37 Barsi Jenő: Az ellenállhatatlan •• •• 23 Pindurka 118 — — Justicia 256 Az én Mea've barátom 419 — — Fiorentina 539 Bónyi Adorján: Kristóf 160 Kísértetek • • J6o Czenk: Beszállásolás 460 Csathó Kálmán: Varjú a torony­órán 317, 345, 373, 401, 425, 449, 473, 407, 525, 549» 573> 597, 625, 629 Erdődi Mihály: Szeptember bárónő 185 Erdősi Dezső: Hogyan keletkezett az élelmezési vállalat 134 Fabinyi Lili: Asszony levele 536 Gábor Andor: Egy untauglih note­szából 1, 29. 53, 77, 101, 125, 149, 173, 197, 221, 245, 269, 293 Gács Demeter: Az ármányos gép­fegyver ; 443 Teazsúr 591 Ifj. Gaal Mózes: Barkarola 112 — — Délután ! 483 Göre Gábor: Az monogram 544 Gunkel Christina: Otthon nélkül 342, 369, 398, 422, 446, 469, 494, 522, 547, 571, 594, 618, 645 Gyöngyös Mara: Páva az udvaron 511 Herczeg Ferenc: Az utolsó villa­moskocsi 4 A táborhegyi bolond 104 A tábornok leánya 224 A villamoson 320 Herczeg Sándor: Szászi Kalári le­velet ír 87 Kádár Lehel: Casanova mesél • • • • 632 Kertész Miksa: Szegény ember sze­rencséje 230 Krúdy Gyula: Hová lesznek a re­gényhősök 56 A bujdosók 142 Budai útmutató 214 -- — Pesti útmutató 261 — - — Beleznainé szomorú éjszakája 272 Reggeli kalandozás 338 A budai öregúr 377 • A szélmalom 518 A sárkányfejű häz 552 Rozina 628 Lázár István: Arany kalász 301 Oldal Lakatos László: Egy kozáktiszt, egy orvosné és egy kis gyermek •• •• 43 — •- A lembergi rektor 409 Idegen kastély 607 Lengyel Laura: A kísértet 584 1 .őrinczy György: Tiborc 94 — - — Szép magyar hazánkért •••• 239 — Hát ilyen voltál 418 A néma szüret 544 Lövik Károly: A medve 117 Malonyay Dezső: Gyepics Gyokó há­rom vagyona 80 — — A halász és az ördög 404 — Tavaszi bál 500 Nagy Andor: A katona bocsánata •• 358 — — Tóbiás 638 Nagy Endre: Te is szenvedsz fiam? 200 Anusa urileány lesz 576 Pakots József: Piroska 128 Pékár Gyula: Az aranjuezi tűzvész 349 Péczely József: A vén regruta •• •• 491 Pötzl Eduárd: A magára hagyott féri 563 Reéz Pál: A csibafai szellőiknél • • 190 Scossa Dezső: A Saci 611 Somlay Károly: Palócz tükör •••• 296 — — Ringold király udvara • • • • 528 Szini Gyula: A másik asszony •••• 152 — — Acél-csók 327 - — A halhatatlan Kerülök 428 — -— A zászló • • • 601 Szomaházy István: Peély és a barát­nője 248 — -— Gabriella várúrnővé lesz •• •• 452 Urban H. F.: A persely 333 Váczy József: Reinkarnáció 204 Vándor Iván: Az öregúr 432 Yasov Iván: Mehet Pál... 504 Vollquartz Ingeborg: Az ezredes úr leányai. Dán regény 26, 50, 74. 122, 146, 170, 194, 217, 242, 266, 289, 314 Zilahy Lajos: Záveczky protezsál •• 62 Z. L.: A pörösködők • • - 567 Rácz 615 Zöldi Márton: A moabita 476 Zsoldos László: Nubia párduca • • 383 ZS. L. Lakásnézés 166 — • — Az úi önkéntesek 311 Társadalmi, ismeretterjesztő cik­kek, genreképek, leírások A doberdói Karszt 299 A török nő 636 A zongoráról 139 Az idei nyaralás 7 Acs Lipót: A párta és főkötő 116 „Almanach 1916"... 582 Oldal Balla Ignác: A repülő hal 254 Bársony István 539 Csathó Kálmán: Az igazgató •• • • 83 Cholnoky Jenő: A háború meg az időjárás 131 —• — A rokitnoi mocsaraik 202 Déri Ferenc 563 Dicséret, dicsőség 534 Ewers Hanns Heinz: A fekete sajtó 436 Garády Viktor: A tenger tündérei •• 227 — — Virág a tengerben 335 Eleven drágaköven: 557 Gelléri Mór 281 Háborús versek könyve 630 Hankó Vilmos dr.: Két jubileum-• 58(1 Herczeg Ferenc: A tiszaparti Lidó 157 Magyar Lidó 251 Hidvéginé Horváth Bóra: Tükör­darabok 119 Kémeri Sándor: A háborús Buda-- 465 — — Krizantémum - . 480 — — A libanoni cédrus 642 Dr. Lázár Béla: Aranyérem, mint izlésnevelő 59 Lyka Károly: Magyar mesterek •• 610 L. L.: Világkiállítás 89 Madelung Aage: A Kálvária-hegy 362 Modern haci'i eszközök régi időkben 408 Molnár Elek: Az életkorról 234 —• — A fázásrói 380 Nádai Pál: A nyulak szigete 34 Gyermekrajzok es háborús vallomások 208 Az étkezés kulturája 457 Nemo: Ott lent, délen 47 Nyomtatott betű a harctéren •• 388, 389 Pilisi Lajos: A hid 286 Pillanatfölvételek 17, 18, 19, 41, 42, 43, 68, 69, 70. 91, 92, 93, 110, in, 112, 140, 141, 142, 164, 165, 166, 187, 188, 189, 190, 211, 212, 213, 237, 238, 257, 258, 259, 260, 282, 283, 284, 285, 309, 310, 336, 337, 363, 364, 392, 393> 415, 416, 417, 439, 440, 441, 4&4> 405, 489, 490, 508, 509, 541, 543, 566, 567, 588, 589, 613, 614, 640 Rácz A.: Magyar Lidó 281 Ruttkay György: Fájdalom 72 Dr. Szabó Ödön: A holt tenger •• 16 Benaresben, a szent Ganges partján 605 Számadó János: Gazdatiszt-kisasz­szony ;" " ': 533 Szederkényi Anna: Az eszéki hid •• 277 Sztrokay Kálmán: Gépháború •••• 323 Sz. J.: ötven év előtt 163 Tormay Cecile: Aage Madelung •• 365 Várkonyi Titusz: Háborús úri fog­lalkozások 366

Next

/
Thumbnails
Contents