Uj Idők, 1916 (22. évfolyam, 27-53. szám)

Tartalom

50238 TARTALOM h'ciícnyck. elbeszélések, rajzok, színdarabok Oldíil • rk;ici1j Avercsenko: Az apostol •• 310 T.-iVRtstjcriia r \ titokzatos hajó 138. 1 (:2. l86, 2IO, 234, 258 ..ti-- Ignác: ,.A harcsakirály" 223 — Patience 604 irt; 1 Faji.-: Hamuszín szerencsét­• • 152 •v 15:iske: Dr. (iég'ész rendel d. u. 5-6-ig 3°! író f .ajos: Rátúti 76 Negyedórával éjfél előtt •• •• 144 • lúd;.- - 266 í> •>> Juan imlála 305, 333. 337. 35'-: 40!). 43o- 457,. 481. 505, 557, 57«. 593. 617, 641 tví Adorján: Küzdelem 110 — Életünk 42 T >athó Kálmán: Ketyeg az óra •••• 52 Fájdalom gyermeke 168 Ibolyka 308 Ibolyka vőlegénye 350 Ibolyka a korzón 412 Ibolyka kirándul 460 - Ibolykát hívja a Múzsa •••• 508 - Ibolyka első sikere 560 Ibolyka karriérje megindul •• 574 Ibolykát • istromolják 597 Ibolyka mirtuszkoszorúja •••• 66[ 1 zenk: Találkozás 471 Dániel né Lengyel I aura: Lolika •• 366 Etényi János: A b, rceg szerelme •• 399 Farkas Imr< \s-ony 514 - A. Ki'.-i: r: \ zöld bálvány 22, 46. 70. 95, 118 Fodor 1 iyula : Kai and 248 I-oldes Imre: Künn a bárány, benn a Ja; kas 486 Francois de Nion: A találkozás •• 447 Gábor József: Cserép-utca 37. •• •• 517 — — Csak semmi ostobaság! •••• 82 'iács Demeter: Huszonöt év és ti­zenkét perc 201 Gárdonyi Géza: Pi'typalatty! 648 Gellért Mária: Uzsonna 88 Erzsébet 406 Georges Maurevert: A plébános úr fürdője 274 i lerczeg Ferenc: Yz aranyhegedű 1, 25. 49. 73, 97, T2I, 141. 165, 189, 213 A rettenetes Zsiga bácsi •• •• 335 li'j. Gaal Mózes: Barta úr 128 Izsákné Székely Erzsi: Tánc 36 'váilá;- l.ehel: Bábjáték 238. 261, 281 Mese a boldogtalanságról •• 388 Kertéi; Miksa: Regény 442 Kr-r'v ' • ••'::lf évek Bécsben 100 Setet > Zöldkárról 341 I F i ige emléke 621 Oldal Lakatos László: Apsay 8 Lázár István: A sün 627 Makay Béla: Suttog az erdő )49 Malonyay János: A gép 33 Maurice Levél: A kloroform alatt •• 13 Molnár Jenő: Hogyan • házasodtam meg?... 4 Összeesküvés a szomszédban 174 — — Többé nem avatkozom, bele •• 314 A szép mama 491 Móricz Zsigmond: A nihilista •••• 216 Muraközy "Gyula: Kanári 394 Nagy Endre: A zöldbajuszu tündér 123 — — A góbé 370 I'ajzs Elemér: Baromfitenyésztés •• 178 — — Papucs 372 Pakots József: Újságírók 106 Paul Margueritte: A szakáll 157 Perutz Leó és Frank Pál: A man­gófa csodája 329, 354, 382, 406, 450. 454- 477, 502. 326, 565, 590. 613, 670 Pilisi Lajos: Vissza Csikországba 521 Elalszik a Liget 666 Roda Roda Mária: Dantincllo •• •• 583 Rudolf Presber: A vörös szamár • 228 Szentirmay Gizella: A diadal •••• 346 Szini Gyula: A kötéltáncos 192 Apróhirdetés 285 Szomaházy István: Manci és a vi­déki grófnő 28 Az orvosnő férje 581 — — Egy éjszaka Péterpusztán 656 Táray Miklós: Őszi délibáb 296 Tormay Cécile: Az időtlen bolt •• Törökné Kovács Flermin: A málna­bokrok 61 Újhelyi Nándor: A spittlecountry-i rejtély 196 Szerelmi emlény Polinéziából 292 Lady Kentucky csodálatos szokásai 468 Vándor Iván: A hajó, mely jön, de nem ér soha ide 24,3 Zöldi Márton: A harangozó fia • • • • 57 A lovagdráma 416 A lacikonyhában 484 Zsl. Védőojtás a talpon 255 Társadalmi, ismeretterjesztő cik­kek, genreképek, leírások Ágai Adolf 340 Adorján Andor: Macedóniai emlék 220 A felsőbb leány problémája 466 A legyezőről 156 A magyar közönséghez 237 Amerikai nők 419 A mécstől az ívlámpáig 393 A morfiumvágj 294 A női ruha glóriája 449 Oldal A sarkvidék remetéje 290 Az „Angol királynő" 158 Az idei Mikszáth-Almanach 583 Ballá Ignác: Egy modern szamari­tánus nő 103 Báró Tóth brigadéros 10 B.: Mednyánszky 275 Cs. K.: Mégegyszer: A felsőbb leány 391 C'holnoky Jenő (3r^> Árviz a Dunán 226 A magy a k an s e n" 512 Divat >8 Divatkiállítás 312 Dömötör: Lionardo-szobeír a Szép­művészeti múzeumban 31 Dohány-krizis 439 Dr. Br.: Az idegesség ' 59 Emlékiratok a szerelemről 470 Fabinyi Lily: A szerajevói Ferenc Ferdinánd-emlékek 17 I'erenc József király 529 Ferenczyék művészete 630 Gálos Rezső dr.: Arany János egy kiadatlan levele 363 Gereblye: A legrégibb ékszer • • • • 343 Holló Márton: Egy zsémbes ember jegyzetei 254 Irinyi Jenő: A tábori mozi 650 Keve: I. Ferenc József élete 531 Kémeri Sándor: Bombay utcáin •• 85 A hárikiri 199 A kősivatagban 494 Körmendv . Viktor: Az ötvenéves Aesopus 398 Egyszerűség 601 Koronázás 569 L. B. dr.: Mátyás király felszinre került majolika-tála 42 Lappangó műkincsek 126 Levelek a Kálváriáról 177 L. K.: Az Arany Hegedű 416 Ludwig Emil: A Viktória-tavon •• 252 Tropikus ég alatt 624 Lyka Károly: Epilógus az Erzsébet­szoborpályázathoz 80 Madonna 246 Móricz Pál: Egy modern ..Rontó Pál" 42 Nádai Pál: Week-end 172 —- — A felsőbb leány 338 —•"*"•— A fényűzés demokráciája •• 489 Bazári holmik • • •• 653 Nyári dolgok 131 Olvasóinkhoz 579 Pillanatfelvételek: 15, .41, 65, 90, 113, 133, 149, 152, 156, 181, 230, 277, 317, 348. 377. 402, 424, 474, 519, 631, 664 Régi zsurok 579 Sienai Szent Katalin vőlegénye • • • • 446 Számadó János: Gyűjtés és gyűjtők 55 — — Társadalmi eltolódások ••• 290

Next

/
Thumbnails
Contents