Uj Idők, 1927 (33. évfolyam, 27-52. szám)

Tartalom

UJ IDŐK bekötési táblája 2 pengő 80 fillérért kapható. TARTALOM Regények, elbeszélések, rajzok, színdarabok Oldal Andai Ernő: Szininövendékek . . . 293-------Budai ősz.................................576 Avercsenko Arkadij: Rablókaland (Véesey Leó)...............................603 Bársony István: Párbaj az őserdőben 88 Billotey Pierre: Lázadás (Szolehányi Károly) ..................................................262 Bónyi Adorján: A tossz íiú . . . 144------- A tolvajok atyja ..... 457 — — Az örök fal...................... 37-------A vasasszony.....................................332-— — Szerkesztői üzenet ..... 284 Borgese G. A.: Délibáb (Balla Ignác) 664 Coeur le René: Egy félív papír (Szol­­. chányi Károly)....................................67 Csathó Kálmán: Mindhalálig 1, 33, 61, 85, 109, 137, 165, 193, 221, 249, 277, 301, 329, 361, 39.3, 421, 453, 510, 538, 565 — 4— Matyi és Manca.........................709 . Csermely Gyula: Amivel Sárika tar­tozott .................................................185 Czájlik Hanna: Eta nagylány lesz . 52 Drasche-Lázár Alfréd: Rövidzárlat . 690 Duvernois Henri: A beszélő kutya (Szécsi Lajosné)..............................126 Erdős Renée: A télikert.........................625 Falu Tamás: Cigaretta........................313 .------- Pontos ember ----------------------198 -------Tötönöm . . ..............................570 Farkas Imre: A gárdista (Vígjáték) 490 -------A gyerek................................ 4 — — Aranyszívű Janó................167-----y- Pali és Magda szenvedései . . 257 -------Párbaj 397-------Özvegy Strammné, a leánya, meg az unokája 661 Ginisty Paul: A rövid regény (Véesey Leó) .........................................................20 Grey, van Theo: A lélekcsere (Véesey Leó)........................................................155 Grimshaw Beatrice: Sempsi 9, 43, 68, 94, 116, 148 Halasi Andor: Ember az állatban . 122 Harsányi Zsolt: René 5"93, 621, 649, 677, 715 Hegedűs Lóránt: A kancellár előtt . 515 Henry O.: A biborszinű ruha ... 41-------A padlásszoba................................368 -------Az elvesztett cocktail .... 693 -------Húsz év múlva (Ruzitska Má­ria) ......................................................428 — — Nyári álom (Ruzitska Mária) . 173 -------Tragédia (Ruzitska Mária) . 100 — — Az utolsó levél.............................726 Herczeg Ferenc: Az almatolvaj . . 705 Hough Emerson: Mary.. Warren cso­dálatos története 177, 204, 229, 263, 286, 318, 343, 374, 405, 434, 464, 493, 518, 553, 580 Illés Endre: Árvaság.....................498 Illy János: A kalandor................526-------Koncert ............................................15 Izsákné Székely Erzsi: Gyerek ... 76 Karinthy Frigyes: Levél a Kossuth­­napról................................................537 Kerényi Béla: Heki................................209 Kolossváry Endre: Öngyilkosságom története.............................................635 Kosáryné Réz Lola: A babszedők . 425-----A boszorkány------------------------461 -------Ebéd.................................................543-------Egy tál káposzta..........................655 Kosáryné Réz Lola: Mese a Nyilas hercegről..............................................224 Oldal Königsegg-Rottenfels Lajos gróf: Ka­land ..................................... . . 315 Kupesay Felicián: A kisasszonyka „anya lett“....................................381 Lőrinczy György: A bokréták ... 49 —'— A minden hajó utasa . . . 631 Móra Ferenc: A gyevi törvény . . 371 Morris Ellen: Az autogramm (Véesey Leó).......................................................524 Nagy Endre: Ne ments!........................402-Nyáry"Andor: A kisértet . . •- . . 240 Pálffyné Guláesy Irén: Városi figura­ságok ellenében...................................112-------Karácsonyi csillaghullás . .711 Páskuj Endre: Kalandom az órával 470 Pásztor József: A régi ház .... 65 Perényi Jenő: Ősz...................................338 Pértwee Roland: A csoda (Kosáryné Réz Lola)....................................... . . 410. Rodenbach Georges: Az áldozat (La­katos Lásílóné)...............................574 Rosny id. I. H.: Oroszláncsalád (Szol­­ehányi Károly)....................................349 Sehol] Anna: Déltől estéiig .... 626 Szoscsenko M.: Pelageja (Zoltán Vilmos) . . ; ;..............................401 Terescsényi György: A birsalmák . 598 Voinovich Géza: Eladó jókedv . . . 307 -------Szivárvány......................................687 Társadalmi és ismeretterjesztő cikkek, bírálatok A helység kalapácsa 259, 283, 305, 336, 372, 400, 461, 497, 517, 583, 634 A hercegprímás........................................112 Bakonvi László aforizmái 21, 40, 49, 203, 630 Bársony István: A hortobágyi halas-" tavakon..............................................280 Dánieliié Lengyel Laura: Borgia Lukrécia .............................................242 Dr. Décsi Imre: Felejteni .... 439 Dobosi Pécsi Mária: Gina és Roza­­munda ................................................18 Falu Tamás: Úti napló................125 Farkas Imre: Harminc év egy úri ka­szinó életéből.............................98-------Olasz úti emlék................................602 Feszty Árpádné: Jókai úton . . . 200 Fodor Gyula: Bethlen....................462 Gereblye: „A százkezíi óriás“ . . . 128-------Két tízparancsolat — asszo­nyok számára...............................228 Hegedűs Lóránt: Csónakázás Kísér­­tet-tavon .........................................196 Herczeg Ferenc: Szomaházy István; sírjára 565 Karinthy Frigyes: Noteszéből ... 64 Kosáryné Réz Lola: Lőrinczy György könyveiről ........................................526-------Nők az irodalomban .... 311-------Kívánság .....................................706 Kosztolányi Dezső: Móra Ferenc . . 307-------Ábécé a nyelvről és lélékről . 685 Krónikás: Alexander Bernát . . . 654- Kis tárcák 4, 40, 68, 115, 148, 175, 374, 396, 428, 456, 542, 597, 693, 725 Lyka Károly: Az alföldi mester . . 690-------Egy újjáéledt mester ....----98 -------Kossuth 509 — — Rippl-Rónai József .......630 Mészáros Gallért: Ki a „Mikulás' ‘ ? . 663 Nők az ősélettudományban .... 638 Orbók Attila: Párizs élete .... 183 Perneszi S.. Kálmán: Mi a sporttörté­nelem ? .............................................340 Oldal Preludium egy új regényhez (Előszó a Mary Warrenhez).........................176 Radnai Miklós: Salzburg, Bayreuth és München ............................................260 Rákosi Jenő: Grozavescuné .... 30-----— Könyvbarátok----------------------546 --------Karácsony ...................................707 Ruzitska Mária: Beszélgetés az őszi divatról.............................................383-------Úti jegyzetek .... 152, 291 Saádi: Perzsa bölcs mondások . . . 629 Sárváry Dezső: Epizódok híres embe­rek életéből. Gioacchino Rossini . 13-------Alfred de Musset ..... 79 Siklóssy László: A legendás lovas . 253 -----—A parlamenti karzat a múlt de­rűjében .............................................430-------A százéves budapesti lóverseny­sport .............................................169------- A százéves lóvasút .................... 486 -------A táblabíró-világ dámái az uszodában............................................120-------Dédanyáink férjhezmenési gond j ai...............................................48-------Kossuth Lajos irattára a Nem­zeti Múzeumban..............................522 — —- Kopók nyomában........................657 — Magyar evezősök csónakútja Rotterdamtól Pestig hatvanöt év előtt.............................................. 7 — — Porpiritó és rouge........................606 Slezák, mint író.........................................92 Spectator: A modellek panasza . . . 409 Surányi Miklós: A magyar politika gróf Bethlen István fellépése előtt 365--------Herczeg Ferenc és a történelmi témák . ,..................................140 — —- Eredetiség és egyéniség ... 73 -------Minden jó, ha jó a vége . . . 714 Székely István: Akinek ezerkétszáz­milliót fizetnek egy regényért . . 730 Tisza István saját szavaiban . . . . 572 Turnay Alice: Modern testkultúra . 350 Varjú Elemér: Szent István legendái­nak újonnan feltalált legrégibb kéz­irata ........................................ ■ 537 Uj könyvek............................................637 Uj magyar színház....................................19 Védőirat a nők mellett (Kőszeghi István) ................................... 609 Versek Ágotái Lajosné: Ha a telefon csenget 469 Barsy K. Irma: Vasárnapi romantika 342 -----— Vágyak vándorútja .... 47 Bódás János: Vasúti őrház .... 662 Boross Sándor: Tizenhárom éve . . 469 -------Vénségére szépül meg a magyar 72 Catullus: Lesbiához (Rónai Pál) . . 694 Chesterton G. K.: A szamár. (Fordí­totta Kosztolányi Dezső) .... 337 Erdősy Sarolta: Vándorút . . . . ■ 500 Falu Tamás: Alázatosság ..... 282 -------Csak, az tetszik ...............................459 — — Megnyugvás . .........................686-------Nézd paripának e verset . . 63 Postakocsi régi utasa .... 42 -------Vallomás messze századokba . 510-------Visszaküldött levél...........................686 Farkas Imre: A jó miniszterelnök . 195-------Mozi . '.........................................279 — Magány .......................................713 .Feleki Sándor: Ez már az alkonyat . 440 Goethe: A békák (Kelemen Viktor) . 143 Gracza János: Rásüt a hold a Ti­szára ... ........................................243 Győryné Janthó Gizella: Lim-lom . . 52 Haraszthv Lajos: Álom-üzenet . . . 121

Next

/
Thumbnails
Contents