Új Könyvpiac, 1991 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1991-09-01 / 1. szám

KERESKEDELMI ÉS INFORMÁCIÓS ÚJSÁG ÚJ KÖNYVPIAC: Kereskedelmi és információs újság Felelős szerkesztő: Pető Tóth Károly Kiadja: Lafferton és Tsa Bt. Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1041 Budapest, Laborfalvi u. 15. Tel/fax: 169-8522 Levélcím: 1327 Budapest, Pf.: 67. Készült a Szikra Lapnyomdában Felelős vezető: Dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató A hirdetésekben közölt adatokért a kiadó és a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A lap ingyenes. Terjesztik a könyvterjesztő vállalatok 91-2606 SZEPTEMBERBEN ISMÉT FELLÁNGOL A NYELVTANULÁSI LÁZ! Ehhez a legnagyobb nyelvkönyválasztékot, köztük néhány különlegességet, a Tankönyvkiadó kínálja. Időben gondoskodjon megrendelésükről! ANGOL NYELVKÖNYVEK Czobor-Horlai: Angol nyelvkönyv I. Ta­nuljunk nyelveket sorozat. 340.-Ft. Radványi-Székács: Angol nyelvkönyv II. Tanuljunk nyelveket sorozat. 278,-Ft. Csonka: LET’S SPEAK ENGLISH! An­gol nyelvkönyv III. Tanuljunk nyelveket sorozat. 340,-Ft. Csonka: LET’S SPEAK ENGLISH! PART TWO. Angol nyelvkönyv IV. Ta­nuljunk nyelveket sorozat. 340,-Ft. Doughty-Thompson: PROBLEM ENG­LISH. Angol nyelvi hibakalauz. 150,—Ft. Korponay: OUTLINES OF A HUNGA­­RIAN-ENGLISH CASE GRAMMAR. Egy angol-magyar esetgrammatika vázlata. 85,-Ft. Illés—Sheridan: SURVIVING IN BRITA­IN. 115,-Ft. Lengyel: THIS IS AMERICA TODAY. A mai Amerika. Idegen Nyelvi Kiskönyv­tár sorozat. 23,-Ft. Nádasdy: ANGOL KIEJTÉSI GYA­KORLATOK. 70,-Ft. Budai: ANGOL NYELVTAN GYAKOR­LATOK. 109,-Ft. Jobbágy-Katona: GENERAL COMMU­NICATION SKILLS AND EXERCISES Szöveg- és gyakorlatgyűjtemény a tár­salgási témakörökhöz. 98,-Ft. NÉMET NYELVKÖNYVEK Haán-Pongrácz-Simonné: NÉMET NYELVKÖNYV I. Tanuljunk nyelveket sorozat. 249,-Ft. T. Bíró-Borbély: EIN WORT GIBT DAS ANDERE. Német nyelvkönyv III. Tanuljunk nyelveket sorozat. 270,-Ft. Markó: NÉMET IGE, NÉMET MON­DAT. 110,-Ft. Kosaras: GRUNDWORTSCHATZ DER DEUTSCHEN SPRACHE. A német nyelv alapszókincse. 120,-Ft. Gáborján-Haán: GYŰJTEMÉNY NÉMET FELADAT­­A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁHOZ. Tanuljunk nyel­veket sorozat. 65,-Ft. Szanyi: KREUZ UND QUER IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LANDERN. Német nyelvi országismeret. 150,-Ft. Lőrincze: NÉMET NYELVTAN ALAP­FOKON 66 SZEMLÉLTETŐ KÁRTYÁ­VAL. Ariadné könyvek sorozat. 75-Ft. Lőrincze: NÉMET NYELVTAN ALAP­FOKON 66 SZEMLÉLTETŐ KÁRTYÁ­HOZ. Ariadné könyvek sorozat. 150.-Ft. Pongrácz: ÜBUNGEN FÜR FORT­GESCHRITTENE. Német nyelvkönyv haladóknak. 230.-Ft. Szabó: WER? WAS? WO? WANN? WIE? Német leíró nyelvtan. 250,-Ft. László-Szanyi: MAGYAR-NÉMET IGEI VONZATOK. 95,-Ft. Bedó: ZU GAST IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN. Német szöveggyűjtemény középiskolá­soknak. 98,-Ft. Dallmann-Hessky: BAUSTEINE. Né­met feladatgyűjtemény középiskolások­nak. 48,-Ft. EGYÉB NYELVKÖNYVEK Dési-Kardos: FRANCIA FELADAT­GYŰJTEMÉNY A KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁHOZ. Tanuljunk nyel­veket sorozat. 68,-Ft. Kripkó: FRANCIA FOKRÓL FOKRA. Tanuljunk nyelveket sorozat. 245,-Ft. Czöndör-Győri-Hübner: A SPANYOL NYELVVIZSGA ÁBÉCÉJE. Tanuljunk nyelveket sorozat. 230,-Ft. Móritz: OLASZ NYELVKÖNYV I. Ta­nuljunk nyelveket sorozat. 290,-Ft. Angelini-Móritz: OLASZ NYELV­KÖNYV II. Tanuljunk nyelveket soro­zat. 290,-Ft. Fábián: CHI LA DURA LA VINCE. Olasz nyelvtani feladatgyűjtemény. 109,-Ft. Karanko-Keresztes-Kniivila: FINN NYELVKÖNYV I. Kezdőknek és kö­zéphaladóknak. Tanuljunk nyelveket sorozat. 75,-Ft. Jamadzsi Maszanori: JAPÁN NYELV­KÖNYV. Ariadné könyvek sorozat. 474,-Ft. Nyelvkönyveink megvásárol­hatók vagy megrendelhetők a PEREGRINUS KÖNYVESBOLTBAN. 1027 Budapest, Bem rakpart 54-55.

Next