Új Könyvpiac, 1993 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1-2. szám

KERESKEDELMI ÉS INFORMÁCIÓS ÚJSÁG ÚJ KÖNYVPIAC: Kereskedelmi és információs újság • Felelős szerkesztő és kiadó: Lafferton Kálmán • Kiadja: Lafferton és Tsa Bt. Szerkesztőség: 1042 Budapest, Árpád u. 183-185. • Tel./fax: 169-8522; Tel.: 169-5411/12; Telex: 22-6162 Kiadó: 1041 Budapest, Laborfalvi u. 15. • Levélcím: 1327 Budapest, Pf.: 67. Tördelés: Windor Bt. • Nyomás: Szikra Lapnyomda, Budapest • Felelős vezető: dr. Csöndes Zoltán vezérigazgató A hirdetésekben közölt adatokért a kiadó és a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A lap ingyenes. Terjesztik a könyvterjesztő vállalatok. HU ISSN 1215-5551 • 93-1006 Az #K­öMVfIC 1992-es MELLÉKLET­e a hazai működő könyvkiadók és kereskedések adattára - kizárólag ellenőrzött címekkel! Közli az 1992-ben megjelent könyvek jegyzékét is! Megjelenik: 1993. márciusában. Kérjük, olvassa el levelünket a 3. oldalon! Megrendelőlap Megrendelem postai utánvéttel a postaköltség térítése nélkül az Új­­ Könyvpiac 1992. MELLÉKLET-ét...........példányban, 1500 Ft/db (+ÁFA) áron. Név: _________________________________________________________­­ Cím: _________________________________________________________ | (Új Könyvpiac, 1327 Budapest, Pf. 67.) aláírás:­­______________________________________________ _ _­­­ _________________________| A HOLNAP KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGAI: nv a hatalom természe­te folyvást terjeszkedni és alapelveit rideg követ­kezetességgel kitejteni az állam érdeke az egyé­nek érdekeinek összessé­ge minden eszme és fo­galom, mely nem tűr ellentmondást és bírálatot az egyház különválása az ál­lamtól jótékony betolvást gyakorolt az egyénisé­gek eszméjének fennmaradhatására... lehetetlen, nagy az emberek át ne legyenek hatva annak ér­zetétől, hogy mindnyájan egyenértékű egyének... Isten a munkára való jogosultságot minden ember­nek a tulajdonául adományozta... a szabadság, mely e nevet megérdemli, abban áll, hogy saját ’ ' ' ' érint törekedhetünk, .. ................ikat jólétüktől meg­fosztunk, vagy őket annak elérésében nem gátoljuk... mily joggal akadályozhatja a társadalom oly lények nemzését, melyek még nem tagjai, csak születésük által válnak azokkal... meg kell őriz­nünk az egyéniséget, jogaival, szabadságával... V­é­rzoloistaról­l?Jó’szó Jean Génét fi tolvaj naplója JEAN GÉNÉT: A TOLVAJ NAPLÓJA Fordította: Győrffy Miklós A társadalmon kívüli társadalomba: buzik és hímringyók, stricik és tolvajok, hidegkezű késelők és érzelgős kokain­csempészek világába enged intim bepillantást ez a könyv, századunk egyik leghíresebb börtönnaplója. A tolvaj naplójának szerzője fényes irodalmi pályát futott be, ám életművének legizgalmasabb, legszókimondóbb darabja alighanem a tolvaj naplója marad, mely méltán lett a 20. század leghírhedtebb-híresebb, világszerte kedvelt és olvasott vallomása. A megannyi nyelvre lefordított könyv most végre eljuthat a magyar közönséghez is. 240 oldal Fűzve: 249 Ft KÁLLAY BÉNI: „A SZABADSÁGRÓL”-ELŐSZÓ Kállay Béni tanulmánya Stuart Mill fordítása (A szabad­ságról) előszavaként jelent meg először és mindeddig utol­jára; a magyar politikai esszé­k remeke ma is aktuális, a napjainkban is égető társadalmi gondokról kevés ilyen elemzést olvashatunk. 144 oldal Kötve: 196 Ft Viszonteladók (kis- és nagykereskedők) megrendelhetik a kiadó címén: HOLNAP KÖNYVKIADÓ 1111 Budapest, Zenta u. 5. Telefon/fax: (1)166-6928 JEAN PRIEUR: SORSUNK ÉS AZ ELŐÉRZET Fordította: Bánki Vera Előérzet a véletlen kiváltotta nyugtalanító érzés, jóslat, amit hétköznapi logikával alig lehet magyarázni. Ködös utalás valami fenyegetőre, amely lassan határozott körvo­nalat öltve beépül az ember életébe, formálja a sorsát. Prieur rengeteg példával magyarázza ennek természetét, műve több kiadásban, több nyelven aratott sikert, ma már a tudományosságon túli tudomány aranykönyvének tekin­tik szerte a világon. 240 oldal Fűzve: 296 Ft zsarnokivá válik...

Next