Új Könyvpiac, 1998 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1998-01-01 / 1-2. szám

JANUÁR-FEBRUÁR KERESKEDELMI ÉS INFORMÁCIÓS ÚJSÁG Előfizetői ára: 92 Ft ÚJ KÖNYVPIAC: Kereskedelmi és információs újság • Felelős szerkesztő és kiadó: Lafferton Kálmán • Kiadja: Lafferton és Tsa Bt. Szerkesztőség: 1041 Budapest, Laborfalvi R. u. 15. fszt. 1. • Tel./fax: 169-0800; Tel.: 169-8522; Levélcím: 1327 Budapest, Pf. 67. • E-mail: laferton@mail.matav.hu • Internet: www.ujkonyvpiac.hu. Tervezés és tördelés: VikArt Bt. • Nyomás: Szikra Lapnyomda Rt. Budapest • Felelős vezető: Lendvai Lászlóné vezérigazgató A hirdetésekben közölt adatokért a kiadó és a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A lap ingyenes. Terjesztik a könyvkereskedések és a könyvtárak. HU ISSN 1215-5551 - 98-0526 Nem véletlenül inspirált oly sok embert Eugen Herrigel ezen világhírű munkája - A zen és az íjászat művészete c. műve mel­lett a keleti gondolkozás megismer­é­sére, hiszen személyes tapasztalatait ösz­­szefoglaló könyve egyszerre tanúskodik filozófiai műveltségéről és a keleti gon­dolkozás ismeretéről. Herrigel volt azon első nyugatiak egyike, aki közvetlenül megismerkedhetett és elmélyedhetett a zen-buddhizmusban, miközben a 20-as években - heidelbergi tanító évei után - a Tokiói Császári Sendai Egyetemen fi­lozófiát oktatott. A zen misztikáját állí­totta vizsgálódásainak középpontjába. Orvosi lélekgondozás A logoterápia és az egzisztencia­analízis alapjai Ebben a klasszikus munkában a nemzetközileg ismert bécsi pszichiáter, a nemrég elhunyt Vik­tor E. Frankl professzor, az egzisztencialista pszi­choterápia alapjait fekteti le. Koncepciójában az ember létezésének leglényegesebb mozzanata az értelem keresése, és ezen értelem híján az ember neurotikus lesz. Frankl terápiájában az általában ismert pszichogén neurózisokon túl, az először általa feltárt neogén neurózisok ke­zelését tekinti elsőrendű feladatnak: ráébreszte­ni az embert felelőségére, szabadságára, arra, hogy sorsának nem passzív elviselője, hanem alakítója még akkor is, amikor­­ körülményeivel vagy gyógyíthatatlan betegségeivel szemben gyakorlatilag tehetetlen. Az igényes kivitelű könyv terjedelme 13­­ oldal. A könyv terjedelme 274 oldal, ára 1200 Ft, ára - kemény kötésben 1­870 forint Könyveinket forgalmazza: az Írók Boltja, a Babérlicet, Gondos Béla, Pilinszky János, a Pont és az Osiris könyvesbolt, az Atlantisz könyvszi­et, a Líra & Lant bolthálózata, a Helikon könyvesház, illetve minden nagyobb könyvesbolt. Kiadványaink továbbá megrendelhetők, vagy megvásárolhatók a kiadó címén is. UR Könyvkiadó és Multimédia Stúdió, 1122 Buda­pest, Városmajor u. 28/a. Tel./fax: (06 1) 155 4777 (munkanapokon 10-16 óráig), e-mail: ur@ur.hu A VÍZTORONY KÖNYVKERESKEDÉS viszonteladói ajánlata ÍROTT KÉPEK 77 portré Móser Zoltán fotói Könyves Kálmán Kiadó Fogy­ár: 960,­1041 Budapest Geduly u. 1. Tel.: 169-1450 Fax: 1690-800 Nyitva tartás: hétköznap 9-17 óra között v tiling­­KU Hill is JTjílis Faulo Coelho: Az alkimista Eri Kiadó Fogy­­ár: 980,­Boltunk az alábbi kiadók választékával várja a viszonteladókat és a vásárlókat: Agroinform ♦Angster Erzsébet ♦Animus ♦Aurum DTP Stúdió ♦Aviator International ♦BB­ SE ♦CD Multimédia Szoftverház ♦Computerbooks ♦ Császár Ottó ♦Cser Kiadó ♦Drahos Attila ♦ Elektron Kiadó ♦ Elpidia Kiadó ♦ Enciklopédia Humana Egyesület ♦ Endrődi Sándor ♦Erdélyi magyar könyvkiadók ♦Eri Kiadó ♦Falukönyv­ Cicero ♦Figyelő ♦Geomédia ♦Göncöl Kiadó ♦ Haditechnika Szerkesztőség ♦ Háttér Kiadó ♦ IDG Hungary unntegra-Projekt unntercomp ♦ IT Stúdió ♦Kairosz Kiadó ♦Kossuth Kiadó ♦Könyves Kálmán Kiadó ♦Kulcs­ Szoft ♦Libro-Trade ♦ Líra és Lant ♦ LSI Oktatóközpont Alapítvány ♦ Magyar Almanach ♦ Magyar Csillagászati Egyesület ♦ Magyar Hivatalos Közlönykiadó ♦ Magyar Repüléstörténeti Társaság ♦ Magyar Repülő Szövetség ♦ Malex ♦ Média Optima ♦ MindiGIS ♦ Morphologic ♦ Népszabadság ♦ NeTen ♦ NetNet ♦ Panem ♦ Papirusz Book ♦ PC Start Stúdió ♦ Press-Ing ♦ Prím Kiadó ♦ Profi Média ♦ R&H ♦ Regiszter ♦ Scolar ♦ Simafo ♦ Springer Hungarica ♦ Stand Lap- és Könyvkiadó ♦ Strucc Könyvkiadó ♦Szak Kiadó ♦Szieben és Társa ♦Sziget ♦Tento ♦Tudex ♦ Új Alaplap ♦Vogel Publishing ♦ Wolters Kluwer ♦ Woodstone ♦ Zrínyi Kiadó „Csak az ember olvas” Dennis Rodmann: Légy vad! Íve 875 Ft / Saxum A világszerte ismert amerikai kosár­labdázó új könyvében kendőzetlen őszinteséggel vall gyermekkoráról, játékos karrierjéről, a nők iránti rajongásáról és a férfiak iránti érdeklődéséről. Érdekes és eredeti fényképfelvételekkel. Dennis Rodmann: A Féreg íve 875 Ft / Saxum A nagysikerű könyv új kiadása. Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány A kora kádárizmus ideológiája. (Lassuló idő) A Kádár-rendszer működési mechanizmusa, belső természete érdekli Kalmár Melindát, aki írásainak tanúsága szerint ugyanazt több felől akarja megközelíteni és láttatni. Kiindulópontja szerint az 56 után következő diktatúra időszaka nem a konszolidáció és nem is a restauráció, hanem sokkal inkább a szanálás fogalmával jellemezhető. Ugyanis egy működőképtelenné vált rendszert kellett működőképessé tenni. S mert a hatalom a kijelölt átkelőhelyekkel „segített” és persze rendőrökkel felvigyázott szellemi életet valóban egyfajta közlekedés­­rendészeti feladatnak tekintette a tűrés-tiltás-támogatás jegyében. Kalmár Melinda könyve izgalmas azoknak is, akik ezt a korszakot átélték, s azoknak talán még inkább, akik már csak könyvekben tanulmányozhatják. 1190 Ft Gabriel García Marquez: A pátriárka alkonya kötve 1390 Ft Magvető Könyvkiadó 1055 Budapest, Balassi B. u. 7. Tel./fax: 302-2798 m Judy Collins: Szégyentelenül íve 795 Ft Fiesta-Saxum Catherine a hollywoodi sztárok fotósa. Karrierje a csillogás és a szex világában nem veszélytelen... Saxum Könyv Kft. í flf] 1134 Budapest, Szabolcs utca 4. Tel./fax: 129-0801 A SAXUM AJÁNLATA Ú­jdonságaink: Francois Sagan: Halálos dallam (Szélrózsa sorozat) Éve 980 Ft Fiesta-Saxum A fiatal és bohém zene­szerző váratlan sikere segít eltépni a gazdag feleséghez kötődő kapcsolatot. Hrlfhíres Tetőtér-beépítések Horst Fischer-Uhlig: Tetőtér beépítések kve 1480 Ft/Sziget A nagyalakú, 120 olda­las, végig színes képek­kel illusztrált kötet taná­csokat ad a tetőtéri la­kás kialakításához: esz­közök, színek, anyagfaj­ták, szigetelés és világí­tás, vizesblokk és beren­dezés témakörében. kalmár szfetinál ENNIVALÓ ÉS HOZOMÁNY A­KCH* XÁtííWZML VHttOlDUDA POWER CD NÉPSZABADSÁG HIRDETÉS A 3. OLDALON Ajánlataink VALENTIN napra: Szeretni tehozzád SZEGŐDTEM 995 Ft / Sziget 200 magyar szerelmes vers Szívem szívedhez HAJOLNA 980 Ft / Sziget Szerelmes novellák a világirodalomból Szeretet / 668 Ft A szép kis ajándékkönyv válogatás a magyar irodalom szerelmes verseiből. DENNIS RODMAN DR. (fi­­­a­­) Eugen Herrigel A zen­ út VIKTOR E. FRANKL kényelme* pyülisnek, öltelek. m/U­tfk, pénhík

Next