Új Magyar Szó, 2006. március (2. évfolyam, 41-63. szám)

2006-03-01 / 41. szám

I / Második OTP-fiók Brassóban A magyar pénzintézet már készíti a harmadik fiókját is a Cenk alatt Tegnap hivatalosan is megnyitotta kapuit Brassóban az­ OTP Bank. Bár az Eroilor 5. szám alatt lévő­ fiókot már januártól látogathatják az ügyfelek, az ünnepélyes átadásra február utolsó napján került sor Hárshegyi Frigyesnek, a bank romániai vezérigazgatójának jelenlétében. Brassóban az Eroilor sugárúton található OTP-fiók mellett már a Rakodó negyed­ben is működik egy, de készül a harmadik is a Kapu utcában, a volt Korona vendég­lő helyén. „Reményeink szerint, év végé­ig 70 működő egységgel rendelkezünk majd” - állítja Ramona Stefan, az OTP Bank Románia második brassói fiókjának igazgatója. A nyitóünnepségen résztvevő Hárshe­gyi Frigyes vezérigazgató lapunknak nyi­latkozva kijelentette: az OTP-nél is meg­található minden olyan banki szolgáltatás és hitelfajta, amelyet más bank is nyújt. Egyedi szolgáltatásként azonban megem­lítette a 250 ezer eurós éves árbevételt nem meghaladó mikrocégeknek és a 2 millió eurós árbevétel alatt a kisvállala­toknak nyújtott hiteleket. „Ezeknek a szolgáltatásoknak kell eltérniük a többi bankétól. Emellett az átláthatóságban és gyorsaságban is élenjárók kell legyünk. A hitelkérelmet nálunk könnyen ki lehet tölteni, s az elbírálás hamar, egy nap alatt megtörténik, ami - azt hiszem - fontos előnyünk”, vélekedett a vezérigazgató. Székelyföld valamennyi fontosabb vá­rosában nyitottak már fiókot, s továbbiak épülnek Szászrégenben, Gyergyószent­­miklóson, Baróton és Székelykeresztú­­ron. Brassóban hamarosan egy harmadik OTP-fiók is nyílik a Kapu utcában. „Ez azt jelzi, hogy Brassót és környékét gaz­dasági szempontból nagyon fontosnak tartjuk, s ezért a vállalkozók és a lakosság elérése érdekében több helyszínen kell jelen lennünk. A vállalati hitelekhez ter­mészetesen nem kell minden utcasarkon fiókot nyitni, mert ma már nem jelent gondot pár kilométert utazni egy bankfi­ókig, de jelenlétünk tudatosítása fontos. Ugyanakkor a brassói magyarságra is számítunk, mint ügyfélre. Nyelvi szem­pontból is fölkészültünk erre: szerződé­seinket és a különböző információs anya­gainkat magyarul is megkaphatják. Azt hiszem, mindenképpen egy pluszt jelent, hogy a hitelkérelmeket magyarul is ki le­het tölteni, sőt anyanyelven lehet tár­gyalni a hitelüzletről” - vélekedett az erőteljes brassói OTP-jelenlétről Hárs­hegyi Frigyes. Bartha Réka A romániai OTP-fiókoknál magyarul is ki lehet tölteni a hitelkérelmeket Bankok a romániai biztosítópiacon Bár a biztosítópiacot továbbra is a hagyomá­nyos biztosítótársaságok, mint az Allianz Tiriac, Asirom és Omniasig uralják, a tava­lyi évben jelentősen előretörtek a banki hát­térrel rendelkező biztosítótársaságok, ame­lyek már 25 százalékos piaci részesdést tud­hatnak magukénak. Nyugat-Európában a banki hátterű biztosítók piaci részesedése változó: amíg ezek a biztosítók uralják a francia, spanyol és olasz piacot, Nagy-Bri­­tanniában ellenben csak 15 százalékot mu­tathatnak fel. Romániában az ilyen profilú vállalatok közül a legjobb teljesítményt ta­valy a négy bank - a Román Fejlesztési Bank, a Román Kereskedelmi Bank, a Transilvania Bank és a CEC - által alapított és birtokolt Asiban nyújtotta, amely a bizto­sítópiacon a negyedik helyre küzdötte fel magát. A nemrég piacra lépő BCR Asigurări a hetedik, míg a Transilvania Bankhoz kap­csolódó BT Asigurări pedig a tizedik helyre lépett elő. Az életbiztosítási piacot továbbra is a szintén banki hátterű ING Asigurări de Viata, a volt Nationale Nederlanden uralja. K. L. I. PÉNZ- ÉS TŐKEPIAC (február 28.) Valutaárfolyam (BNR) euró (EUR) 3,4814 -0,0244 dollár (USD) 2,9281 -0,0291 100 forint (HUF) 1,3779 -0,0111­­ gramm arany 52,4095 -0,4629 Szebeni Árutőzsde EUR március 3,4721 USD március 2,9300 EUR/USD március 1,1900 Bukaresti Értéktőzsde BÉT-index 8192,51 +2,47% Forgalom 30,93 mil. RON 8,82 mil. EUR Top 3 részvények Rompetrol Rafinare Konstanca 0,1060 RON + 11.58% Petrom Bukarest 0,6250 RON +3.31% SIF5 Craiova 2,7400 RON +0.74% Jegybanki alapkamat február 7.50% Nemzetközi árutőzsde (teanap 15 óra)• NYMEX-kőolaj 60,74 USD -1.45 Brent-kőolaj 59,32 USD -1.08 arany 559,00 USD +0,20 ezüst 9,760 USD +0,015 Új Magyar Szó Q 2006. MÁRCIUS 1., SZERDA 1­­ Tovább zárul a kamatolló Miután a Román Nemzeti Bank egy százalékkal, 8,5 százalékra emelte a pénzügypolitikai kamatlábat, a kereskedelmi bankok által kínált hitelek továbbra sem drágulnak, sőt inkább csökkennek. Ellenben a betéti kamatok újra szárnyalni kezdtek, s a héten új­ra megjelent a banki kínálatban a nyolc százalékos kamat is. A pénzügypolitikai kamatláb megemelése megállította a banki betétkamatok egy éve tartó a fo­lyamatos csökkenését. Az egy hónapos lekötésű beté­tek esetében a vezető kereskedelmi bankok kínálata továbbra is 5 százalék körüli szinten mozog: ennyit ad a Román Kereskedelmi Bank, amely azonban a 12 hó­napos lekötésű betétek kamatát 7 százalékra emelte. Változtatott üzletpolitikáján az ING Bank, amely már 5 százalékos betétkamatot kínál. A legnagyobb kamat­mozgás a kis és közepes pénzintézetek körében volt tapasztalható: a héten emelte betétkamatait a Transilvania Bank és a Pro Credit Bank is. Az egyhó­napos lekötésnél a legnagyobb éves kamatot a Transilvania Bank adja, mégpedig 7,5 százalékot, míg a CEC-nél a kamatszint 7 százalékos maradt. A 12 hó­napos lekötésű betéteknél a Libra Bank 8 százalékos ajánlata tűnik a legvonzóbbnak, de megfontolandó a Transilvania Bank, a Carpatica Bank és a Pro Credit Bank által kínált 7,75 százalék is, míg a CEC-nél és a Finansbanknál 7,5 százalékos ez a kamatszint. A lejalapú hitelkamatok szintje pedig továbbra is csökken, ami azt jelenti, hogy a kamatolló egyre job­ban zárul, s a nagy verseny miatt az ügyfél jár jól, mi­közben a bankok nyereségessége csökken. A tavaly ja­nuárban még 11,4 százalékos kamatolló (az átlagos hi­telkamatok és betéti kamatok közötti különbség) de­cemberre már csak 7,5 százalékos volt, s a nyitása to­vább csökkent az idén. A legjobban az ingatlanvásárlá­­si és jelzáloghitelek kamata csökkent. A Bancpostnál már csak 6,9 százalék a lakásvásárlási hitel kamata, míg az OTP Bank Románia 2006. március 31-ig kedvez­ményes jelzálogalapú személyi hitelt ajánl hitelbírála­ti díj és az ingatlan-értékbecslési díj felszámítása nél­kül, akár 7 százalékos kamattal is. K. L. I. A MOL forradalmian új üzemanyag családja az EVŐ, melynek tagjai a MOL EVŐ Benzin és a MOL EVŐ Diesel. Az előnyök magukért beszélnek. • Megnövekedett motorteljesítmény és hatékonyság • Nagyobb nyomaték, jobb gyorsulás • Euro 5 «mw.molronumia.ro TISZTA LENDÜLET artia* 7.-----—« ■ | stateo­* mint

Next