Új Magyar Szó, 2011. március (7. évfolyam, 41-63. szám)

2011-03-01 / 41. szám

2011. március 1., kedd CD 12 oldal ✓ Ara: 1,5 lej >/ ui magyar szó ^3 Országos közéleti napilap I Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel VII. évfolyam, 41. (1361.) szám BNR-valutaárfolyamok H1 euró 4,2150 ▲ ü 1 amerikai dollár 3,0489 =-100 magyar forint 1,5505 ▲ Keserű nőnapi pilula? Tripoli fogságában Az ENSZ-hez hasonlóan szankciós intézke­déseket fogadott el tegnap az Európai Unió is Líbia ellen. A líbiai vezető már csak Tripolira támaszkodhat. Román állampol­gár is volt a magyar repülőgép fedélzetén a vasárnapi sikeres kimenekítési akcióban. Aktuális 2 ► Háttér Kongresszusi kulisszák Feszültségoldó hatásuk volt az RMDSZ Nagyváradon tartott kongresszusán azok­nak az apró bakiknak, elszólásoknak, ame­lyek ilyenkor elő szoktak jönni, és amelyek­re évek múltán is emlékeznek a résztvevők. Képes összeállítás munkatársainktól. i> Kultúra 8 Autonómia: maga ura lett a nagyváradi Szigligeti Színház Március 8-án vállal felelősséget a Boc-kormány az új munkatörvénykönyvért „Ha a munkavállalók nincsenek biztonságban, a gazdaság is bizonytalan” - hirdették tegnap a Csíkszereda főterén tüntetők Fot6: Iochom zsoit/szekeiyhon.«> Elfogadta tegnap a kormány a munkatörvénykönyv módosításait, Emil Boc miniszterelnök pe­dig egy hét múlva, március 8-án felelősséget vállal a parlament előtt a jogszabályért. Válaszul a szakszervezetek megkezdték a tiltakozó akciókat: tegnap Csíkszeredában is utcára vonultak a munkavállalók, akik azt tervezik, áprilisig országszerte hetente tüntetéseket tartanak. A fog­lalkoztatottak ragaszkodnak a kollektív munkaszerződéshez és a kiszámítható munkafeltételek­hez. Az ellenzék máris bejelentette: bizalmatlansági indítványt nyújt be. 3., 4. és 5. oldal ► A prefektusi gáncsoskodások ellenére önál­lósodott a magyar színház Nagyváradon, az intézménynek már saját költségvetése is van - mondta tegnap első sajtótájékoztató­ján Czvikker Katalin, a Szigligeti Színház újonnan kinevezett menedzsere. Koalíció: véget érhet a huzavona Cs. RT. j. Vezércikk Mi Cél és eszköz Hogy éri el tehát az egyértelműen kinyil­vánított célját az RMDSZ, ha már a kongresszus utáni első munkanapon a kormányban népszerűden dön­tést hoz? Akármilyen ciniku­san is hangzik: szép dolog elvérezni a román állam Traian Básescu- és Emil Boc-féle reformjának oltá­rán, de egy politikai szer­vezet erejét népszerű­ségében és szavazatok­ban mérik. ► Salamon Márton László Várhatóan szerdán írják alá ^ koalíciós pártok a közös kor­mányzás ütemtervéről szóló meg­állapodásukat - jelentette be teg­nap a miniszterelnök. Emil Boc ugyanakkor tagadta, hogy nézet­­eltérések vannak a koalícióban a dokumentum tartalmával kap­csolatban. Máté András képvise­lőházi frakcióvezető azonban la­punknak megerősítette: a megál­lapodás jelenlegi szövegének né­mely pontját az RMDSZ is kifo­gásolja. „Valamennyi koalíciós félnek vannak kifogásai. A doku­mentumot csak akkor írjuk alá szerdán, ha mindenki egyetért a szövegével” - magyarázta Máté. Folytatása a 3. oldalon ► Oscar-ittas királydadogás Virtuális díszletek között, in­­^ teraktív filmbejátszások kísé­retében adták át helyi idő szerint tegnap hajnalban az idei Oscar­­díjakat, melyen a papírforma győ­Tom Hooper, „A király beszéde” című film Oscar-díjas rendezője Három pillér a gazdaságért ► Pusztán megszorításokkal el­képzelhetetlen a gazdasági fellendülés, ehhez elengedhetet­len az ösztönzés, a támogatások bevezetése is - ezt kívánja a kor­mánynak üzenni az RMDSZ kongresszuson elfogadott gazda­sági csomagja. A szövetség a ha­zai gazdaság talpra állása érde­kében hárompillérű modellt ja­vasol: az egyensúly és a vele együtt járó stabilitás mellett, a fenntartható növekedést, illetve a foglalkoztatottság növelését cé­lozná. Az új program első és egyben legfontosabb lépésként az adótörvénykönyv módosítá­sait emeli ki, amelyeket legké­sőbb június 30-áig el szeretne fo­gadtatni - amivel „történelmet is írhatna”. 6. oldal ► zött - A király beszéde tizenkét jelö­léséből négyet díjra váltott. A show-t James Franco és Anne Hathaway dirigálta, ám a beígért lendületesség elmaradt. 9. oldal ►

Next

/
Thumbnails
Contents