Új Pedagógiai Szemle, 1992. július-december (42. évfolyam, 7-12. szám)

1992 / 7-8. szám

PEDAGÓGIAI SZEMLE BÚJJ A MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG ÉS AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI INTÉZET FOLYÓIRATA Főszerkesztő: SCHÜTTLER TAMÁS A szerkesztőség munkatársai: LUKÁCS JUDIT olvasószerkesztő BUDAI ÁGNES CSORBA F. LÁSZLÓ DEME TAMÁS MAJZIK LÁSZLÓNÉ PŐCZE GÁBOR SZEKSZÁRDI FERENCNÉ TRENCSÉNYI LÁSZLÓ SZLIFKA ANNA grafikus PAPP SZILÁRDNÉ tördelőszerkesztő Kiadja az Országos Közoktatási Intézet Budapest, Dorottya u. 8. 1051 Felelős kiadó: ZSOLNAI JÓZSEF főigazgató Szerkesztőség: Budapest, Könyves­­ krt. 48-52. 1087 Telefon: 1344-500/1321, 1322 mellék Szerkesztőségi fogadónapok: kedd, csütörtök 10-14 óráig Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a szerkesztőségben, valamint bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELTA, Budapest XIII., Lehel u. 10/a. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 219-98 636 pénzforgalmi jelzőszámlá­ra. Előfizetési díj fél évre 360 Ft, egész évre 720 Ft. Megjelenik havonként. HU ISSN 1215-1807 A nyomás a PRAKTIGRÁF GM gondozásában az ERFAPRESS Kft. nyomdában készült. Felelős vezető: Juhász László Terjedelem: 12 (A/5 ív) Példányszám: 6200 Táskaszám: 92.125 Számunk szerzői: Angelusz Erzsébet tudományos főmunkatárs (ELTE ВТК, Bp.) Benda József, az Országos Közoktatási Intézet tudományos munkatársa (Bp.) Bóra Ferenc főiskolai tanár (Kaposvári Tanítóképző Főiskola) Hársfalviné Szivák Judit tudományos munkatárs (ELTE ВТК, Bp.) Fenyő D. György szellemi szabadfoglalkozású (Bp.) Járó Katalin tudományos kutató (MTA Pszichológiai Intézet, Bp.) Kiss Julianna tudományos munkatárs (JPTE, Pécs) Kiss Katalin dokumentátor (OPKM, Bp.) Klein Sándor egyetemi docens (JPTE TK, Pécs) Kovács József László főiskolai tanár (Zsámbéki Tanítóképző Főiskola) Kovácsné Paulovits Teréz főiskolai docens (Zsámbéki Tanítóképző Főiskola) Kronstein Gábor újságíró (MTI, Bp.) Volker Lenhart egyetemi tanár (Heidelberg) Loránd Ferenc, az Országos Közoktatási Intézet tudományos tanácsadója (Bp.) Lukács Judit olvasószerkesztő (Új Pedagógiai Szemle, Bp.) Németh András főiskolai docens (ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Bp.) Pál Tamás szellemi szabadfoglalkozású (Bp.) Schüttler Tamás főszerkesztő (Új Pedagógiai Szemle, Bp.) Szebenyi Péter, az Országos Közoktatási Intézet tudományos tanácsadója (Bp.) Székely Róbertné ny. tanár (Bp.) Takács Géza kritikus, diákotthon-vezető (Bp.) Zlinszky László egyetemi tanár (ELTE BTK, Bp.)

Next