Új Pedagógiai Szemle, 1993. január-június (43. évfolyam, 1-6. szám)

Az Új Pedagógiai Szemle 1993. évi tartalomjegyzéke TANULMÁNYOK Bábosik István: Spontán kirekesztődés mint iskolai ártalom .... 7­8 86 Báthory Zoltán: Komprehenzivitás és differenciálás......................... 12 38 Békési Ágnes-Czike Bernadett: Alternativitás és tanárképzés ... 9 23 Credo quia absurdum (Takács Géza) ................................................. 9 5 Cruickshank, Maureen: A komprehenzív oktatás az Egyesült Király­ságban .................................................................................................. 12 27 Czakó Kálmán Dániel: Nincs két egyforma titok............................... 10 3 Czike Bernadett-Békési Ágnes: Alternativitás és tanárképzés ... 9 23 Csorna Gyula: Közoktatás és nemzet................................................. 5 5 Csorba F. László: Van-e helye a környezetvédelemnek az iskolában? 6 30 Deák Zsuzsa-Nagy Mária: A pedagógusszakma az ezredforduló Ma­gyarországán ......................................................................................... 9 7 Emler, Werner: A Kollegschule hozzájárulása a szakmai és az általá­nos képzés integrációjához.................................... 12 31 Esterházy Péter: Miben lakik a magyar tündér? ............................... 6­5 Fülöp Márta: Pedagógusok nézetei a realizációról.................... 7­ 8 74 Havas Péter: A környezeti nevelés néhány pedagógiai elve és területei 10 12 Horánszky Nándor: Az erkölcsi nevelés és a vallásoktatás összefüggé­sei ........................................................................................................... 1 36 Horváth Kinga: A környezetvédelem és a történelem tantárgy össze­függései .................................................................................................. 10 21 Hunyady Györgyné: Pedagógia és szépirodalom ............................... 7­8 107 Husén, Torsten: A komprehenzív oktatásról ..................................... 12­6 Kárász Imre: Környezetvédelem szakos képzés az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán.................................................................. 10 27 Kovács Sándor: Kommunikációs viszonyok az osztályban — téri pozí­ció, térfelosztás.............................................................................. 7­8 115 Kövendi Dénes: Nyelvi nevelés .......................................................... 6 20 Különoldal (Takács Géza) ................................................................... 9­4 Ligetiné Verebély Anna: A halálról - pedagógiai nézőpontból .... 2 37 Loránd Ferenc: Egy komprehenzív iskola szülési fájdalmai..... 12 47 Mihály Ottó: A komprehenzivitás oktatáspolitikai összefüggései a mai Magyarországon..................................................................... 12 43 Nagy Mária-Deák Zsuzsa: A pedagógusszakma az ezredforduló Ma­gyarországán ......................................................................................... 9 7 Nahalka István: Irányzatok a természettudományos nevelés második világháború utáni fejlődésében .......................................................... 1 3 Ratzki, Anne: Gesamtschulék Németországban ............................... 12 17 Sáska Géza: A komprehenzív iskoláktól az együttműködő társada­lomig ..................................................................................................... 12 35 Surányi Bálint: Demográfia és közoktatás a 90-es években - kitekin-­ téssel a felsőoktatásra.................................................................. 2 23 Szabó Judit: Vizsgák, vizsgarendszerek - máshol, másképpen . . . 7-8 59 Szauder Erik: Az oktatásban alkalmazott dráma értelmezése . . . 7-8 119 Szekszárdi Ferencné: A pedagógiai gyakorlat jellegzetes konfliktusai 7-8 95 1

Next