Görög katolikus líceum, Ungvár, 1908

AZ UNGVÁRI KIR. GÖR0G KATH. KÁNTOR-TANÍTÓ KÉPZŐ-INTÉZET értesítője AZ 1908—1909-1 KI TANÉVRŐL. OtZDO KÖZLI: KAMINSZKY GÉZA IGAZGATÓ. 1909. NYOMATOTT AZ „UNIÓ KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG“ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN UNGVÁROTT.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents