Görög katolikus líceum, Ungvár, 1942

Iskolafenntartó: M u n к á c s eg у h á z m e g у e і Főhatóság. Воздержатель школы: Орзинаріятгь Мункачевскоя Епархін AZ UNGVÁRI KIR. GÖRÖG KATOLIKUS LÍCEUM ÉS KÁNTORTANÍTÓ KÉPZŐ-INTÉZET ÉVKÖNYVE AZ 1942-43. ISKOLAI ÉVRŐL. Составивъ въ 150-омъ году существованія заведенія: Дръ ЕРНЕСТЪ ДУНДА поверенный директоръ. Az intézet fennállásának 150. évében szerkesztette: Dr. DUNDA ERNŐ mb. igazgató. Переддунайский Кат. Шк. Округъ. Мункачевска Епархія. Интернатъ. ГОДИЧНЫЙ ОТЧЕТЪ УНГВАРСКОГО КОР. ГРЕКО-КАТОЛИЦКОГО ЛИЦЕЯ И ПЪВЦО-УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРШ ЗА 1 9 42-43. ШК. ГОДЪ.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents