Unitárius Egyház, 1905. október - 1906. szeptember (1. évfolyam, 1-12. szám)

1905-10-15 / 1. szám

Aji MZAjt. .... .­­­1905. évi október hó 15-én. I. évf. 1-se­, mutatványszám. Székelykeresztúron. V 'uiivuOJXAjd ra­j UNITARIUS EGYHÁZ, EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. KIADJA A SZÉKELYKERESZTÚR VIDÉKI UNITÁRIUS LELKÉSZKOR. Nekünk egy Istenünk van: az Atya,­vt.?'u,IV Évezredek sorai tűntek el a múltban; nagy elmék millióinal^^^^tüz^ égett­ ki, hamvadott el addig, amíg megtalálták a szót, a fogalom nevéve­l^gyterem,, érzés és gondolat testét. Mert a tűzben, vízben, a levegő égben, a menny csilla­gaiban, a tél­d porszemeiben, bár más névvel mondották, örökkön örökké az e­g­y­e­t­l­e­n e­g­y­e­t sej­te­tték, imádták. De ha meghozták is a gyors szárnyú évek azt a dicső pillanatot, azt a magasságban biztossággal, otthonosságga­l szárnyaló lelket, aki akkor bekiáltotta a­, emberiség nagy világába, a szívünk szerelm­etes, az észnek ismeretes és a lel­ket egészen betöltő nevet, mindazáltal ma is éppen annak tanítványai, tételüket attól a pillanattól számítók, más nevet keresnek, más szót adnak a fogalom je­gyéül. Homály a tisztasággal, sötétség a világossággal, érthetetlenség a tökéletes megérthetéssel szemben. Bármiképpen akarják is magyarázni a háromság kifejezést keresztény testvéreink, mi hirdetjük, nemcsak mint annak a számban alig figyelemreméltó unitárius felekezeti névvel nevezetteknek, de ezekkel egyetemben azoknak ne­vében is, akik a kereszténység más felekezetei, sőt azon kívül, bármely vallás kebelében élnek és imádkoznak, azt a j­é­z­u­s­i, az emberi léleknek a mindenség szelleméről alkotott és tökéletes fogalom kifejezését: „Nekünk egy, Istenünk van: az Atya! Legyünk őszinték, nyíltak magunk és mások előtt! és felel erre a kérdésre: erkölcsi, szellemi és anyagi világai, nyei üdvösségünk bármely vonatkozásaikban az elég-e nekünk ? Az unitárizmusnak ez a fundamentuma­, i­ónyi lelkek lángsugarainak összpontosult teli mindent uraló fénnyel ragyog a jövendő végtele/ „Amíg az ég­eg föld elmúlnak szebb, eg­ nem zenghet lelkünkben: „Nekü­nk egy Isten kor. VIII. 6. Ezen mutatványszámunk 24 lapos"

Next