Unitárius Egyház, 1915 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1915-01-15 / 1. szám

X. évi 1. szám. Székelykeresztúr, 1915. január 15. UITARIUS EGYHÁZ. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. A lelkészkör megbízásából szerkeszti: SZÁSZ ANDRÁS bözödi unitárius lelkész. Megjelenik minden hó 15.-én. — Előfizetési ára egy évre 6 kor., félévre 3 kor., egyes szám ára 60 fillér. Minden pénz Geréb Zsigmond unitárius lelkész címére Fiatfalvára küldendő. KIADJA A SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS LELKÉSZKOR. Munkatársak : GERÉB ZSIGMOND, MOLNÁR KÁLMÁN unitárius lelkészek. Újévi ima. Mindenség nagy Ura! Hatalmas Istenünk! Te, ki édes Atyánk, S mindenünk vagy nekünk, Te, ki boldogságra Teremted az embert: Miért sajtolsz mostan, Miért büntetsz minket ? Pártoskodók voltunk, S civakodók talán ? Nevettünk, örültünk Mások baján-baján ? Kerültük házadat S szitokra nyílt ajkunk ? S az önzés ördöge Uralgott mi rajtunk? Lehet, hogy vétkeztünk Jó Atyánk ellened, S azért csapkod mostan Áldást osztó kezed. De nem állunk ellent, És nem kezdünk vitát, Hanem alázattal Könyörgünk Te hozzád: Örök forrás Ura! Menny és föld Istene! Szerető jó Atyánk! Tekints e földre le! Tekints le mi reánk, S oh légy segítségünk, Mert, ha nem, ez ádáz Harcban mind elveszünk. Népek és nemzetek Teremtő Istene! Küld el a békesség Angyalát ide le! Vedd ki ellenünknek kezéből a fegyvert, S halmozd el áldással S jó léttel e földet. Mindenség nagy Ura! Hatalmas Istenünk! Te, ki édes Atyánk S mindenünk vagy nekünk: Áldj meg mindnyájunkat, Hogy vidámak legyünk, Adjál szebb s boldogabb Új évet mi nekünk. Csikfalva, 1915. január 5. P. Szentmártoni Bálint. , 'Ál Lás!?

Next