Unitárius Értesítő, 1928 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

VII. évfolyam 1. szám 1928. január hó. UNITÁRIUS ÉRTESÍTŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, V. Koháry­ utca 4. II. Telefonszám : Lipót 974-24. Minden pénz a lelkészi hivatal címére küldendő. Felelős szerkesztő : JÓZAN MIKLÓS Munkatársak : Botár Imre Buzogány Anna dr. Csíki Gábor Megjelenik havonként. Előfizetési ára : Egy évre . ..........................4 pengő Torda: 1568. HATÁRKÖVEK Pozsony, 1848. az unitárius egyház történetében. Ezeken a helyeken mondotta­­ki az országgyűlés előbb Erdélyre, azután egész Magyarországra nézve, hogy az unitárius vallás bevett vallás (recepta religio). TARTALOM Új köntös Józan Miklós Vallás.................................................................................. Az unitárius egyházközségeknek ... Istentől áldás . .. Kossuth............................................................................. Találkozás........................................................................ Felhívás............................................................................. .. b. Ferencz József, unitárius püspök Józan Miklós D. Patakyné, Nagy Piroska Igazgató tanács elnöksége Hírek

Next