Unitárius Élet, 1990 (44. évfolyam, 1-6. szám)

1990-01-01 / 1. szám

1990. JANUÁR—FEBRUÁR TARSUS ELET PÁSZTORLEVÉL ’’Tiszta szívet teremts bennem, óh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.” 51. Zsoltár 12. vers Az emberi lélek éltető ereje a­ REMÉNY. Vágyaink csak vele törnek a megvalósulások felé és nélküle nincsenek beteljesedések. Reményeink törekvése kettős: van, amikor anyagi síkon a kézzel fogható világban segít, — és van, amikor érzelmi és értelmi síkon jelentkezik előbbrevivő erőként. És — Istennek hála — van egy különös tulajdonsága: minél nagyobb célok megvalósítására tör, minél nehezebb és súlyosabb kereszthordozásokban jelentkezik, nem fogy, nem csökken, de növek­szik ereje. Ösztönöz és megtart, de mindig párosulva hittel, mert elérendő céljainkhoz hozzákapcsolja lel­künket és értelmét adja kereszthordozásainknak. Reménység élteti az egyes ember életét, de reménység élteti a kis és nagy közösségeket, a hí­vők seregét és a hazát, szülőföldet szerető nép gyermekeit egyaránt. Történelmi korok fennmaradt emlékei visszaidézik, hogy mikor, milyen körülmények között vált megtartó erővé és mikor lett a nagy célok valóraváltásának akarata. Ma olyan időket élünk, hogy mind az előttünk álló és kitűzött célok elérésében, mind a jelen terheinek hordozásában elengedhetetlenül szüksége van életünknek a reménység éltető erejére. A kirajzolódott jövő felé haladásunkban éppen úgy szüksége van életünknek a remény ösztönzésére, mint határainkon túl a szörnyű megpróbáltatásokat temesvári véres karácsonyban elviselő testvé­reink életében. A szenvedő nép végső menedéke újra a jövőbe vetett élet reménységének megtartó erejévé vált. A pásztorfiúból lett nagy király, Dávid bűnbánati zsoltárából idéztem, mert úgy érzem, hogy előttünk járó nagy ősök tanításait, énekeit, imádságait idézni kötelező cselekedet. 1990 első reggelén — határon belül és határon túl — kívánok minden magyaroknak boldog új esztendőt, ennek az imádságos könyörgésnek a jegyében. Isten teremtsen bennünk tiszta szívet és újítsa meg az erős lelket, hogy új esztendőnknek még ismeretlen 365 napos útjain ez a hittel páro­sult remény, ez az Istenbe vetett gyermeki bizalom adja meg előrehaladásunk biztonságát. Atyafiságos szeretettel: Huszti János püspök XLIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A mellékelt karácsonyi üdvözlet Frankfurtból érkezett. A képen az Unitárius Világszövetség frankfurti titkárságának munkatársai láthatók, balról jobbra haladva: Diether Gehrman főtitkár, Antje Glindemann, Lucie Meijer főtitkárhelyettes, Elaine Gallagher, Irmtrud Schmalenbach és Klaus Glindemann köny­velő-pénztáros. A nemzetközi titkárság vezetője és dolgozói már az 1990-es, nyári IARF Kongresszust készítik elő, melyet ez alkalommal az NSZK-beli, Hamburgban rendeznek meg. IARF Season's Greetings 1989 International Secretariat Klaus Glinde­ma­n« Ati íjtt Giíndetnann L «cíeMeijer. Elaíne Gallagher Irmtrud Schmalcnt«sel*

Next