Unitárius Élet, 2002 (56. évfolyam, 1-6. szám)

2002-01-01 / 1. szám

Unitárius vallási műsorok a médiában 2002. Magyar Rádió - Kossuth adó Magyar Televízió - mi Istentisztelet közvetítés Istentisztelet közvetítés november 10., vasárnap 10.00 szeptember 29., vasárnap 11.00 Őszi­ hálaadás „Egy az Isten” c. vallásos félóra „Örömhír” c. műsor február 22., péntek 13.30 március 10., vasárnap 15.30 március 29., péntek 13.30 június 30., vasárnap 15.30 április 26., péntek 13.30 július 28., vasárnap 15.30 május 31., péntek 13.30 június 28., péntek 13.30 100 éves a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség július 26., péntek 13.30 december 15., vasárnap 15.30 augusztus 30., péntek 13.30 szeptember 27., péntek 13.30 „Jó reggelt adj, Istenem!” c. gyermekműsor október 25., péntek 13.30 március 23., szombat 8.00 december 27., péntek 13.30 március 30., szombat 8.00 április 6., szombat 8.00 április 13., szombat 8.00 Kedves Olvasóink! Lapunk e száma egyszerre szól még az elmúlt évi egyházi, egyház­­községi eseményekről az újévi pásztorlevélen át a karneváli, télbúcsúz­tató időszakról. Mire a lapot kezükbe veszik, már hamvazószerda ideje közeledik. A kulturális rovat illusztrálásra mégis karneváli hangulatú velencei képeket választottunk, felvillantva azt az életérzést, ami korábbi kultú­rákban is jelen volt: a tél elmúlása fölötti öröm, a természettel való új­jászületés ünnepét. A tavaszvárás rítusai a keresztény kultúrába bele­simulva, akár szentek napjához kötődve, de fennmaradtak. A lap olvasása közben reményeink szerint kellemes kontrasztot nyúj­tanak a képek. Szerkesztőség Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az aláírt cikkekért a szerzők vi­selik a felelősséget. A szerkesztőség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintő rövidítések jogát. Laptulajdonos: Magyarországi Unitárius Egyház Felelős szerkesztő: Balázsi László Főszerkesztő: Kászoni József Főszerkesztő-helyettes: Muszka Ibolya Szerkesztőségi titkár: Sándor Attila SZERKESZTŐSÉG CÍME: V., Nagy Ignác utca 2-4. Budapest, 1055. Telefon/fax: 311-2801 Terjeszti a Magyarországi Unitárius Egyház. Előfizethető: egyházi központunkban személyesen,­­ vagy egyházi csekken. Évi előfizetési díj: 1200,- Ft Egyes szám ára 200,- Ft Megjelenik kéthavonta. Felelős kiadó: Heltai Gáspár Kft. Index: 25 842 Nyomdai előkészítés: Kovács Gyula Készült: az ETO-Print Nyomdaipari Kft.-ben Felelős vezető: Balogh Mihály HU ISSN 0133-1272 A Magyarországi Unitárius Egyház internetcíme: www.unitarius.hu Felhívás A Magyarországi Unitárius Egyház és az Unitárius Ala­pítvány tisztelettel és szeretettel hívja fel hívei és hozzá­tartozói figyelmét arra, hogy adóbevallásuk során a ren­delkező nyilatkozatban egyházunkat és az Unitárius Ala­pítványt jelölhetik meg kedvezményezettként. Tisztelettel tudatjuk, hogy egyházközségeink támogatá­sára csakis az alapítványhoz befizetett 1%-os SZJA össze­get használhatjuk fel, ezért arra kérjük híveinket, hogy a második 1%-ot szíveskedjenek az Unitárius Alapítvány ré­szére utalni! Köszönjük megértésüket. A Magyarországi Unitárius Egyház technikai száma: 0200 Az Unitárius Alapítvány adószáma: 18052459-1-41 A rendelkező nyilatkozatot kitöltve mellékeljük lapunk­hoz. Köszönettel: a Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége 2 UNITÁRIUS ÉLET

Next