Unitárius Élet, 2012 (66. évfolyam, 1-6. szám)

2012-01-01 / 1. szám

Kedves Olvasóink! Rám esett a sor, hogy az új évet megnyitva Önöket köszöntsem. Míg e sorokat írom, február 17-én, a püs­pökség ablakában sűrűn hull a hó. A megelőző hónapok enyhe, néha tavaszias időjárása után február Afrika közelebbi vidékeit is hatalmába kerítette, így a rekordokat döntögető hideggel és hőmennyiséggel azt az érzést idézte fel, hogy rendkívüli időket élünk. Legalábbis nekem ez volt a benyomásom, hiszen több olyan esemény hangulatában éltem­, ami erre az érzésre hangolt rá. Hogy csak néhányat említsek, a január is eseménydús volt. Megállapítottam, hogy sokan kezdtük életünk útját az év első hónapjában. Köztük Elekes Botond főgondnok, aki január 3-án 50. életévének küszöbét lépte át. Hogy milyen érzésekkel, arról lehet némi fogalmam, hiszen 10 nappal később jómagam is követtem példáját, így esett, hogy együtt ünnepeltük ezt az eseményt a püspökségen, szerény harapnivaló és pohár bor mellett. Ezúton is kívánom tehát a szerkesztőség nevében némi humorral, hogy: az Isten az ünnepeltet sokáig éltesse! Szép kerek szám az 50, és érdekes érzés január 13- án, pénteken megérni. Hát még ha egy másik évforduló is esik ugyanerre a napra, mégpedig a 444-es számmal! Ha Dávid Ferenc egyházalapítónk élne, most bizonyára elgondolkodna azon, hogyan értelmezze ezt a számmisztikai csemegét. Január 13-án ünnepelte ugyanis a Magyar Unitárius Egyház fennállásának 444. évfordulóját, amelynek élményét a Budapesti Unitárius Egyházközség az éter hullámain is igyekezett megosztani. Hogy milyen gondolatokkal, azt mindjárt meg is tudhatják a Kedves Olvasók a túloldalon közölt lelkészi és főgondnoki beszédből. Ezt követi Bálint Benczédi Ferenc püspök úr üdvözlete ebből az alkalomból. Ez a beszéd most úgy tűnik, közelebbről hangzik. Nemcsak azért, mert az utóbbi időben gyakran megfordultunk Kolozsváron, de azért is, mert az új alaptörvény legutóbbi kolozsvári értekezletének résztvevői kényszer­menetet diktáltak az elkövetkezendő hetekre annak okán, hogy az egyesülés ünnepélyes pillanatai vészesen közelednek. Munka ugyanis még rengeteg, idő hozzá képest nem sok, tehát csak reménykedhetünk, hogy néhány önkéntes vállalkozó hősies erőfeszítése és a sűrűbb találkozások árán időben sikerül azt befejtni, így reményeink és a tervek szerint átléphetünk az új szakaszba, amelyet még külföldi partnereink is érdeklődéssel követnek - amint ez kiolvasható a brit unitárius teológiai hallgató beszámolójának második részéből az 8. oldalon. Könyvbemutató rovatunk oldalain három unitárius vonatkozású mű is említésre kerül, majd a szokásos egyházközségi hírek, események következnek, a szerzőktől megszokott alapossággal. Köztük természetesen Füzesgyarmatról kapunk a legrészletesebb tájékoztatást, hiszen ezek a beszámolók megbízott püspöki-főjegyzői beszámolók is egyben. A szerző tehát megtesz minden tőle telhetőt, hogy az olvasók úgy érezzék: ők is valósággal részesülnek az egyház, és azon belül a füzesgyarmati egyházközség életéből. Szintén a keleti országrész életéhez kapcsolódik egy hosszabb lélegzetű tanulmány Gyarmathy Zsolt szórványjegyző tollából, melyet részletekben közlünk, valamint egy rövidebb írást Gyulai Pálról, Dávid Ferenc egy munkatársáról. Retkes Attila szerkesztő társunk egy újabb alapos és színvonalas tanulmánnyal próbál „adósságot törleszteni” Szent-Iványi Sándorról, akinek életrajza országokat és földrészeket ível át tanulmányai és munkássága során, valamint tudomány­területeket is, mint a teológia és lélektan. Egy új rovatot indítunk útjára ebben a számban alkalmi megjelenéssel, „Interjú” címen. Ennek első részében kérésemre az egyik ötletadó mutatkozik be. Ezzel és a következő két írással újra összekötjük az unitárius világot, hiszen a budapesti hangulatot Farkas Dénes székely­­harisnyás emlékei követik Székelyandrásfalváról, majd Charles Dickens hőseinek világa Londonból. Jó olvasást kívánok! Unitárius műsorok a Kossuth rádióban: március 30, május 25, június 29, július 20, augusztus 24, szeptember 28, november 4 (egyenes adás) és november 23. Gazdag Árpád UNITÁRIUS ÉLET • A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZKERÜLET LAPJA Megbízott szerkesztők: Terjeszti, felelős kiadó: Nyomda: Cerberus Kft. Balázsi László, Gazdag Árpád, Magyarországi Unitárius Egyházkerület 1066 Budapest, Lovag u. 14. Kászoni József, Retkes Attila HU ISSN 0133-1272 Felelős vezető: Schmidt Gábor Tördelőszerkesztő: Gazdag Árpád Előfizethető lelkészi hivatalokban Kéziratokat nem őrzünk meg vagy csekken, és nem küldünk vissza. Szerkesztőség címe: Bankszámlaszám. A folyóiratban megjelenő írások nem feltétlenül tükrözik 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. Telefon/fax: 311-2801 11713005-20011631 Egyes szám ára: 400 Ft Évi előfizetési díj: 2400 Ft a szerkesztőség álláspontját. m­el@unitarius.hu Következő lapzárta: Index: 25 852 2012. április 10.

Next