Unitárius Élet, 2014 (68. évfolyam, 1-6. szám)

2014-01-01 / 1-2. szám

Hús­vét felé két tanítvány haladt az emmausi úton. Csalódottak voltak és szomo­rúak, Jézus meghalt! Nem erre szá­mítottak. A nagyheti eseményekről beszélgettek, talán így akartak köny­­nyíteni lelkük terhén, hiszen a fáj­dalom is enyhül, ha kibeszélik. És ekkor váratlanul, Jézus szegődött melléjük, mint ismeretlen útitárs és együtt ment velük. Annyira el voltak merülve a bánat­ban, hogy nem ismerték meg. De elmeséltek neki mindent a prófétáról, aki nagy volt szóban és cselekedetben Isten és a nép előtt, de a főpapok letartóztatták és átadták a kato­náknak, hogy keresztre feszítsék. Egyedül maradtunk, nekünk ő volt a szabadulás reménye... — mondták. Este lett, és ők kérlelték, hogy ma­radjon még velük. Eljött a vacsora ideje, az ismeretlen útitárs pedig vet­te a kenyeret, hálát adván megtörte és odanyújtotta neki... és akkor felis­merték őt! Hiszen megtörte a kenye­ret és megosztotta azokkal, akiknek szüksége volt rá! Eddig tartott az élmény... aztán eltűnt a szemük elől. A két tanítvány pedig boldogan szaladt, hogy meg­ossza mindenkivel, hiszen az öröm akkor az igazi, ha mindenki része­sedik belőle. Ez hús­vét csodája: a ma is élő jé­zus­i tanítás. Engedjük, hogy megvál­toztassa életünket és osszuk meg mindenkivel, mert az általa hirdetett szeretet mindig megnyitja a megér­tés kapuit akkor és ott, amikor szük­ségünk van rá. Kriza János Ajánló a tartalomból. • Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény névadó ünnepség és konferencia • Közös jövőnk - közös fele­lősségünk • ICUU konferencia • Az unitárius Thomas Mann • Vermes Géza emlékezete • Hétköznapi hit­­ könyv­bemutató • Egyházközségeink életéből • Nőszövetségi beszámoló • Ünnepre hangoló

Next