Unitárius Élet, 2017 (71. évfolyam, 1-6. szám)

2017-01-01 / 1-2. szám

71. évfolyam, 1-2. szám, 2017. január-április. Megjelenik kéthavonta. Évforduló 70 éve, 1947. március 15-én jelent meg az Unitárius Élet első lapszá­ma. A lapot indító főszerkesztő Kereki Gábor így ír az első szám „vezércikkében”: „Már jó ideje, hogy a hívekhez nem juthattunk el. (...) Az élet mindannyiunk számára nehéz és nagy feladatokat rótt. Feladataink sokszor látszanak megoldhatatlan­nak. De akármilyen nagy valóságok is az élet akadályai, bármennyire tet­tek is próbára a halál, elválás, szen­vedés sokszor emberfelettinek látszó problémái mindezen túl éreztük Isten hatalmát és gondviselését. ” 70 évesek ezek a szavak és bár a mai világ egészen más megpróbál­tatásokat állít elénk, mint az akkori pusztító háború utáni évek, mégis, akár az aktuális lapszám indító sorai is lehetnének. Hiszen tavasz helyett nyáron jelenünk meg, hosszú idő után jut el ismét Olvasóinkhoz az üzenet. A kései megjelenésnek számos okát sorolhatnám indoklásként, de önigazolás helyett megköszönöm a gondviselő Isten segítségét, hogy átemelt az élet akadályait képező nagy valóságokon és lehetőséget adott, hogy erőinket összegyűjtve ismételten megjelenjünk és megpró­báljuk egyenesbe hozni elmaradt dolgainkat. Szerkesztőbizottságunk igyekszik mindent megtenni, hogy az „élet a­­kadályait” legyőzve ismét időben és rendszeresen jelenjünk meg, meg­tartva az elődök által meghatáro­zott értéket és színvonalat. Visszatérve az évforduló fontos­ságára, igyekszünk méltóképpen emlékezni az első lapszám megjele­nésére. A tematikus lapszámok mel­lett, októberben kiállítással egy­bekötött konferenciát szeretnénk rendezni a hetven éves évfordulóhoz kapcsolódva. Ez úton is kérjük Olvasóink se­gítségét is, hogy írásaikkal támo­gassák közös lapunkat, hogy eleget tehessünk az egykori főszerkesztő által megfogalmazott célkitűzésnek: „Hirdetni az unitárius kereszténység életének örök és megfellebbezhetetlen eszméit, hirdetni a jézusi igazságokat vallásunk és lelkiismeretünk szabad­ságához híven ”. Kriza János

Next