Unitárius Élet, 2018 (72. évfolyam, 1. szám)

2018-12-01 / 1-12. (Összevont) szám

72. évfolyam, Összevont szám - 2018. január-december. Megjelenik negyedévente. Kedves Olvasó! Egyházunknak, a Magyar Unitárius Egyház fennál­lásának 450. jubileumi évében, sokszoros hálaadással tekintünk vissza a 2018-as esztendőre. Hálaadással a gondviselő Istennek, a megtartásért, a megmaradásért, az erőért. Mert visszaemlékezésünk megható pillana­taiban valósággal emelkedik és ujjong a szív: milyen csodálatosak Isten dolgai! Egyházunk mennyiszer el­pusztulhatott volna a csakugyan nagyon zord századok során, az idők forgatagában és a történelem viharában, de mégis megmaradt! Mert Isten megtartotta! Mert Isten megtartott bennünket! Ézsaiás prófétával szólva: „Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belét ki nem oltja”. Gyötörtettünk, de megtartattunk. És ha Isten megtartotta egyházunkat a sok megnem értés, pró­batétel és szenvedés között, akkor bizonyára a jövőben is terve van még velünk. Csodálatos ünnepségsorozatnak lehettünk részesei: január 13-án, Tordán, a vallásszabadság kimondásának helyszínén a vallásszabadság emlékművét avathattuk fel, február 20-án a Magyar Parlament nyilvánította január 13-át a Vallásszabadság napjává és törvényben örökítette meg az 1568-as tordai országgyűlésnek a val­lásszabadságról alkotott határozatát, március 9-én a parlament felsőházi termében tartottunk ünnepi konfe­renciát majd a Vigadóban Gálaestet egyházunk 450. éves fennállásának tiszteletére. Szegeden és Pécsen is ünnepi konferencián vettünk részt a jeles évforduló alkalmából, ugyanakkor egyház­­kerületünk közbenjárására a Magyar Posta emlékbélye­get és díszborítékot, a Magyar Nemzeti Bank pedig egy lze Ft-os ezüst és egy 20 Ft-os színesfém emlékérmét bocsátott ki e jeles történelmi esemény emlékéül. Egy­házkerületünk a jubileumi év alkalmából több könyvet is kiadott, hogy méltó módon emlékezzünk. Minderről igyekeztünk tudósítani lapunkban. Örömünkbe azonban egy üram is vegyül. Mert lap­számunk késve, elmaradva tudósít, a vállalt negyedévi megjelenés helyett összevontan jelenik meg, jóval a vál­lalt megjelenési határidők után. Ezen szeretnénk vál­toztatni. Szerkesztő kollegám szavaival élve, történelmi felelősségei tartozunk a 73. évfolyamába lépett folyóira­tunknak, elődeink hagyományának és olvasóinknak egyaránt, hogy leküzdve a nehézségeket, cselekedetté váltsuk erőnket és megvalósítsuk vállalásainkat. Ehhez kérünk erőt és segítséget gondviselő Istenünktől! Kriza János

Next