Unitárius Hirnök, 1937 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

Mk. 13:31. „Az ég és föld elmul­­nak, de az én beszédim soha el nem múlnak. 2. Kor. 16:13 „Vigyázzatok, áll­jatok meg a hitben...“ NwtB.Ur.’Ba^ .'noor bhrf urnaK wnnAPF.ST.Vll» r rer 001 *• ĂjwaU N G V. évfolyam. 1937 január hót szám. TARIUS HÍRNÖK ÉRTESÍTŐ BUCUREȘTIBEN ÉS AZ Ó-KIRÁLYSÁGBAN ÉLŐ UNITÁRIUS HÍVEINK RÉSZÉRE . BUCUREȘT­I KÉZIRAT BUCUREȘTI, IS EGYHÁZKÖZSÉG GYANÁNT CALEA GRIVIȚEI 23 BIS BOLDOG ÚJ ÉVET! 0 így köszöntjük egymást, amikor az új év beáll s egyik a mással találkozunk. Az arcunk mosolyos, amint egymásra nézünk s lelkünk melegét sugározza az a kézfogás, mellyel egymást üd­vözöljük. Tegnap meg hátra néztünk. Tegnap még a múlt sok megpróbáltatása közt kutattunk, keresve az itt-ott elvétve fel­bukkanó kellemes emlékeket. Tegnap még a megszokott panaszra nyílt a szánk s sopánkodva gondoltunk arra, hogy ismét idő­sebbek lettünk egy évvel s ismét közelebb jutottunk egy lépéssel a sirhoz. Tegnap még nehéz volt a lelkünk: a múltba tűnő év fáradalmai megviselték, nehézzé tették. Aztán bekövetkezett az új év s mi úgy érezzük, hogy minden megváltozott. Ma nem fáj a tegnap s derűs színű fény világítja be a holnapot. Ma úgy keltünk fel, mintha a tegnap, az elmúlt év minden keserű csa­lódása, fájdalma, lélek-tusája csak lidérc-nyomás lett volna rajtunk. Ma szebbnek látszik az élet s élet­keresztünk eltűnt vállainkról. Különös lelki­ hatása van az új évnek. Felfrissíti az ernyedő erőt, új célt mutat a minden­ hiábavalóság lemondásos emberé­nek s tettre sarkalja a megállni készülő, fáradt akaratot. Új év minden esztendőben a tűnő évek folyamában remény­ség-sziget, a maga bizalom világitó tornyával. Pihenjünk meg ezen a szigeten. Vegyünk új lelki erőt, új biztatást, megújult hitet, hogy azok segítségével megvalósíthassuk új évi terveinket. Akkor lesz az új év igazán bol­dog. L­őrinczy Géza

Next