Kévekötés, 1930-1931 (2. évfolyam, 4. szám)

1930-08-01 / 4. szám

IFJÚSÁGI FOLYÓIRAT - MEGJELENIK HAVONKÉNT FŐSZERKESZTŐ: BALÁZS FERENC, FELELŐS SZERKESZTŐ: MÁTHÉ SÁNDOR, SZERKESZTŐ: LŐRINCZI LÁSZLÓ. * Meghívó a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek III. egyetemes konferenciájára Nagyajtán 1930. augusztus 28 — szeptember 1-ig. MŰSOR: D. e. 10 órakor. Előadást tart. Lőrinczy László: Az erdélyi unitárius falu problémái. Megbeszélések. D. u. 4 órakor. Előadást tart. ifj. Szabó Samu: Az iparos-kereskedő ifjúság és az egyház. Megbe­szélések. D. u. 6 órakor. Előadást tart. Lőrinczi Elek: Az unitárius tanítóság helyzete és feladatai. Megbe­szélések. D. u. 7 órakor. Esti istentisztelet: 1. Ének. 2. Ima: Zsigmond József. 3. Ének. Este, vacsora után: vetítés és éneklés az új daloskönyvből. Augusztus 30. szombat. D. e. 8 órakor. Reggeli istentisztelet: 1. Ének. 2. Ima: Lukács Sándor. 3. Ének. D. e. 9 órakor. Előadást tart: Szent-Iványi Sán­dor: Modern unitárizmus. Megbeszélések. D. e. 11 órakor. Előadást tart: Gyergyai Judit: Az erdélyi unitárius leányok problémái. Megbeszélések. D. u. 1-13 órakor. Jelölő listák benyújtása. Elő­adást tart: Mikó Imre: Az unitárius ifjúság új útja. Megbeszélések. Utána: Missziós kirándulás Bölönbe gyalog és szekereken. D. u. 6 órakor. Vallásos estély Bölönben. 1. Ének. 2. Ima: Simén Domokos. 3. Elnöki megnyitó: Dr. Vajda Béla. 4. Szaval: ifj. Kovács Lajos. 5. Előadást tart: Máthé Zsigmond. 6. Énekel: Bede Augusztus 28. csütörtök: D. e. 10 órakor Választmányi gyűlés­. 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztárosi jelentés. 4. Alapszabályok felolvasása. 5. Ügyrend és válasz­tási szabályzat megbeszélése. 6. Évi jelentés ismer­tetése. 7. Megbeszélések a konferenciáról. 8. Indít­ványok. D. u. 3 órakor. A konferencia ünnepélyes meg­nyitása­ 1. Ének. 2. Ima: Taar Géza helybeli lelkész. 3. Gyülekezeti ének. 4. Elnöki megnyitó: Dr. Vajda Béla. 5. Kölcsönös üdvözlések. 6. Titkári jelentés az Egyes. Szerv. 1929—30 évi működéséről: Mikó Imre. 7. Az alszervezeti kiküldöttek jelentései. 8. Az egyes egyházközségi kiküldöttek jelentései. 9. Külföldi test­véreink üdvözlete. A konferenciához érkezett üdvözlő iratok és levelek felolvasása. 10. Dr. Ferenczy Géza, egyh. főgondnok üdvözlő beszéde az ifjúsághoz. 11. Az átdolgozott alapszabály felolvasása és megvita­tása. 12. A konferencia ügyrendjének és a választási szabályzatnak ismertetése. 13. A választást lefolytató bizottság kijelölése. 14. Orgonajáték. 15. Ima: Ekárt Andor. 16. Gyülekezeti ének. Este, vacsora után filmbemutató. Augusztus 29. péntek. D. e. 9 órakor. Reggeli istentisztelet: 1. Ének. 2. Ima: Gál Gyula. 3. Ének. SZÉKELYKERESZTÚR. I­II. ÉVFOLYAM. 4. SZÁM.­­ 1930 AUGUSZTUS HÓ.

Next