Kévekötés, 1934-1935 (7. évfolyam, 1-10. szám)

1934-10-01 / 1. szám

VII. évfolyam 1934 október hót szám. Ifjúsági folyóirat. — Megjelenik havonként egyszer. A Dávid Ferenc Egylet I£j. Köreinek Egyetemes Szervezete megbízásából szerkeszti és kiadja : FIKKER JÁNOS felelős~főszerkesztő, Plăiești-i (kövendi) -——— ------------­-----------------—................. unitárius lelkész ...... ............................................................. A Făgăraș­i (fogarasi) Dávid Ferenc Egylet Ifj. Köre és Simén Dániel lelkész. Nyomatott a „Minerva" nyomdai műintézetében Torda-Torda.

Next