Az Üstökös, 1858 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1858-08-21 / 1. szám

A Humoristico-toelle­sticus h­etilap. P­ROLOG. Érdemes publicum! Itt van az üstökös, Odafenn a rajza. Ez a czifraság itt minthogy lesz örökös, Megfejtvén értelmét, essünk által rajta. Az első betűben láthatunk két férfit, Szeges buzogánynyal kik tudniillik a Lábuk alá gázolt könyvet agyoncséplik: Az ott — a kritika. A második betű tűzokádó sárkány, Satyr­a a neve, félnek tőle nagyon. Keresve keresi, mindenfelé járván, A­kit megharapjon. A harmadik betű symbolumos képe Képviseli nálunk a vic­czel és bonmót-t A sok barbár csillag­kép között az égbe' Ez is elfér kommal. Negyedik égi jegy, sokak által ismert . A tudósok szerint a belseje a bor. Örömest vizsgálják a poéták is, mert Ez a legjobb humor. Az ötödik betűt puskával közé bem Nézhetnek vadásznak. Az is ő és nem más, lövöldözvén szépen Hol „bakot“, hol „kacsát“, neve újdondászat. Az előtte járó csudát nézi vadnak : Krinolin az alja, Paméla, napernyő a kettős pont rajta ; Ezen szörnyeteget nevezik divatnak. Végső hieroglyph ver sir­ók jelképe : Orrából, szájából ömlik a viz bőven; A szegény poéta áldás mindenkép­e Száraz esztendőben. Feje üstökösnek Hasonlatos Mely soha S jó reggelt Mert az üstök«' Mikor kell, ( A sok csillag) Hulló csillaszocskát. Érdemes publikum, megismertük egymást. Elejétől végig megértvén a dolgot. Adjon Isten erőt egészséget folyvást, — Többi a te dolgod.

Next