Az Üstökös, 1862 (5. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1862-01-04 / 1. szám

1. szám. Jan. 4-én 1862. Megjelenik minden szombatnapon egy íven sokféle képpel ellátva. Előfizetési ár* : Egész évre jan.—dec. 6 frt., 6 hóra jan.—­jan. 3 frt., és 3 hóra jan.—mart. 1 frt. 50 kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. — Kiadó-s­ivatal . Pest egyetem-utcza 4-dik szám. KÉNYTELEN KELLETLEN ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Ismerlek szép maszk, csak ne is tedd magad! Láttalak már többször, ugyan ne tagadd. Az a domino van rajtad, mely tavaly. Hangod most is olyan puha, mint a vaj. Maszkod ifju rózsaszínű lyányt hazud, Ajkadon csillámlik kármin és lazúr. Kebletlen s fogad közt gyöngy, de mind hamis, s lajfiirtöd paróka, bárha barna is. /V'/;m v iSjiT. Ismerlek, ne pipegj, vén duegna jól, Ludlábad kilátszik humuszod alól. Nem vagy te uj év, te csak a régi vagy, Újnak csak gúnyolnak, minthogy igy divat. Hagyj békét, ne pislogj, ismerlek nagyon : Eltakart szépséged másoknak hagyom. Tavaly azt hazudtad : P álorczád alatt Szép húgod, a bájos Negyvennyolcz halad. S mi lett? harapássá vált az égi csók. Eredj ne odább! uj öltöny , régi csont . K—s M—n. 1859. évből, és a január—áprilisi folyamból 185­1. teljes szám­i példányokkal még folyvást szolgálhatunk.

Next