Az Üstökös, 1863 (6. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 26. szám)

1863-01-03 / 1. szám

1. szám. Jan. 3-án 1863. A SZERÉNY MAGYAR EMBER ÉS JÓ BARÁTJA „Kedves magyar ember, gyere ide, hadd látlak : Mit kívánjak neked ? ne mondd meg emberül. Valami drága jót, mit te nagyon szeretsz, — És a mi nekem egy krajczárba se kerül.“ „,Köszönöm, gráczia; nem vagyok érdemes, Mindennel beérem; — szép hogy van rám gondod Nem csak a mindennel, még a semmivel is . Még vissza is adok belőle egy fontot.­“ „No csak mondd hát, mi kell? Akármilyen drága. Kivánjak-e neked egy jó — egészséget.“ ,„Dh kérem a lássan : fele is elég lesz : Beérem, ha kívánsz, egy jó — feleséget.“1 1861. és 1862-ik évi folyamból teljes számú „De ne légy hát olyan átkozottul szerény; Kívánjak e neked mindenféle áldást? ,,,Jaj, uram, azt ne tedd, az én nekem drága, Mert azért nekem kell fizetni áldomást.­“ „Mi kellene hát még most egy köszöntőben Szent Boldog napjára? Légyen véled béke! ,„Köszönöm alássan, annyi van már ebből, Hogy már épen untig elégséges nékem.­“ „Ejnye, valamit csak fogadj el hát tőlem . Kivánok te néked egy boldog új évet!“‘ ,„Minek egészen új ilyen szűk világban ? Jó lenne tán csak egy fejelés év nékem. Kis­zen példányokkal még folyvást szolgálhatunk. XIII. kötet. Megjelenik minden szombatnapon egy íven sokféle képpel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.—dec. 6 frt., 6 hóra jul.—dec. 3 frt., és három hóra­­ okt—dec. 1 frt. 50 kr. — Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. — Kiadó hivatal : Pest, egyetem-utcza 4-ik szám.­ i

Next