Az Üstökös, 1864 (7. évfolyam, 1. félév 1. szám - 2. félév 27. szám)

1864-01-02 / 1. szám

1. szám. Január 2-án 1864. Megjelenik minden szombatnapon egy íven sok le képpel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.— dec. fi Irt., 6 hóra jan. - jan. 3 írt., és 3 hóra jan.—mart. 1 írt. 50 kr. — Előfizethetni minden postahivatalná és könyvárusnál. —­ Kiadó hivatal: Pest, barátok­ tere 7­ik szán. XV. kötet. Vájjon micsoda új esztendei köszöntőt fog mondani­­ ? A­zzal, hogy én mivel köszöntök be ? !Úgy is tudom, nem törődik senki. Sokkal inkább megkívánják tőlem. Hogy mit­­ fog szólni, azt vessem ki. Hát , azt találgatni nagyon könnyű. Eltalálni ? No már azt nem mondom. Tessék választani a sok közül. Nekem csak a tálalás a gondom. Vagy azt mondja, a­mit belül gondol. Vagy mást mond, és más marad in petto. Az operát a zenéje teszi. A­mit elmond, az csak a libretto. Vagy olyat mond, a­mi igaz épen, S a­mit épen azért el nem hisznek . Vagy sokat mond, miket maga sem hisz, S a­mik épen azért vízre visznek. Vagy olyat mond, mitől megijednek, Vagy olyat, a minek megörülnek, Vagy olyat, mely igen szépen hangzik, De nem használ, csupán csak a fülnek. Vagy olyat mond, milyet én is tudnék, Vagy olyat, a­minőt csak ő mondhat, Vagy olyat, mely hálósüveget húz, Vagy olyat, mely öreg ágyút vontat. Vagy olyat mond, mely meglep mindenkit,, Vagy olyat, mit előre tud minden, Vagy olyant mond, a­mit nem ért senki, Vagy a­mit jól megérthetnek kinnt, benn. Vagy pedig a publikumot azzal Tréfálja meg, hogy mikor így lesnék, Kapja magát, épen nem szól semmit. Ezt azután találgatni tessék ! K—s 31—fi.

Next