Az Üstökös, 1867 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1867-01-05 / 1. szám

1. szám. Január 5-én, 1867. Előfizetési ár : Egész évre jan.—dec. 6 frt., 6 hóra 3 frt. és 3 hóra 1 frt 50 kr.— Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadóhivatal: Pest, barátok­ tere 7-ik szám. XVIfl. kötet Megjelenik minden szombatnapon egy ivón sokféle képekkel ellátva. S' kftt' fújj­ ­a. M­arasztal­ás. (A kedves kedveséhez.) Maradj, maradj még! csak egy pillanaton, Kedves leányka, oh maradj velem ! Mig kebledet forrón ölelhetem : A boldogság nagy terhének alatta Őrült leszek, vagy szivem megszakad, Nem bánom. Csak te add nékem magad. (Képviselő : Tisztelt ház !) Rövid leszek, ha meghallgatnak engem, Maradjanak tisztelt barátaim ! Az elnök csönget, nyitván ajkaim, Szegény hazánknak régi búját zengem. A­mint csak tetszik, úgy zsibongjanak, Csakhogy beszélve itt ne hagyjanak ! Tallérossy Zebulon levelei Mindenváró Ádámhoz. Tekintedezs barátom uram! Queraus !!!! Ez most a napiparancs. Meh­eti minden ember katonának, ha akar­­— ha nem akarja, hat visznek. Nutzt ka podagra! kinek kit lába van, me­(A kortes a provisoriumhoz.) Maradj szépséges, kétfejű madárka ! Keljen ki mind parányi magzatod ! Paragrafus, fináncz, maradjatok. • Hogy a zsandár ne legyen itten árva ! Maradjatok még, csak két századig ! E nép nem él, nem ébred. Álmodik. (Beust a baloldalhoz.) Intézzék már el közös bajainkat, Maradjanak még tisztelt honnagyok, Hisz’ öt forint szép napidijt adok, Ennél többet otthon se mindenik kap. Kilencz minister ?! csak lármázzanak ! Legjobb a régi, ók maradjanak ! A kortes­­nyi kel! ifjúnak, öregnek, mágnásnak, paraszt­nak, zsidónak, diáknak, rexum, linxum, el kel masiroznyi. Hiszen úgy in principio sémi kifogása ele­­ne nekem, hogy legyen minden ember katona, legaláb nem csúfolhatlak töhet senkit civilista­

Next