Az Üstökös, 1872 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1872-01-01 / 1. szám

Újévi gratulálás. Hát boldog új évet kívánok én is, Szivem szerént és a szokás szerént is; A jó szokást illik megtartani, A múltból is mar­adjon valami. Különben is ma boldog xxi év napján Egy hurt pengetnek a föld minden lapján, Ma zengenek a közös ideák, Ma egyeté­rtnek Tisza és Deák. Oh, vei's, ha jó kivánsággal indulsz ki. Meg nem botránkozik te benned Pulszky. Csak Helikon-víz, benned ami forr. Szelídebb ez, mint a nógrádi box­. Ember ha jót kíván, nem jó ha pár­tos. Az ellenfélért nézek égy’e már most, Ezt bízza ránk a keresztyén esmény E tarka élet göröngyös terén. Az «Üstökös»-nek mert balsors a pár­tja : A jobbakért buzog szivem danája. A buzgó publikán­ustól ne fuss S ne nézd le őt, gazdag farizeus! Ök­ boldog ! a­ki j­o­b­b vagy, mit kívánjak ? Hisz neve sincs már többé a hiánynak! Hazám arany­k­o­r­á­b­a­n*) mit akar Az ilyen magamféle bús magyar ? Tán pénzt?... no szümet ez ne háborgassa: Rendelkezésre áll most h­á­rom c­a­s s­a. Az ócska aranykornak idején Csak egy üreset bírt Mátyás, szegény! Kiáltsd oh jobb párt: «most van birodalo­om ! Hisz pártotoknak feje ül az or­non; Magyar fejed van, Pannon-Austria ! Minek tehát a had­i finantia. A Lajtántult is majd csak egybekapják. S fejébe nyomják a Reichsrath kalapját. S a közösügyben minden egyesül! Majd akkor­táig csak nem leszünk csehül. Miért szálljon hát égbe hő fohászom ? Hisz már is lázam van, hogy szinte fázom. S mert a jelem­e jót már nem lelek . Tán a jövendő évtől féltselek? r) Andrássy gróf mondása. ^ M

Next