Az Üstökös, 1875 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1875-01-02 / 1. szám

1. szám. Január 2. 1875.­­ Megjelenik minden szom­batnapon másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.—de ez. 8 frt, 6­ hóra 4 frt. 3 hóra 2 frt. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadó-hivatal : Pest, bará­­­­tok­ tere Athenaeum-épület. Hirdetések dija : 4 hasábos nompareille sor 10 kr.­­ Hirdetések felvételnek : egyedül Icán­g I.ipot és társa, I. nemzetközi hirdetés­­ sek felvételi hivatal Budapesten, MARIA VALERIA-UTCZA TIZONETUDVAR XXVI. kötet. EGESZ ESZREI E’OX.TITSICE-1 vagy: MI LETT TOVÁBB A TEGETTHOFFAL P Regény. EGY A HAJÓN H­Á­T­R­A MARADT MATRÓZ FELJEGYZÉSEI ITTÁK JULES V­E­R IV­E oktatásai szerint irta Ir£ -A. S A. T O­­T. I. ELŐSZÓ­Az ottfeledett matróz. "egyiKÉN ama nevezetes banketteknek, melyek hir- Tekedett északi utazóink tiszteletére a kettős monar­chia két fővárosában adattak, egyike a megtisztelt hajósoknak, a kebleket megnyitó szőlőnedv befolyása alatt sub rosa őszintén megvallá, hogy ők bizony egy pajtást ott felejtettek a Tegethoffon. Egy Pietro Galiba nevű dalmatiai születésű magyar fiút. A dolog úgy történt, hogy a matróz fagydaga­natban szenvedő kezeit és lábait oly nagy mértékben betalálta dörzsölni dr. Kepes hazánkfia fagybalzsamával, hogy attól nemcsak a kezei és lábai, de ő saját maga is elaludt. Szerencsétlenségére még a hajózászlótartónak nem volt gyertyája, mikor az útrakelendők neveit összeírta s tévedésből Pietro Galiba neve kimaradt a lajstromból s midőn másnap reggel felolvassák a névsort, egy »itt vagyok«-kal kevesebb hangzott a rendesnél, a mit so­kan a hideg összehúzó hatásának tulajdonitottak. Csak később, mikor már öt nap múlva reggeledni kezdett, jött rá a hajóskapitány, hogy egy embernek hiányozni kell. — A­mit így számítottak ki. Voltak egy méter hosszúságú füstölt kolbászok, a­mik akint osztattak fel, hogy minden ember harapott belőlük egy darabot. Huszonöt emberre voltak számítva. Egy ember szájába négy centiméter kolbásznál több be nem fér. És így épen ki kellett ütni az egy méternek. Azonban a csónakra kelés óta a kapitány úgy tapasztalt,

Next