Az Üstökös, 1881 (24. évfolyam, 1-50. szám)

1881-01-01 / 1. szám

1168. (1) száml. 1881. Január 1. Megjelenik minden vasárnap másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.—dec. 8 frt, 6 hóra 4 frt, 3 hóra 2 frt. Egyes szám 16 kr. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadóhivatal: Pest, ba­­rátok­ tere Athenaeum-épület. Hirdetések dija : 5 hasábos nompareille sor 10 kr.XXIV. évfoly. Gondolatok az o iv vigin, az uj kezdetin­­ llő, hogy mozstanad mn izs versbe kezgyek, Magamat szivembul jól kiveszekegyek, Agyak szabad pasz üst keserüsigemnek, Kínzónak nekemnek. Vin esztendő gyere, aljai csag koptakba, Csinyalyunk komputust utolso oradba, Mig nincsen közötünk lerázva a mirleg Egy tapozatra se bocsatalak innét, ugyi bízom szipen kirtünk mikor gyüttél: Tégy valamit irtunk, a mi szent ügyün­kéi­; Te köpt­l a markod, igirted, hogy úgy lesz, A te orszaglasod a többien túltesz. No idős barátom, hun a majoritás? Piros fauteuil? tarcza? szótalanul mit aisz? Nem is említek ászt, mit igirtil nekem: Mig ez esztendőben sectionchés leszem. Igirted ászt, hogy lesz jó idő a tökre, Egy se fog leüln­i magának a földre, Hanem lesz felfutó mind egy tülön-egyig, No idős barátom, nagyon jól van edig, De ladd­i: ot ülünk minnyajan a földön, S nincs van rá kilátás, hogy egy is fel-Azutand ászt montad: pestis, dögvisz nem lesz, Parakat tisztító szellőket lehellesz.

Next