Az Üstökös, 1884 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1884-01-06 / 1. szám

Előfizetési árak : Egész évre 8 frt. Félévre 4 frt. Negyedévre 2 frt. ---­Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban, korona herczeg-utcza 3. sz.­­és minden hirdetés-közvetítő irodában. XXVII. évfolyam. Szerkesztői iroda: Budapest, József-körút^1^^ R­emeg a czár, remeg a czár, megint remeg... Mindig remeg: ez a dolga, Mindhiába őrizgeti Talpig vasban annyi szolga. Komor lelkek, véres árnyak Járnak hozzá ki-be... ki-be . . . Nem hagyják, hogy elmúljanak A fehér szár emlékibe’ És ha még csak komor lelkek, És ha még csak véres árnyak, Nem teremtenének ezek Örök gondot a nagy czárnak. — Boldog egy czár! őrizgeti Kemény márvány, tenger szolga... Más végezi minden dolgát, ő csak remeg: az a dolga, 'fi/hhfc, i t' ,­'v ví,\ %W ’ Haj, de mikor nagyot csattan .~rr­e halva rogy le egy-egy szolga! Haj de mikor oly jól talál A nihilisták golyója. „Hamar, hamar ötszörözni Az őröket minden helyen . . . És szorosan egymás mellé, Hogy a golyó rám ne leljen.“ S megyen a czár... körülveszik Őt kemény, nagy márvány falak . . . És lepihen . . . igy akad tán Nyugalomra egy pillanat!... m «ír* h1’ iVt* dSL — A­ --ve-» hi h' / •*’ 5aIT' /&. r 91c—z cX ■S3

Next